Slabikář práce se dřevem je na světě! Komplexní metodika, o kterou se můžete ve školce opřít

Zveřejněno: 26. 6. 2023

<  Zpět na výpis

Práce se dřevem přináší dětem radost z vlastní tvorby, pomáhá jejich mnohostrannému rozvoji a posiluje kompetence k udržitelnosti. Dítě se skrze práci se dřevem přirozeně napojuje na přírodu – má v ruce materiál, který vyrostl v jeho blízkosti a přetváří jej k něčemu novému. Základy těchto polytechnických dovedností vznikají v předškolním věku, kdy se dítě nejrychleji rozvíjí. Přesto dosud nebylo snadné najít metodiku přímo pro práci se dřevem s malými dětmi, o kterou by se dalo při práci ve školce opřít. A to byl jeden z důvodů, proč Asociace lesních MŠ dala vzniknout projektu Slabikář práce se dřevem, v rámci kterého vytvořila Martina Březinová metodickou knihu.

„Můj dědeček, na kterého si už nepamatuji, byl truhlář a vyřezal pro svá vnoučata první hračky, koníčky s vozem, a my jsme si s nimi všichni hráli. Dědeček tyto dovednosti předal svému zeti, mému tatínkovi. V mých vzpomínkách na dětství se tak objevují chvíle s tatínkem v dílně, jak pro mne vyřezává malou drobnost z kousku dřeva. Pozorováním a postupným zkoušením různých nástrojů jsem se učila, jak se dřevem pracovat,” říká autorka Slabikáře, která se dřevem pracuje již od dětství.

Martina Březinová při tvorbě knihy čerpala z dlouholeté praxe (nejen) v lesní mateřské škole a vše, co v knize najdete, testovali účastníci kurzu Slabikář práce se dřevem. Nevyhýbá se ani tématu přínosného rizika a obavám z práce s ostrými nástroji – v knize najdete návod, jak riziko vyhodnotit, shrnutí přínosů, ale také jak na komunikaci se školkou a rodiči. V teoretické části se mimo jiné dozvíte, co se děti při práci se dřevem naučí, které oblasti a kompetence jsou rozvíjeny, Pedagogové mateřských škol v knize najdou propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kniha vyjasňuje roli učitele směrem k dítěti při manuální práci – přístup, jaký učitel k práci se dřevem má totiž významně ovlivní, jakým bude vzorem pro děti. Následuje představení základních pracovních nástrojů a jejich propojení s praxí, najdete tipy na druhy dřeva a jejich dostupnost v České republice. Vše doprovází fotografie, aby metodika byla co nejvíce názorná.

Kniha je primárně určena učitelům v mateřských (lesních i běžných) školkách, ale využije ji kdokoliv, kdo by rád pracoval s dětmi se dřevem a tvořil pro radost. Díky metodickým a pracovním listům lze s dětmi začít se dřevem pracovat od nejjednodušších technik, které jsou jako první písmena abecedy. „Nejsou to žádné složité věci, spíše drobnosti, které si děti, za dob našich prarodičů, dělaly samy, aniž je v této oblasti někdo vzdělával. Bylo to pro ně přirozené, když viděli své rodiče pracovat a tvořit,” doplňuje Martina Březinová.

A v čem je podle autorky kniha unikátní? „Pro mě je Slabikář unikátní svým zaměřením na nejmenší děti, kterým se většinou bojíme svěřit ostrý nástroj. V knize pracujeme s přínosným rizikem úměrným jejich věku, které malé děti mají právo zažívat, ale je to zpracováno tak, aby k případným úrazům téměř nedocházelo. Dále mám radost z celistvosti metodiky pro její využití ve školce. Pedagog tam má představeny všechny oblasti, které se práce se dřevem ve školce týkají,” dodává.

A jak lze knihu získat?
Knihu mají k dispozici účastníci stejnojmenného kurzu, jehož třetí ročník začne na jaře 2024, a průvodci v lesních školkách, které jsou členy Asociace lesních MŠ. Bude také dostupná ve vybraných knihovnách a ekocentrech tak, aby ji mohli využívat ti, kteří pracují s dětmi předškolního věku.

 

O autorce:
Martina Březinová je ředitelkou lesní mateřské školy Lesmír v Liberci. Se dřevem začala pracovat už v dětství se svým tatínkem. Radami od něj, pozorováním a postupným zkoušením různých nástrojů se naučila, jak se dřevem pracovat. Se svými dětmi se ke dřevu vrátila, předávala jim rodinné stříbro třeba při výrobě dřevěné tatry, protože plastová se rychle rozbila, nebo domečku na hraní. Odtud byl už jen krůček k tomu, aby své dovednosti a lásku ke dřevu předala dětem ve školce a stala se inspirací pro další předškolní pedagogy nejen z lesních školek. Slabikář, který držíte v ruce je pokračováním této cesty.

 

Projekt Slabikář práce se dřevem s dětmi předškolního věku je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.      

 

                   

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se