Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - ZRUŠENO

25.3.2023 9:00 - 25.3.2023 15:00

Jak poznat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? A nemá vlastně nějaké speciální vzdělávací potřeby každý?

"Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení." Národní ústav pro vzdělávání
To jsou definice! Jak ale poznat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? A nemá vlastně nějaké speciální vzdělávací potřeby každý?
K tomu, abychom mohli erudovaně říct, že se dítě vyvíjí takzvaně "mimo normu", je třeba vědět, co v rámci vývoje dítěte sledujeme a podle čeho poznáme, že má dítě nebo žák speciální vzdělávací potřeby.

Seminář se zaměří na:

  • Specifika vývoje dětí od 3 do 6 let věku s důrazem na hraniční nebo problematické momenty ve vývoji.
  • Legislativní rámec poskytování podpůrných opatření a poradenských služeb. 
  • Přípravu plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu.
  • Aktivity na rozvoj a kompenzaci nerovnoměrně se rozvíjejících oblastí u dětí předškolního věku.

O lektorce:
Mgr. Alena Laláková je ředitelkou organizace Jeden strom z.ú, ZŠ a LMŠ Na dvorečku, členka Rady ALMŠ, speciální pedagog-etoped a rodinná terapeutka. Absolventka dvou pětiletých psychoterapeutických výcviků (integrovaná rodinná terapie a integrativní skupinově dynamicky orientovaná psychoterapie) a dvouletého výcviku psychosociálních dovedností. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. Profesně se mnoho let věnovala jako adiktoložka práci s klienty se závislostním chováním (CNP Drop in). V oblasti speciálně pedagogické a terapeutické se mnoho let věnuje práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, ADHD a PAS, rodinné a párové terapii. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese, v rámci přednáškové činnosti pak evaluace výchovně vzdělávacího procesu, vývojová psychologie předškolního věku, pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika, školní zralost. Má ráda hory v létě i v zimě, kolo i dobrou hudbu.

Termín konání: sobota 25. 3. 2023 od 9:00 do 15:00

Místo konání: Lipka - Lipová, Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky (mapa)

Cena: 1 590 Kč pro členy ALMŠ / 1 990 Kč pro ostatní 

Přihlásit se můžete zde

 

Storno podmínky Školy lesem najdete zde

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se