Výsledky jarního mapování 4: výzvy pro lesní školky a komunikace v síti

Zveřejněno: 10. 10. 2022

<  Zpět na výpis

V posledním článku k výsledkům mapování stavu a potřeb lesních školek se věnujeme zejména dvěma otevřeným otázkám: "V čem byste se jako lesní školka chtěli zlepšit?" a "Co vám ve zkvalitňování chybí?", na které jsme se na jaře letošního roku ptali členských organizací. S blížícím se koncem roku bude řada týmů bilancovat a plánovat priority pro nový rok, věříme, že tento vhled pro ně bude nápomocný a inspirativní při nejmenším v tom, co vše lze vzít do úvahy. Článek rekapituluje i komunikaci v naší členské síti, kterou bude mimo jiné řešit široký tým ALMŠ při svém říjnovém strategickém plánování.  

V čem se chtějí lesní školky zlepšovat

Zatímco lesní kluby (dále "LK") si nejčastěji přejí finanční stabilitu, která jim umožní zlepšit mzdové podmínky průvodců a zdokonalit svá zázemí, u lesních MŠ (dále "LMŠ") se tato přání objevují výrazně méně. Zázemí si chtějí zlepšit LMŠ zhruba v polovině případů oproti LK, finanční stabilita se objevuje u LMŠ několikanásobně krát méně než u LK. Péče o tým je, kromě finančních otázek, zmiňována i v dalších oblastech, například snížení zátěže týmu, pravidelné supervize, osobnostní rozvoj, vzdělávání a přání odpočinku. LK a LMŠ se pak shodují v přání zlepšit se v administrativě, zefektivnit, být ve školce vzájemně zastupitelní. V četnosti potřeby nastavení procesů a dokumentů převládají opět LK nad LMŠ.
Obě skupiny lesních školek se chtějí dále vzdělávat v pedagogických tématech i řízení organizace. Mezi jedny z cílů patří také zlepšení se ve vzdělávání předškoláků, v evaluaci, v zaměření se na přírodní pedagogiku. Poměrně častým přáním je také zlepšení komunikace, v první řadě s rodiči, ale také uvnitř týmu a navenek. Komunikace s rodiči by měla vést k výběru rodin vhodných pro docházku dětí do lesní školky, komunitnějšímu charakteru, zejména zapojení školkových rodin do péče o školku.

Co chtějí školky zlepšit? Nejčastěji zaznělo: 

 • vylepšení zázemí;
 • stálost týmu a péče o tým (autoevaluace, supervize, čas na sebe);
 • administrativa, management (vylepšit dokumentaci, zefektivnit, být zastupitelní);
 • spolupráce a komunikace s rodiči (výběr rodin, zapojení rodičů, být dostatečně asertivní);
 • propagace, public relations;
 • soulad týmu (stejné hodnoty);
 • soužití a komunikace s okolím (obec, sousedé);
 • navýšení kapacity (nová třída, druhá pobočka, klub pro menší děti);
 • certifikace;
 • hygiena (toaleta);
 • oživení dlouho fungujícího týmu / zařízení;
 • trávit víc času venku;
 • navýšení počtu dnů provozu.

 

Co školky ke zkvalitňování potřebují? 

Téměř polovině klubů a LMŠ chybí ke splnění cílů a přání dostatek finančních prostředků, ale také čas a energie. Pětině školek chybí kvalitní tým, v některých případech jeho přesvědčení a motivace. Desetině školek chybí vzdělání, zkušenosti. Zmíněna je i péče a sebepéče, v jedné odpovědi nejen o sebe: "Pravidelný dostatečný spánek, klid v duši a světový mír!" 

Těší nás, že ALMŠ a její pobočný spolek Škola lesem mohou už letos nabídnout podporu v oblastech, kde se lesní školky chtějí zlepšovat. Ke kvalitní pedagogické činnosti nabízíme vzdělávání na kurzech, mj. tvorba ŠVP, přírodní pedagogika i diagnostika dětí jsou v nabízených seminářích. Související administrativě a procesům ve školkách napomáhají semináře z oblasti hygieny, financí, odpovědnosti a letos nově také dva semináře ke stanovám spolků. 

 

Jak spolu v síti komunikujeme

Sdílení know-how, informací a upozorňování na příležitosti a rizika pro lesní školky je jednou z hlavních rolí ALMŠ. Je pro nás velmi důležité vědět, jaké komunikační kanály členové ALMŠ nejčastěji využívají, které jim vyhovují více, které méně a případně proč. 

Jednoznačné je, že nejvyužívanějšími kanály jsou webové stránky Lesnims.cz a Fórum na Facebooku, následované newsletterem Lesní zprávy a Infobalíčkem. Přesné pořadí jednoznačné není, záleží na tom, zda hodnotíme průměrnou známku, nebo počet respondentů, kteří uvedli daný kanál na prvním místě. Rozdíly nejsou velké. 

Webové stránky ALMŠ se svou veřejnou i členskou sekci jsou pestrý a obsáhlý zdroj informací. Tím se vymykají současným trendům, kdy je web spíš designová a imageová záležitost. Od členů dostal web známku jedna minus, věříme tudíž, že jdeme správnou cestou. 
V členské části webu jsme se hlouběji zaměřili na dvě sekce. Novinky z legislativy využívá 95% všech členských lesních školek. Nejčastěji je čtou, když hledají odpověď na konkrétní otázku, případně ve chvíli, kdy je na ně odkaz v newsletteru. Sekci často kladených otázek (FAQ) s podsekcemi: Koronavirus, Lesní MŠ a lesní klub, Kvalifikace v LMŠ, Předškolní rok, Financování LMŠ, Hygiena a vaření navštěvuje 73% lesních školek, když hledají informace aktuálnímu či konkrétnímu tématu. Pravidelně ji navštěvuje 15% školek, 12% je nevyužívá vůbec.

Druhým nejvyužívanějším kanálem je Fórum pro lesní MŠ. Fórum je uzavřená facebooková skupina pro členy, pro sdílení praktických provozních zkušeností, bezpečný prostor pro dotazy všeho druhu a diskuzi. Za tým ALMŠ si dovolujeme připomenout, že formát Fóra neumožňuje, aby bylo Fórum primárním zdrojem informací, kde budou všechna tvrzení ověřena a podložena fakty. 

Velmi nás potěšilo hodnocení newsletteru, kde shrnujeme důležité novinky a závěry z informací uvedených na webu, výběr z důležitých událostí a akcí. Pokud čtete newsletter, nic Vám neunikne. Newsletter dostal od členů za jedna. 

U Infobalíčku je hodnocení rozsáhlejší. Pro 66% školek, zejména lesních klubů, je primárním zdrojem informací k provozu. Za přehlednost dostal dvojku, za komplexnost celkově také za dva. Dobrou zprávou je, že již nyní pracujeme vylepšení přehlednosti. Na komplexnosti pracujeme kontinuálně aktualizacemi a rozšířeními textů a příloh podle potřeb členů a problémů, které řeší. 

Nejméně využívanými komunikačními kanály jsou emaily či telefonát do ALMŠ. Možnost krátkých konzultací (cca 15 min./rok) je jednou z členských výhod. Jsme velmi rádi, že si členové uvědomují, že naše kapacitní možnosti jsou omezené a respektují to. 

Závěrem chceme našim členům poděkovat, že si našli čas na vyplnění rozsáhlého dotazníku. S výstupy pracujeme ve výkonném i širším týmu po celý rok, dávají nám směr a impulsy v každodenní činnosti i při strategických plánováních. Věříme, že výstupy jsou natolik zajímavé, že návratnost dotazníků bude při mapování 2023 přinejmenším stejně velká jako v roce 2022. 

 

Mapování je součástí projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se