Zápisy ze Sletů

Členské schůze Asociace lesních mateřských škol se konají čtyřikrát za rok. Zástupce z každé členské školky se musí Sletu zúčastnit alespoň jednou ročně.

47. Slet           29. 4. 2022, Školka Jeden strom, Lipence

Mezinárodní den lesních MŠ - LESumění. Letní škola 2022. Kurz pro začínající průvodce. Síť pro demokracii. Legislativa: Stavební zákon, stravování a další legislativní aktivity. Zápis do evidence skutečných majitelů. LK/LMŠ a předškolní děti z Ukrajiny. Zápisy. Mapování potřeb členských klubů a LMŠ 2022. Muži v lesních školkách. Podpůrná skupina “Bude dobře”. Zápis. Příloha: Mapování potřeb lesních školek.

 

46. Slet           4. 2. 2022, online

Na čem v ALMŠ pracujeme. Komunikace se členy. Lesní školky mimo ALMŠ. Novinky z legislativyCovid chaosZdražováníPedagogická exkurze do BerlínaMapování 2022Den lesních MŠLetní škola. Pozvánky na seminářeZ dotazů členů. Zápis. Přílohy: pozvánka na setkání průvodců - mužů, představení nových členů

 

45. Slet           22. 10. 2021, Ústí nad Labem

Separační toalety. Členské příspěvky na rok 2022, rozpočet ALMŠ. Priority pro rok 2022. Mezinárodní den lesních MŠ 2022: LesUmění. Web s příklady dobré praxe - www.vlesejakodoma.cz. Síťování mužů. Rodičovský newsletter. Dotazy na facebookovém Fóru pro lesní MŠ. Registr skutečných majitelů. Pozvánky na akce a semináře. Zápis, příloha: Výzva k odstranění nedostatků (výdejna)

 

44. Slet          26. 7. 2021, Loutí

Toalety v lesních MŠ a lesních klubech - nový problém. Výdejny lesní MŠ a přípojka na vodovod. Stavební zákon. Podpůrné skupiny - podzim. Den lesních MŠ 2022. Hledáme administrativní podporu. Zápis.

 

43. Slet          7. 5. 2021, online

Covid-19 a protiepidemická opatření - aktuální situace a doporučení do příštího roku. Kampaň Venku je bezpečně. Letní škola 2021. Výdejny LMŠ. Výroční mapování stavu a potřeb lesních školek. Rezervační systémy. Grantové žádosti podávané ALMŠ. Vzdělávací kurzy. Digitální úklid - školení Google aplikací. Zápis. Noví členové. Výstup z mapování potřeb. Infografika vlády k rozvolňování.

 

42. Slet         12. 2. 2021, online

Výsledky šetření epidemiologické situace v lesních školkách (Infografika). Kodex chování Ochrana práv dětí a dospělých (OSF). Sociální fond jako nástroj podpory komunity. Komunikace s rodiči jako podmínka provozu v krizovém čase. Stavební zákon - jak jeho novelizace postupuje? Den lesních MŠ. Provoz lesních klubů. Zápis. Noví členové.

 

41. Slet         23. 10. 2020, online

Metodika vzdělávání na dálku. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Covid - fakta, Antivirus, diskuze. Podpůrné skupiny v rámci regionů. Stavební zákon. Přijímání nových členů nově. Rozpočet ALMŠ 2021. GSuite - školkové úložiště dokumentů + prezentace s kontakty. Zápis.

 

40. Slet         23. 7. 2020, Loutí

Stravování v LMŠ/LK (výdejna LMŠ). Účast ALMŠ na tvorbě politik. Zázemí na pozemku lesa. Projekt Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě (Active Citizens Fund). Důsledky jarní koronavirové pandemie. Podpůrné skupiny pro členy. Revize Zprávy o návštěvě. Den LMŠ 2021. Semináře Školy lesem 2020/2021. Zápis.

 

39. Slet          1. 5. 2020, online

Výsledky mapování potřeb členů. Plán stabilizace školky. Podpůrné online skupiny. Proč a zda vstoupit do rejstříku. Podpora z Antivirus na část mzdy mimo normativ. Podpora státu pro DPČ a DPP (ošetřovné). Zápisy. Letní škola. Příměstské tábory. Zápis.

 

38. Slet         14. 2. 2020, Hlučín

Členské otázky. Program Dne lesních MŠ. Minimální zaručená mzda. Potravinářský podnik, HACCP. Letní škola. Novela o ochraně veřejného zdraví. Zápis.

 

37. Slet         19. 10. 2019, Plzeň

Členské otázky. Hlasování ČP 2020. Stravování a hygiena. Grant SFŽP pro LMŠ/LK. Střípky z pracovně-právní problematiky pro LMŠ/LK. Den lesních MŠ. Partneři ALMŠ - kompostovací toalety Biolan. Zápis.

 

36. Slet        22. 7. 2019, Loutí

Den lesních MŠ 2020. Asociace lesních škol (ZŠ a SŠ). Konflikty uvnitř lesních školek. Forest Kindergarten Fridays for Future. Nejlepší hry z lesních školek. Zápis.

 

35. Slet        4. 5. 2019, Praha

Skupina pro kvalitu. Očkování. Novela reformy o veřejném zdraví. Kontrola z hygieny. Letní škola. Bezpečnost dětí a ČŠI. Zápis.

 

34. Slet        23. 2. 2019, Letohrad

Volba Rady ALMŠ. Provozní rozpočet ALMŠ 2019 a členské příspěvky, Přísnější stravování a kluby jen pro očkované děti, Den lesních MŠ, Letní škola. Zápis.

 

33. mimořádný Slet        20. 12. 2018, Praha

Schválení nových stanov a vzniku pobočného spolku ALMŠ, volba výkonné ředitelky. Zápis.

 

32. Slet        20. 10. 2018, Za Humny, Ivančice

Zkušenosti a diskuze k certifikaci, vyjednávání s ČŠI - kompetence úředníka, strava a pitná voda bez napojení na vodovodní řad, projekt Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR podpořený ESF, financování ALMŠ 2019, Den lesních MŠ 2019, Letní škola 2019. Zážitková hra Standardy kvality. Zápispříloha zápisu ke zážitkové hře.

 

31. Slet        23. 7. 2018 v Ekocentru Loutí u Rabyně ve Středočeském kraji

Seminář Vyrovnaný rozpočet, volba nové členky Rady: Šárka Nezhybová, GDPR, výstupy z první vlny kontrol Českou školní inspekcí, výzkum PedF, jednání o stravování v LMŠ, Nabídka pojištění pro LK/LMŠ,
Průvodce studijními příležitostmi - vzdělávání pro průvodce - učitele, Tomáš Klus na turné - připojte se. Zápis.

 

30. Slet        7. 4. 2018, Lesokruh, Třebechovice pod Orebem

Seminář Mediální komunikace (prezentace zde), překážky vstupu do Rejstříku, zkušenosti z inspekčních návštěv ČŠI, kombinování docházky do rejstříkové MŠ a LK, ochrana osobních údajů (GDPR), kniha o aktivitách v lesních školkách, den LMŠ, Letní škola a další pozvánky. Zápis.

 

29. Slet        24. 2. 2018, Světýlko, Lesní Hluboké

Seminář Krizový plán, PR strategie ALMŠ, mezinárodní den LMŠ, legislativa - stavby/nestavby, stravování, GDPR, Standardy kvality. Zápis . Mise a cíle ALMŠ 2018.

 

28. Slet         4. 11. 2017, Lesmír, Liberec

Požár v LMŠ, rozpočet 2018 - graf, Legislativa - stravování, očkování, epidemie, nová směrnice pro členy měnící právnickou formu atp. Příloha - hledáme PR - k rozeslání i rodičům. Zápis.

 

27. Slet         29. 7. 2017, Semínko, Praha

Budoucnost ALMŠ, vzdělávací nabídka ALMŠ 2017/18, směrnice pro přijímání členů a certifikaci, stravování v LMŠ, příklad z praxe - ztráta dětí. Příloha - Dohoda o individuálním stravování. Zápis.

  

26. Slet         29. 4. 2017, Lesní škola Bezinka, Ostravice

Legislativa (Povinný předškolní rok a individuální vzdělávání, očkování, stavby a nestavby), Den lesních MŠ, Kritéria pro přijímání nových členů, diskuze na téma kombinování dvou kolektivů. Zápis.

 

25. Slet         18. 2. 2017, Jurta, Děčín

Legislativa (vstup do rejstříku, bariéry, povinná předškolní docházka, očkování), chůva, Mediální dění, Den lesních MŠ 22.6., Rozpočet ALMŠ 2017, Člen. příspěvky 2018, Nová směrnice pro přijímání členů (ke schválení na sletu 29.4.!), Příležitosti pro studium pedagoga. Zápis.

 

24. Slet          8. 10. 2016, Doma v lese, Třísov

Legislativní vývoj, Stravování, Standardy. Zápis.

 

23. Slet         30. 7. 2016, Semínko, Praha

Skutečně zdravá škola, Vzdělávací možnosti ze strany ALMŠ, Případové studie, Den lesních MŠ 22.6., Místní akční plán (MAS), Informace o projektu 041. Zápis.

 

22. Slet         16. 4. 2016, Bezinka, Frýdek ­Místek

Legislativní vývoj, Volba nové členky Rady Asociace lesních MŠ, Standardy kvality. Zápis.

 

21. Slet         27. 2. 2016, Žijem lesem, Tábor

Legislativa, Nové stanovy ALMŠ. Přijímání nových členů, Rozpočet a financování ALMŠ, Standardy kvality, Krizové situace v LMŠ, LESY ČR a jejich finanční podpora. Zápis.

 

20. Slet          3. 10. 2015, ZeMě, Řevnice

Stanovy- členský systém, stanovení výše členských příspěvků, rozhodování, námitka, Rejstřík MŠMT, Povinný rok předškolní docházky, Nový web, Podpora lesů ČR. Zápis.

 

19. Slet          1. 8. 2015, Semínko, Praha

Výsledky dotazníkového šetření, Zákon o dětských skupinách, Povinná předškolní docházka, Lesnický zákon, Změna stanov ALMŠ, Způsob vypořádání námitky proti přijetí nového člena, Vzájemné návštěvy školek. Zápis.

 

18. Slet          11. 4. 2015, Sluňákov, Horka n. Moravou

Novela zákona o dětských skupinách, Cesta lesních MŠ do rejstříku MŠMT, Fokusní skupina pro legislativu, Seznámení s výstupy ze strategického plánování ALMŠ, 4. Proces naplňování standardů kvality lesních MŠ, Volba nové místopředsedkyně/y pro Moravu, Nový web, Infobalíček a jeho nová edice (projekt MŽP). Zápis.

 

17. Slet           21. 2. 2015, Klíček, Stará Boleslav

Nová pravidla pro přijímání členů, práva a povinnosti členů, Otázka vzniku modelové lesní MŠ při ALMŠ, Pojištění při ČRDM, Standardy kvality lesní MŠ a postup certifikace od ledna 2015, “Dětská skupina a kvalifikace chůvy se zaměřením pro lesní MŠ". Zápis.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se