Tvorba HACCP a hygienické minimum stravování

10.2.2021 10:00 - 10.2.2021 18:00

Hygiena stravování a tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti. Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin vedený zkušenou odbornicí je opět tu!

 

Seminář ocení všechny lesní kluby a lesní MŠ 
Seminář je určen pro zájemce, kteří se orientují v základech problematiky, ostatním doporučujeme alespoň pročíst podklady k HACCP, které jsou v Infobalíčku (kapitola 11, zejména 11.2 a související přílohy). Cílem semináře je vyjasnit jednotlivé pojmy a prohloubit znalosti účastníků v systému HACCP (plný i zjednodušený systém HACCP), hygienického minima a zásad správné praxe (výrobní a hygienické). Důraz bude kladen na praktické situace - možnosti řešení v „lesních podmínkách“ na základě použití správného principu. Seminář zohlední případné změny vyhlášky 107/2005 Sb.

Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. Proškolení je povinné pro všechny zaměstnance i pracovníky školky. Je nezbytné, aby absolvent semináře následně proškolil další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly podobným odborným školením.
Absolvent semináře bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a obhájit jej.
Absolvent získá elektronickou příručku zásad dobré praxe. 

Konkrétně se seminář bude věnovat těmto oblastem.

Hygienické minimum:

  • druhy nebezpečí - činitelé způsobující onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany,
  • bezpodmínečně nutné hygienické požadavky,
  • co je bezpečný pokrm,
  • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe).

Systém HACCP:

  • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP,
  • základní principy systému HACCP a jejich praktické využití,
  • postupy zavádění systému HACCP,
  • ověřování systému HACCP.
     

O lektorce:
Lektorka a poradkyně Ing. Lucie Janotová, Ph.D. se problematice bezpečnosti potravin začala věnovat v roce 2004 v rámci doktorského studia oboru Technologie potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. K prohloubení svých znalostí absolvovala řadu odborných kurzů a seminářů. Působila v poradenské společnosti, kde se zabývala legislativou, značením potravin a činnostmi souvisejícími s preventivními systémy bezpečnosti potravin. Nemalé zkušenosti má i s prováděním auditů systémů kvality a bezpečnosti potravin, s lektorskou a přednáškovou činností. V současné době se věnuje problematice bezpečnosti potravin jak v potravinářských firmách, tak ve stravovacích provozech. Své odborné znalosti zúročuje také při psaní odborných článků a další publikační činnosti.

 

Termín: středa 10. 2. 2021, 10:00 – 18:00

Místo konání: Praha

Pro koho: seminář je určen výhradně členům ALMŠ

Cena: 1390 Kč pro členy ALMŠ

Přihlášky: zde

V případě dotazů kontaktujte Martinu Dvořákovou.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se