Supervizní skupiny pro průvodce

<  Zpět na výpis

Vycházíme z předpokladu, že vzdělávání by mělo být postaveno především na budování vztahů mezi dětmi, učiteli, rodiči a vzdělávacím obsahem. Pokud jsou tyto vztahy zdravé, proces učení jde daleko snáz. Dalo by se předpokládat, že pokud je výchovně vzdělávací proces postaven na vzájemných interakcích mezi zúčastněnými, bude ho potřeba budovat kvalitně, zdravě a ze strany pedagoga profesionálně. Mezi nástroje, které mohou pomoci sledovat kvalitu vztahu, komunikace nebo pedagogických postupů a metod, patří supervize.

Pojem supervize v českém školství pevně zakotven ještě není, a to především z důvodu, že supervize je postavena na dobrovolnosti. Mít pomocí supervize možnost vnitřního náhledu na sebe sama v roli pedagoga a následně tak moci aktivně ovlivňovat všechny roviny vztahů, do kterých pedagog vstupuje, je velmi efektivním nástrojem pro zkvalitnění práce. Aby byl tento nástroj opravdu účinný, je třeba vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém se pedagog nebude cítit ohrožen, bude mít potřebu změny a bude ji chtít případně uskutečnit.

Ve skupině se budete věnovat vašim případovým studiím z oblasti pedagogického přístupu a diagnostiky, výchovných stylů, komunikace, evaluace, týmové dynamiky a řízení organizace. Vy přinášíte témata, supervizor Vás provází.

 

Supervizorka
Mgr. Alena Laláková, ředitelka organizace Jeden strom z.ú. a členka Rady ALMŠ, etopedka a rodinná terapeutka. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese.

 

Komu je supervizní skupina určena?
Průvodcům a průvodkyním z lesních klubů a mateřských škol. Maximální počet účastníků jedné skupiny je 15.

 

Ve školním roce  2020/2021 budou vytvořeny dvě skupiny, každá se sejde 5x:
Brno
: 30. 9. 2020, 5. 11. 2020, 13. 1. 2021, 17. 3. 2021, 13. 5. 2021
Ostrava: Z důvodu nenaplněné kapacity bylo pro přihlášené zájemce zajištěno individuální řešení, do kterého není možné zapojit další účastníky. 

Čas setkání: 16:00 - 18:30 hod.

 

Místo konání: 
Brno
: Všechna setkání (kromě listopadového) se budou konat v poradenském centru Triáda, na adrese: Orlí 516/20, Brno-střed. Pokud to epidemická situace nedovolí, supervize proběhnou online.

 

Ceny kurzu: 
Brno
: 3900 Kč za cyklus 5 supervizních setkání pro členy a předplatitele Informačního servisu ALMŠ / 4900 Kč ostatní. 
Kurz bude za uvedenou cenu otevřen při naplnění minimální kapacity 9 osob.
Ostrava
: 3900 Kč za cyklus 5 supervizních setkání pro členy a předplatitele Informačního servisu ALMŠ / 4900 Kč ostatní. 
Kurz bude za uvedenou cenu otevřen při naplnění minimální kapacity 11 osob.


Při přihlašování mají přednost zástupci členských organizací a zájemci o celý cyklus pěti supervizních setkání. Přihlašování na jednotlivá supervizní setkání bude možné pouze v případě nízkého zájmu stálé skupiny. Kurz bude otevřen pouze při naplnění minimální kapacity.
Standardní cena za hodinu supervize je 800 - 1500 Kč. Věříme, že naše nabídka Vás potěší!

 

Přihlašovat se můžete zde.

 

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.

Kalendář akcí

  • Červenec 2021

    26/7 - 30/7 Letní škola 2021

  • Srpen 2021

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Září 2021

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se