Předškolní rok

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA A INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak je to s rokem povinného předškolního vzdělávání? Musí děti z lesních klubů odejít?
Děti od 5 let věku (tj. předškoláci) musí povinně chodit do mateřské školy tj. MŠ zapsané ve školském rejstříku, nebo být v takové mateřské škole zapsáni do režimu individuálního předškolního vzdělávání. Není podstatné, zda se jedná o mateřskou školu lesní či kamennou.
Děti, které navštěvují lesní klub, nemusí odcházet, stačí, když je rodiče nahlásí do režimu individuálního vzdělávání. Lesní kluby se mohou se školkami domluvit na hromadném přezkoušení. Podrobnosti a vzor oznámení o zahájení individuálního vzdělávání naleznete v kapitole 4 Infobalíčku a jejích přílohách.     
Mateřská škola, do které se dítě zaeviduje k individuálnímu vzdělávání, dostane na toto dítě jen 5% normativ, nebo dokonce žádný.
Evidence dítěte k individuálnímu vzdělávání tak proto může být u nespádových MŠ zpoplatněna, spádová MŠ vás přijmout musí.

 

Co je individuální předškolní vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?
Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Rodič v květnu písemně nahlásí před zápisem, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit.
V případě individuálního vzdělávání mateřská škola dítě průběžně nijak nesleduje ani nevede, pouze jedenkrát (v prosinci) ověří úroveň dosahování očekávaných výstupů. Zákonnému zástupci dítěte ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit účast dítěte u ověření a právo být přítomen ověření. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu, nebo být doma.
Ověření dosahování očekávaných výstupů může probíhat hromadně v lesním klubu, eventuálně může lesní klub rodičům poskytnout i servis u přihlašování do individuálního vzdělávání. Vše záleží jen na domluvě s rodičem a rejstříkovou MŠ.   

 

Jak je to s dětskou skupinou? Může poskytovat rok povinné předškolní docházky?
Dětská skupina, stejně jako mateřská centra, nebo kamenné školky mimo školský rejstřík a lesní kluby, není oprávněným poskytovatelem roku povinné předškolní docházky. Logika je taková, že MŠMT skrze ČŠI garantuje kvalitu vzdělávání v rejstříkových MŠ (včetně lesních MŠ). Ostatní subjekty jsou z hlediska MŠMT jen pečujícími institucemi, nad jejichž náplní programu nemá dohled. Dětská skupina je sice v rejstříku MPSV, ale ten garantuje jen onu „pečující“ funkci, nikoliv vzdělávací.

 

Musí rodič dítěte, které se přihlašuje k individuálnímu vzdělávání přijít k zápisu do MŠ?
Ano, aspoň  písemně, ideální je doložit oba dokumenty (žádost o zápis a oznámení o zahájení individuálního vzdělávání) naráz. Z hlediska Správního řádu musí být dítě přijato a pak až nastoupit na individuální vzdělávání (přestože se oba kroky dějí vlastně současně).   

 

Jak zjistím, která školka je pro konkrétní dítě spádová?
Spádovost určují místní úřady vyhláškou. Někdy využívají možnosti určit jako spádovou oblast celý školský obvod, což je např. celá Praha 8, jindy spádovou oblast tvoří konkrétní ulice. Spádovost se řídí adresou trvalého pobytu dítěte. Nejaktuálnější informace by měl mít příslušný školský odbor.

 

Musí se dítě k individuálnímu vzdělávání hlásit do spádové MŠ?
Ne. Musí se hlásit do rejstříkové MŠ a je jedno, jestli je spádová, kamenná, nebo lesní.

 

Může dítě chodit do 2 rejstříkových školek?
Jen, pokud není v režimu povinného předškolního roku (týká se pětiletých a starších dětí). Mladší děti mohou docházku do různých zařízení volně kombinovat, je však nutné, aby se školky (zejména ty rejstříkové) domluvily na vykazování docházky, aby nedocházelo ke zmatkům ve vykazování.

 

Může pětileté dítě plnící poslední rok předškolních docházky chodit do rejstříkové MŠ a současně do nerejstříkového zařízení (lesního klubu, dětské skupiny či mateřského centra)?
Ne. Vyhláška o povinném předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. určuje v §1c rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole na 4 hodiny/pracovní den. A toto vzdělávání mohou poskytovat jen rejstříkové MŠ. Současně není možné kombinovat individuální vzdělávání a docházku do rejstříkové MŠ.  

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se