Svátky a tradice v předškolním vzdělávání

<  Zpět na výpis

Svátky a tradice mají místo v životě každého člověka, v každém lidském společenství. Jsou součástí kultury. Vždy nabízely lidem útěchu a občerstvení v běhu všedních dní, ohraničovaly dny odpočinku a obnovy. Není pochyb o tom, že mohou být i dnes čímsi jako zdrojem síly a duchovní a duševní obnovy. Ale v moderní době není jasné, jak se v nich vyznat. Ztratili jsme své kořeny a pokud se k nim pokoušíme vrátit, často zažíváme jen prázdnotu. Svátky a tradice se lidem staly více méně zábavou, nebo právě prázdnou formou prováděnou jen z úcty k předkům či ze strachu porušit nějaké tabu.
Pokud však pracujeme s malými dětmi, které ještě velmi žijí v světě pohádek a fantazie, víme, jak vážně všechno berou, jak touží po obrazech, vyprávění, poezii a umění. Svátky a tradice a všechny ty bohaté obrazy kolem nich jsou téměř ideální potravou pro dětské duše.
Kouzlo však nepůsobí tehdy, když je průvodce uskutečňuje pouze formálně správně, ale bez vnitřního pochopení a vztahu. Děti potřebují smysluplný a dobrý svět, kde dobro zvítězí nad zlem, kde se poutník navrátí domů, kde duchovní bytosti stojí vždy vedle nás, připravené nám pomoci.

 

"Děti potřebují umění a příběhy a básně a hudbu stejně tak, jak potřebují lásku a jídlo a čerstvý vzduch a hru. Pokud nedáte dítěti jídlo, poškození se ukáže velmi brzy. Pokud mu nedáte čerstvý vzduch a hru, poškození bude také viditelné, ale ne tak brzy. A pokud nedáte dítěti lásku, škoda nebude viditelná ještě několik let, ale bude trvalá. Ale pokud nedáte dětem umění a hudbu a básně, poškození nebude snadné spatřit. Ale je i tak přítomno. Těla dětí budou zdravá, děti budou běhat, skákat, plavat a budou hladové a budou dělat dost hluku, jako děti normálně dělají. Ale něco bude chybět.

Každé dítě má právo na jídlo, střechu nad hlavou, vzdělání a lékařskou péči, a tak dále. Musíme pochopit, že každé dítě má zrovna tak právo i na to, zažít kulturu. Musíme pochopit, že bez příběhů a poezie, obrazů a hudby budou děti strádat."

~ Philip Pullman, britský spisovatel ~

 

Lektorka Johana Passerin stála u založení Asociace lesních MŠ, kde působí dodnes jako členka Rady, koordinátorka Skupiny pro kvalitu a vzdělávání. Od roku 2010 pracuje jako pedagožka v lesních školkách, aktuálně vede lesní klub Hvězdy v lese. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky a mnoho stáží v předškolních zařízeních (Německo, Izrael, Dánsko, Švédsko, Skotsko a Island). V současné době studuje speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, svátky a tradice a potřeby malého dítěte. 

 

Program vzdělávacího cyklu 2020/2021

V cyklu Svátky a tradice se budeme zabývat obrazy, které nám nabízejí jednotlivé svátky křesťanského, židovského a předkřesťanského roku – našeho kulturního kontextu. Budeme se snažit o nový vztah ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání. Budeme se hodně ptát proč. Podíváme se, co prožívá malé dítě v jednotlivých fázích cyklického roku ve školce, a co prožívá průvodce.

Úvodní přednáška, 25. 9. 2020, 10 - 18 hod.: se bude věnovat tématu Svátků a tradic v obecné rovině. Na této přednášce si položíme otázku po smyslu dodržování tradic. Budeme hledat cesty, jak je nově uchopit a prožívat s dětmi v předškolním věku v současném světě. Jak "používat" či prožívat svátky a tradice ve školce, proč je důležité dětem poskytovat obrazy a proč jsou svátky a tradice dobrou cestou, jak děti učit hodnotám. 

Po celodenním úvodu, kdy se potkáme osobně, se budeme setkávat vždy v podvečer na 2,5 hod. od 17:30 do 20:00 hod. ONLINE a povídat si budeme o těchto svátcích:

Zimní svátky, 22. 10. 2020: skutečný Mikuláš – patron moudrosti a nezištného obdarování, domácí skřítci. Advent, zázrak Vánoc. Tři Králové a jejich dary, ticho zimy.

Svátky předjaří, 28. 1. 2021: Hromnice, svátek návratu světla. Masopust a Purim – svátek smíření se se svými chybami. Morana a vynesení Zimy. Znovuzrození Bílé Bohyně.

Jarní svátky, 25. 3. 2021: Velikonoce, Zelený Juraj. Filipojakubská noc – symbolika očisty Ohněm. Květnové slavnosti – oslava sňatku Nebe a Země. Svatodušní svátky – slavnost společenství, které nachází svého svatého ducha.

Letní a podzimní svátky, 27. 5. 2021: Sv. Jan a Slunovrat – zlatá ratolest, kapraďové semínko. Tovaryš se stává Mistrem. Žně a dožínky. Michael - patron odvahy a důvěry. Martin – soucit a laskavost. Dušičky – přadleny a předkové. Podzimní svátek stromů – oslava společenství a bratrství.

Vzdělávací cyklus Svátky a tradice je určen zejména průvodcům, pedagogům, chůvám, lidem v pomáhajících profesích, rodičům, prarodičům. Úvodní zářijová přednáška je otevřena všem zájemcům, další pokračování cyklu jsou určeny stálé skupině účastníků. Uhradit lze celý cyklus a nebo jen úvodní setkání, a poté lze doplatit ostatní kurzy cyklu (viz níže).

Místo konání:

 • úvodní celodenní setkání v LK Hvězdy v lese, ul. Huberova naprosti č. p. 1, Praha 6 (mapa)
 • nazavující setkání ONLINE (částečná změna na online formát umožní účast mimopražským zájemcům)

Ceny:

 • Cena úvodního setkání: 1390 Kč členové ALMŠ a předplatitelé Informačního servisu/ 1750 Kč ostatní
 • Cena celého cyklu: 2990 Kč členové ALMŠ a předplatitelé Informačního servisu/ 3750 Kč ostatní
 • Doplatek 2. - 5. setkání: 2190 Kč členové ALMŠ a předplatitelé Informačního servisu/ 2750 Kč ostatní 

Přihlášky: zde

Kontakt: Martina Dvořáková 

Kalendář akcí

 • Červenec 2021

  26/7 - 30/7 Letní škola 2021

 • Srpen 2021

  V tomto měsíci se žádné akce nekonají

 • Září 2021

  V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se