Hygienické minimum ve stravování a HACCP (2/2)

15.12.2023 9:00 - 15.12.2023 13:00

Hygiena stravování a tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti. Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin vedený zkušenou lektorkou je po roce opět tu!

Seminář ocení všechny lesní kluby a lesní MŠ.

Seminář je určen pro zájemce, kteří se orientují v základech problematiky, ostatním doporučujeme alespoň pročíst podklady k HACCP, které jsou v Infobalíčku (kapitola 11, zejména 11.2 a související přílohy). Cílem semináře je vyjasnit jednotlivé pojmy a prohloubit znalosti účastníků v systému HACCP (plný i zjednodušený systém HACCP), hygienického minima a zásad správné praxe (výrobní a hygienické). Důraz bude kladen na praktické situace - možnosti řešení v „lesních podmínkách“ na základě použití správného principu. Seminář zohledňuje změny vyhlášky 107/2005 Sb.

Absolvent webináře:

  • Získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. Proškolení je povinné pro všechny zaměstnance i pracovníky školky. Je nezbytné, aby absolvent semináře následně proškolil další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly podobným odborným školením.
  • Bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a obhájit jej.

Konkrétně se seminář bude věnovat těmto oblastem:

Hygienické minimum:

  • druhy nebezpečí - činitelé způsobující onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany,
  • bezpodmínečně nutné hygienické požadavky,
  • co je bezpečný pokrm,
  • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe).

Systém HACCP:

  • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP,
  • základní principy systému HACCP a jejich praktické využití,
  • postupy zavádění systému HACCP,
  • ověřování systému HACCP.

O lektorce:
Bc. Magda Kvítková studovala Občanský sektor na UK. Hodně jí však dala zejména praxe v nejrůznějších neziskových organizacích, především v NROS, ale také CDS Jedličkova ústavu a škol. profesně ji velmi zajímá rozvoj neziskového sektoru jako celku, advokacie  a síťování. Je členkou kontrolního výboru SKAV. V ALMŠ má na starosti oblast legislativy, watchdog a podporu lesních MŠ a klubů formou zpracování odborných textů a konzultací. Podrobněji se zabývá tématy spojenými hygienou a stravováním v prostředí lesních školek a povinnou dokumentací.  Má dvě dcery, volný čas tráví nejraději s rodinou na horách na dlouhých výletech. Magdu můžete požádat o konzultaci v oblasti legislativy, školky její služby oceňují zejména při zakládání či transformaci na LMŠ. 

Pro koho: Webinář je otevřen pro všechny, kdo se v lesní školce zabývají hygienou stravování. Je vhodný jak pro koordinátorky/ředitelky, tak pro nové zaměstnance, které je třeba seznámit s pravidly pobytu s dětmi (proč jsou pravidla nastavena tak, jak jsou).
Důrazně doporučujeme, aby se účastníci seznámili s relevantními kapitolami z Infobalíčku. Probíraných témat je hodně a výrazně Vám to usnadní orientaci.  

Webinář je vzhledem ke své délce a náročnosti rozdělen na dvě části:
Datum konání 1. části webináře: pátek 8. 12. 2023, 9:00 - 13:00
Datum konání 2. části webináře: pátek 15. 12. 2023, 9:00 - 13:00

Kde a jak: Setkání se bude konat ONLINE. Přihlášení účastníci dostanou před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. 

Novinka: Většina webinářů ve školním roce 2023/2024 je nahrávána. Záznam webináře bude účastníkům k dispozici na našem webu po dobu dvou měsíců od termínu konání webináře. Link na záznam webináře zasíláme nejpozději do pěti pracovních dnů od živého vysílání na email všem přihlášeným, kteří uhradili poplatek za webinář. Záznamy vybraných webinářů je možné zakoupit i zpětně, více informací zde. Zda bude záznam webináře k dispozici i pro zpětné zakoupení či nikoliv, bude rozhodnuto až po jeho konání s ohledem na citlivost dotazů položených účastníky.

Cena: 1 590 Kč pro členy ALMŠ / 1 990 Kč ostatní.

Cena je za obě části webináře. Při naplnění minimální kapacity webináře sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma.

Přihlásit se můžete zde
Přihlašujete se na obě části webináře. Nelze se přihlásit jenom na jednu část. Přednost při přihlašování mají členské organizace. 

Storno podmínky Školy lesem najdete zde. Prosím, věnujte jim pozornost, stejně tak jako storno podmínkám webináře, které jsou uvedeny v závěru přihlašovacího formuláře. 

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se