Supervizní skupiny pro průvodce

<  Zpět na výpis

Vycházíme z předpokladu, že vzdělávání by mělo být postaveno především na budování vztahů mezi dětmi, učiteli, rodiči a vzdělávacím obsahem. Pokud jsou tyto vztahy zdravé, proces učení jde daleko snáz. Dalo by se předpokládat, že pokud je výchovně vzdělávací proces postaven na vzájemných interakcích mezi zúčastněnými, bude ho potřeba budovat kvalitně, zdravě a ze strany pedagoga profesionálně. Mezi nástroje, které mohou pomoci sledovat kvalitu vztahu, komunikace nebo pedagogických postupů a metod, patří supervize.

Pojem supervize v českém školství pevně zakotven ještě není, a to především z důvodu, že supervize je postavena na dobrovolnosti. Mít pomocí supervize možnost vnitřního náhledu na sebe sama v roli pedagoga a následně tak moci aktivně ovlivňovat všechny roviny vztahů, do kterých pedagog vstupuje, je velmi efektivním nástrojem pro zkvalitnění práce. Aby byl tento nástroj opravdu účinný, je třeba vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém se pedagog nebude cítit ohrožen, bude mít potřebu změny a bude ji chtít případně uskutečnit.

Ve skupině se budete věnovat vašim případovým studiím z oblasti pedagogického přístupu a diagnostiky, výchovných stylů, komunikace, evaluace, týmové dynamiky a řízení organizace. Vy přinášíte témata, supervizor Vás provází.

 

Supervizorka
Mgr. Alena Laláková, ředitelka organizace Jeden strom z.ú. a členka Rady ALMŠ, etopedka a rodinná terapeutka.

 

Komu je supervizní skupina určena?
Průvodcům a průvodkyním z lesních klubů a mateřských škol. Maximální počet účastníků jedné skupiny je 15.

 

Ve školním roce 2019/2020 budou vytvořeny dvě skupiny, každá se sejde 5x: 
Brno: 25. 9. 2019, 20. 11. 2019, 5. 2. 2020, 18. 3. 2020 přeloženo na 22. 4. 2020 - online, 20. 5. 2020 - online
Ostrava: 17. 10. 2019, 6. 12. 2019, 13. 2. 2020, 23. 4. 2020 - online, 21. 5. 2020 - online
Čas setkání: 16:00 - 18:30 hod.

V dubnu se kvůli mimořádným opatřením v ČR budou supervizní skupiny budou konat online. Účastníci obrdží potřebné informace emailem.

 

Místa konání: 

Brno: Lesní klub Šiška, Libušino údolí, Brno-Kohoutovice

Ostrava: Komunitní centrum Makovice, U Oblouku 501/5, Ostrava – Poruba

 

Ceny kurzu:

Brno: 3900 Kč za cyklus 5 supervizních setkání pro členy a předplatitele Informačního servisu ALMŠ / 4900 Kč ostatní.
Kurz bude za uvedenou cenu otevřen při naplnění minimální kapacity 9 osob.

Ostrava: 3900 Kč za cyklus 5 supervizních setkání pro členy a předplatitele Informačního servisu ALMŠ / 4900 Kč ostatní. 
Kurz bude za uvedenou cenu otevřen při naplnění minimální kapacity 11 osob.


Při přihlašování mají přednost zástupci členských organizací a zájemci o celý cyklus pěti supervizních setkání. Přihlašování na jednotlivá supervizní setkání bude možné pouze v případě nízkého zájmu stálé skupiny. Kurz bude otevřen pouze při naplnění minimální kapacity.
Standardní cena za hodinu supervize je 800 - 1500 Kč. Věříme, že naše nabídka Vás potěší!

 

Přihlašovat se můžete zde.

 

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se