Co bylo a bude?

Zveřejněno: 1. 1. 2020

<  Zpět na výpis

Lesní školky jsou čím dál dostupnější. Zakořeňují jak v české krajině, tak v legislativě, a také v představách rodičů při zvažování té nejlepší školky pro své děti. Pro Asociaci lesních MŠ (ALMŠ) se tím naplňuje dlouhodobý cíl, který vede ještě dál - k právu dětí na přírodu a udržitelný rozvoj. Tým ALMŠ řešil mise, vize a dlouhodobé plány po podzimní členské schůzi. K čemu dospěl?

Poměrně rychle se ukázalo, že vize ALMŠ zůstávají stále platné. Dalším krokem tedy bylo ujasnit plán na rok 2020 a sladit jej s kapacitními možnostmi týmu. V roce 2019 se ALMŠ rozrostla o tři kolegyně. 

Táňa Niklová tvoří finální grafiku všech reprezentativních výstupů (např. newslettery pro rodiče), pracuje při tom s vizuálem vytvořeným Terezou Vostradovskou, autorkou podmanivé Hravouky. Táni dílem bylo a bude také bohaté tržiště na Letní škole, každoroční největší vzdělávací akci ALMŠ, a v roce 2020 má na starost organizaci puťáku u příležitosti Dne lesních MŠ v Sedmihorkách. 
V červnu začala spolupráce s Denisou Dvořákovou, která pečuje o media a public relations lesních školek. Do konce roku vyšlo 20 mediálních výstupů (některé si můžete přečíst zde) a to i v široce sledovaných médiích. Do nového roku jsou již navržená témata kampaní, první přijde na řadu význam pohybu pro předškolní děti. 
S novým školním rokem přišla do týmu Zuzana Knap, která rozvíjí služby konzultací a poradenství pro obce se zájmem o založení lesní školky. 


A jaké úkoly čekají celý tým v roce 2020? V oblasti legislativy je to dotažení vyjednaných legislativních změn ve stravování, otevření problematiky zázemí lesních školek ve stavebním zákonu a vyjasnění pravidel pro nakládání s odpady. ALMŠ podala žádost o grant na rozvoj advokačních dovedností vyjednávacího týmu - Terezy Valkounové a Magdy Kvítkové.
V zájmu dobré práce lesních školek bude pokračovat profesní podpora průvodců, což je z velké části práce Johany Passerin a Martiny Dvořákové pod hlavičkou pobočného spolku Škola lesem. Také certifikace dle Standardů kvality lesních MŠ má pomáhat zviditelnit, co skutečně je dobrá lesní školka. Nejde při tom o líbivou nálepku k zakoupení. Bohužel se k ALMŠ opakovaně dostávají svědectví a stížnosti na lesní školky, které si nejsou vědomé základních podmínek pro zodpovědnou práci s dětmi. Standardy kvality v takových případech pomáhají najít jasnou oporu pro diskuzi. Johana Passerin vede Skupinu pro kvalitu, která jakožto poradní orgán ALMŠ s dosahem do regionů má výhledově řešit tyto nelehké a časově náročné případy. 

ALMŠ potřebuje zajistit i svou finanční a provozní stabilitu. O tu se dlouhodobě pečlivě stará Pavla Štindlová. Kromě tvorby rozpočtů pro provoz ALMŠ a Školy lesem a jejich finančního řízení, dohlíží také na realizaci grantových projektů.

Pokud budou v poslední čtvrtletí 2019 podané žádosti úspěšné, bude posílena členská základna a advokační činnost, nebo uspořádány dvě školení s Rudolfem Hettichem pro pokročilé pedagogy. Asociace si již před lety předsevzala, že nebude na grantech závislá, a to se daří. Její existence závisí na počtu členů, na podpoře od firem v rámci sponzoringu a dalších partnerů - dárců. Vyhledávání a jednání s mecenáši a firmami vede Tereza Valkounová s cílem propojovat svět nezisku a byznysu na základě sdílení hodnot udržitelného rozvoje a zodpovědnosti k Zemi a budoucím generacím.

Kéž se v roce 2020 síť lesních školek a jejich podporovatelů rozrůstá.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se