Lektoři

Lektoři programu pro začínající průvodce v lesních mateřských školách a klubech jsou uvedeni v abecedním pořadí dle příjmení. 

Mgr. Klára Krchňavá vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze, a obor Etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělání si doplňuje dalšími kurzy. V životě ji nejvíce ovlivnil a nasměroval kurz Respektovat a být respektován s manželi Kopřivovými. V roce 2010 založila DLK Stromík, o dva roky později DLK Mariánka. Oba lesní kluby se postupem času staly lesní mateřskou školou. Ve školkách pracuje jako ředitelka a pedagožka. Konzultuje zejména v oblasti zakládání lesních klubů, vede kurzy tvoření s přírodními materiály s arteterapeutickými prvky.

Ing. Martin Kříž se tématu pobytu dětí venku v přírodě se věnuje celý život, ať už dobrovolně jako vedoucí oddílu, táborů, šéf dětské organizace a nebo profesionálně jako vedoucí ekocentra. Spolupracuje na vzdělávání učitelů a tvorbě metodik, které pomáhají učitelům i oddílovým vedoucím učit a vzdělávat se v zahradě a v přírodě. Aktivně tvoří výukové programy pro děti a snaží se všemi prostředky motivovat učitele, aby vyšli s dětmi ven do přírody a učili se s nimi venku.

Mgr. Alena Laláková je pedagožka, poradenská speciální pedagožka, rodinná terapeutka, mentorka a supervizorka ve vzdělávání, lektorka v oblasti vývojové psychologie, komunikačních dovedností, řízení týmů a speciálně pedagogických institucí. Alena Laláková je také zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom, z.ú. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. 

Absolvent VŠZ v Brně, lesník, dřevař a ochránce přírody ing. Aleš Straka, který za nejúčinnější nástroj ochrany přírody považuje přímé zapojení nestranně a pravdivě informovanou veřejnost. Vzdělávací aktivity pro děti, mládež a veřejnost zaměřuje na rozvoj vědomostí o rostlinách a živočiších v okolí místa jejich bydliště. Předává zkušenosti z pobytu v přírodě, sledování stop a pobytových znamení zvířat v různých biotopech. Biotop lesa poznává po celý svůj život v profesním i soukromém životě. 

Magdaléna Dobromila Staňková je bylinářka, píšící výtvarnice a ilustrátorka. Je autorkou dvou dílů úspěšné knihy "Bylinky pro děti a maminky". O bylinkách píše do časopisů, přednáší, připravuje vysílání do internetových rádií Bohemia a Pravé domácí rádio. Je mámou tří dětí, lektorkou bylinkových a tvořivých programů pro děti i dospělé, pořádá také exkurze do své přírodní zahrady a poznávací botanické vycházky v Čechách i na Moravě.

Mgr. Soňa (Štoudková) Marková, Ph.D. vystudovala Hudební teorii a pedagogiku na PdF MU v Brně, absolvovala ucelený pětiletý muzikoterapeutický výcvik v metodě Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera při FF UP v Olomouci, je členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie. Působí jako lektorka a muzikoterapeutka v Hudební knihovně KJM v Brně, kde se také věnuje projektům zaměřeným na expresivní terapie a prožitkové aktivity pro širokou veřejnost. Je externí lektorkou muzikoterapie na PdF MU v Brně. V soukromé praxi pravidelně spolupracuje s dětskými lesními kluby, MŠ, ZŠ a s centry sociálních služeb.

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy. V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na téměř dvouletou stáž do Německa, kde rozšířila svůj obzor o koncept udržitelného rozvoje, v praktickém podání o lesní mateřské školy. V roce 2010 spoluzaložila Asociaci lesních mateřských škol a od té doby ji vede (věnuje se zejména advokační činnosti, marketingu a zastupuje ALMŠ navenek). Vede zážitkové kurzy pro začínající průvodce, semináře zaměřené na přínosné riziko. Provází děti v LMŠ Hvězdy v lese.

MgA. Hana Volkmerová Ph.D. se po rodičovské dovolené s malou dcerkou vrací do Divadla loutek Ostrava, kde pracuje na pozici divadelní lektorky. Připravuje a lektoruje zde semináře pro děti MŠ, ZŠ a StřŠ a také pedagogy, knihovníky a rodiče s dětmi, které jsou zaměřené především na seznámení s divadlem a loutkářskými principy a technikami. Je v dramaturgické radě mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo interesse. Spolupracuje se svým manželem Tomášem na tvorbě loutkových inscenací pro děti a mládež v mnoha divadlech v České republice, v Polsku a na Slovensku. Je spolutvůrkyní a zaštiťuje dramaterapeutické lekce s loutkami Terapie loutkou v THeatru ludem v Ostravě. Doktorský titul obhájila svou disertační prací na téma Loutky jako edukační nástroj Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky).

Tomáš Volkmer pracuje jako výtvarník a grafik v Divadle loutek Ostrava. Zde také spolupracuje na tvorbě umělecko-vzdělávacích programů se svojí manželkou Hanou, na přípravě mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo interesse a na mnohých inscenacích jako scénograf. Jako režisér a výtvarník loutkových inscenací spolupracoval například se Scénou Bajka v Těšínském divadle v Českém Těšíně, v Divadle Alfa v Plzni, v Divadle loutek Ostrava a v dalších. Jako scénograf pak v divadlech v Polsku, na Slovensku a v Německu. Je spolutvůrcem dramaterapeutických lekcí Terapie loutkou v Theatru ludem v Ostravě.

ZDrSEM – první pomoc zážitkem z.s. je druhou nejdéle působící organizací v oblasti výuky první pomoci v České republice. Navazuje na tradici kurzů první pomoci pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice, kde projekt ZDrSEM vznikl v roce 1996. V kurzech používá prověřenou metodiku práce se simulovanými situacemi, které jsou  následně reflektovány lektory. Praktické nácviky jsou doplněny teoretickými bloky z oblasti první pomoci. Těžištěm výuky jsou život zachraňující dovednosti a jejich nácvik. Po skončení kurzu by účastníci měli být schopni poskytnout první pomoc i v emočně vypjatých situacích.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se