Asociace lesních MŠ podpořila žalobu rodičů proti vládnímu nařízení

Zveřejněno: 21. 4. 2021

<  Zpět na výpis

Ve středu 21. dubna  byla podána žaloba rodiče dítěte z lesní mateřské školy proti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6. dubna 2021. Asociace lesních MŠ mateřských škol poskytla právní pomoc, aby nebyla porušována základní práva dětí. Zároveň bylo navrženo předběžné opatření, aby Nejvyšší správní soud mimořádné opatření pro nezákonnost zrušil.

„Na vzdělávání našich dětí klademe dlouhodobě velký důraz, školy i školky našim dětem vybíráme tak, aby plně pokryly jejich potřeby, a je pro nás nepochopitelné, že nám stát neumožňuje jej pro naše dítě momentálně zajišťovat. Distanční vzdělávání pro mladší školkové děti není možné a není nám tedy umožněn kvalitní rozvoj našeho dítěte,” říká maminka Emmy, která je navrhovatelem změny současného opatření.

Asociace lesních MŠ požádala 9. dubna ministra zdravotnictví Arenbergera o výjimku pro provoz lesních mateřských škol tak, aby děti předškolního věku a děti rodičů vybraných profesí mohla školka doplnit i ostatními dětmi za předpokladu maximálního počtu 15 dětí a dodržení neměnné skupiny. Lesní MŠ jsou zákonem definované jako typ mateřské školy, kde je vždy na dva dospělé přítomno maximálně 16 dětí, přičemž vzdělávací program probíhá venku. Tato dvě kritéria považuje ALMŠ za podstatná pro udělení výjimky vzhledem k tomu, že v běžných MŠ lze dle aktuálního opatření naplnit třídu do počtu 15 vybraných dětí a školky mají nařízeno pravidelně větrat. Na žádost o výjimku Ministerstvo zdravotnictví oficiálně nereagovalo. Ve středu 14. dubna ministr zdravotnictví Arenberger na zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny uvedl, že "je logické, aby se to doplnilo do těch patnácti (dětí), protože je to z epidemiologického hlediska asi naprosto bez problémů" a přislíbil vydat toto doporučení druhý den ráno. Ve čtvrtek 15. dubna však mluvčí Ministerstva zdravotnictví přes média sdělila opačné stanovisko s tím, že "obnovení docházky dětí do těchto zařízení (lesních MŠ) bez věkového omezení by bylo diskriminační ve vztahu k dětem z klasických mateřinek".

Na diskriminaci dětí obecně upozorňuje Asociace lesních MŠ již od podzimu minulého roku. „Ministerstvo zdravotnictví svým jednáním nezabránilo diskriminaci klasických MŠ, ale naopak poškozuje všechna předškolní zařízení. Jedinou cestou je umožnit všem dětem  vzdělávat se při dodržení možných hygienických a preventivních opatření. Pro malé dítě jsou týdny či dokonce měsíce tak dlouhá doba, že už nebude možné v rámci vzdělávacího procesu navázat tam, kde skončil. Zejména u tříletých dětí je jakýkoliv zásah do života velmi citlivý. Škody nelze vyčíslit penězi, ale mírou narušení vývoje dětí např. zanedbáním rozvoje řeči, obtížnějším navazováním vztahů s lidmi mimo rodinu, a celkovým rozvojem vlivem razantního omezení pestrých podnětů z prostředí,” doplňuje předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová.

Ve čtvrtek 22. dubna plánuje vláda oznámit další rozvolňování v oblasti maloobchodu a služeb. S návratem všech dětí do MŠ ke stejnému datu však neuvažuje. „To je jasný signál, že vláda nevnímá vážné dopady uzavření předškolních zařízení a stále kalkuluje. Vítáme otevření školek ve vybraných krajích, ale v žádném jiném segmentu ministerstvo takto nepostupuje,” dodává Valkounová.

Žaloba reaguje i na kritickou situaci rodičů, kteří o předškolní děti pečují. „Pracuji v noci, když děti spí. Už se fakt hroutím, mám strach z toho, co bude a hrozný pocit bezmoci. Myslela jsem, že to bude na chvíli,” uvedla nedávno maminka dětí, které na základě opatření vlády aktuálně do školky nesmí. Ani možnost čerpat ošetřovné nevyřeší všechny problémy. „Zatím jsem byla na OČR, ale zaměstnavatel mi naznačil, že si popovídáme, až se vrátím. Už počítám s tím, že přijdu o práci,” posteskla si další matka na dotaz jak situaci zvládá. Uzavírání předškolních zařízení má vážné dopady také z hlediska nákladů, kdy se podle studie ekonomů z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI jedná o jedno z nejdražších opatření.

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se