Přírodní pedagogika

<  Zpět na výpis

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité minimální přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. Nestačí prostě děti odvést do lesa a očekávat, že tím je zajištěno vzdělávání. V ČR zatím není možnost systematicky studovat didaktiku pedagogické práce v přírodě. 

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům, kteří již nějakou zkušenost se vzděláváním dětí v přírodě mají, porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně.

 

Průřezová témata:

  • Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
  • Práce ve skupinách a samostudium
  • Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe
  • Sebepoznávání a učení se sebepozorováním
  • Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu. Zkoušení a zažívání metod spojených s přírodou.
  • Rozdíly mezi prací uvnitř a venku
  • Reflexe - co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými? Co se hodí pro jakou věkovou skupinu
  • Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů

 

Přírodní pedagogika je obor rozšířený zejména v Německu, odkud pochází i lektor celého cyklu RUDOLF HETTICH. Zabývá se fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních herních prostor, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové org. Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.

 

Přednášky probíhají v němčině, tlumočí Timo Daneš.

Kurz je určen pro 22 účastníků z řad členských organizací Asociace LMŠ.

Absolventi obdrží po absolvování certifikát „Wald- und Naturpädagogik im Kindergarten” a také české osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu.

 

Přihlašování do ročníku 2016/2017 bylo uzavřeno. Program se koná v Praze a Říčanech.

Místo pro konání ročníku 2017/2018 bude stanoveno dle poptávky a možností lektora. Informace o přihlašování budou zveřejněny v pravidelném Newsletteru ALMŠ.

 

Pro více informací kontaktujte koordinátorku vzdělávacích projektů Johanu Passerin.

 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se