Zastavme diskriminaci založenou na formalitách!

Zveřejněno: 27. 11. 2020

<  Zpět na výpis

Stále není vyřešena situace lesních klubů v období nouzových opatření. Vláda se v opatřeních zabývá pouze předškolním vzděláváním v mateřských školách registrovaných v Rejstříku škol a školských zařízení. Opomíjí tak cca 15 000 - 20 000 dětí, které navštěvují jiná předškolní zařízení než mateřské školy. Více se dočtete v informačním letáku, kterým na politiky apelujeme, aby situaci vyřešili.

V čem je problém? 
Ministerstvo zdravotnictví odeslalo Asociaci lesních MŠ (ALMŠ) právní výklad, ve kterém vyvozuje zákaz předškolního vzdělávání dětem v lesních klubech na základě zákazu shromažďování. Jejich činnost je přitom v podstatě shodná s činností lesních mateřských škol, jejichž provoz byl nepřerušen. ALMŠ síťuje jak lesní kluby tak lesní mateřské školy. Z praxe víme, že z epidemiologického hlediska v nich je minimální rozdíl, to potvrdila i řada místních hygienických stanic. Rozdíl je tedy jen v právní formě. Provozovatelé, rodiče a děti z lesních klubů jsou zbytečně vystaveni nejistotě a diskriminaci na základě jednostranně formálního posouzení lesních klubů bez zohlednění věcné podstaty činnosti.

Co víme.
Vláda se v opatřeních zabývá pouze předškolním vzděláváním v mateřských školách registrovaných v Rejstříku škol a školských zařízení. Opomíjí tak cca 15 000 - 20 000 dětí, které navštěvují jiná předškolní zařízení než mateřské školy. Místní hygienické stanice na základě komunikace s jednotlivými organizacemi nemají s provozem lesních klubů problém.
Mateřské školy jsou v provozu po celou dobu epidemie, nikdo nezpochybnil legitimitu jejich fungování. Ministerstvo nikdy neuvedlo argument, proč by pobyt dětí v menších skupinách než je tomu v klasické MŠ, navíc po většinu doby mimo vnitřní prostory, tedy v přírodě, byl rizikovější než provoz MŠ a měl by tedy být zakázán. 
Z vystoupení ministra zdravotnictví Blatného v poslanecké sněmovně (19. 11. 2020) vyplývá, že pro ministerstvo není problematická samotná činnost lesních klubů, ale jejich právní subjektivita. Žádáme, aby ministerstvo řešilo omezení na základě epidemiologického rizika, nikoliv formálně na základě právní subjektivity poskytovatele vzdělávání.

Jaké je řešení? 
Řešení je snadné - pokud jde vládě skutečně o epidemiologické riziko, pak není třeba uvádět právní formu zřizovatele, ale cílovou skupinu. Tou jsou v našem případě děti ve věku do 6 let, které se pravidelně a celoročně vzdělávají v různých typech zařízení.

V krizových opatřeních o omezení volného pohybu osob potřebujeme změnit znění výjimky, tzn. původně pouze mateřské školy nahradit zařízeními předškolního vzdělávání a péče o děti do 6 let.


V případě nyní platného usnesení vlády ČR  (ze dne  20. listopadu 2020 č. 1200) by navržené znění vypadalo následovně:

Návrh nového znění (oddíl III. odstavce 3., páté odrážky): Vláda …. nařizuje…… 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou …….. dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách, školských zařízeních a obdobných zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti do 6 let a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Informace v pdf ke stažení.

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se