Supervizní setkání

<  Zpět na výpis

Vycházíme z předpokladu, že vzdělávání by mělo být postaveno především na budování vztahů mezi dětmi, učiteli, rodiči a vzdělávacím obsahem. Pokud jsou tyto vztahy zdravé, proces učení jde daleko snáz. Dalo by se předpokládat, že pokud je výchovně vzdělávací proces postaven na vzájemných interakcích mezi zúčastněnými, bude ho potřeba budovat kvalitně, zdravě a ze strany pedagoga profesionálně. Mezi nástroje, které mohou pomoci sledovat kvalitu vztahu, komunikace nebo pedagogických postupů a metod, patří supervize.

Pojem supervize v českém školství pevně zakotven ještě není, a to především z důvodu, že supervize je postavena na dobrovolnosti. Mít pomocí supervize možnost vnitřního náhledu na sebe sama v roli pedagoga a následně tak moci aktivně ovlivňovat všechny roviny vztahů, do kterých pedagog vstupuje, je velmi efektivním nástrojem pro zkvalitnění práce. Aby byl tento nástroj opravdu účinný, je třeba vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém se pedagog nebude cítit ohrožen, bude mít potřebu změny a bude ji chtít případně uskutečnit.

Ve skupině se budete věnovat vašim případovým studiím z oblasti pedagogického přístupu a diagnostiky, výchovných stylů, komunikace, evaluace, týmové dynamiky a řízení organizace. Vy přinášíte témata, supervizor Vás provází.

 

Supervizorka
Mgr. Alena Laláková, ředitelka organizace Jeden strom z.ú. a členka Rady ALMŠ, etopedka a rodinná terapeutka. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese.

 

Komu je supervizní skupina určena?
Průvodcům, průvodkyním a koordinátorům z lesních klubů a mateřských škol.
Maximální počet účastníků jedné skupiny je 15. Při přihlašování mají přednost zástupci členských organizací. Účastníci z přihlášené LMŠ nebo LK se mohou na jednotlivých setkáních střídat. Supervize je určena pro uzavřenou skupinu účastníků.

 

Supervizní skupina online se sejde pětkrát, vždy ve středu.

  • 12. 10. 2022
  • 7. 12. 2022
  • 8. 2. 2023
  • 12. 4. 2023
  • 14. 6. 2023

Čas setkání vždy 16:30 - 19:00.

Místo konání: online přes aplikaci Zoom.  

Ceny kurzu: 3.990 Kč za cyklus 5 supervizních setkání pro členy ALMŠ/ 4.990 Kč ostatní. Standardní cena za hodinu supervize je 800 - 1500 Kč. Věříme, že naše nabídka Vás potěší! 

Přihlásit se můžete zde.

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se