Pohádky a divadlo v lesní školce

<  Zpět na výpis

Imaginace čili obrazotvornost je "společným jazykem dítěte a průvodce" a velmi důležitým nástrojem učitele a rodiče. Budeme se zabývat otázkou, jak vyprávět dětem pohádky, jaké příběhy volit a proč, jak toto vše souvisí s vývojem jazyka a řeči. Budeme pracovat s hlasem a mluvou, s jazykem (etymologie, verš, rým). Prozkoumáme využití dalších expresivních technik jako např. výtvarného umění, pohybu, tance, hudby, zpěvu. Součástí kurzu bude také tvorba loutky a zaměření se na vztah imaginace - inspirace - intuice - improvizace. Objevíme své zdroje a pokusíme se jemně dotknout svých stínů.
Podstatnou část seminářů bude tvořit sebezkušenost. Na každém ze tří podvečerních setkání probereme jednu pohádku. Budeme hledat vztah k ní a  výrazové prostředky a techniky sloužící interpretaci tohoto vztahu. Praktické postupy, jak pracovat s dětmi, i s těmi, které  se stydí nebo si naopak berou všechnu pozornost jen pro sebe.
Každý účastník si na úvodním celodenním semináři vybere pohádku nebo příběh, kterou/ý bude v průběhu cyklu pro sebe zpracovávat. 

Vzdělávací cyklus je vhodný i pro osoby (resp. je vhodný hlavně pro ně!), které si o sobě myslí, že neumí zpívat či vyprávět, malovat a tančit, číst noty nebo něco hrát. Pro lidi, kteří se stydí nebo bojí vystupovat před ostatními.

Semináře proběhnou ve slovenském a českém jazyce.

 

O lektorkách:

Johana Passerin stála u založení Asociace lesních MŠ, kde působí dodnes jako členka Rady a koordinátorka Skupiny pro kvalitu. Od roku 2010 působí jako pedagožka v lesních školkách. Je ředitelkou lesní MŠ Hvězdy v lese, kterou v roce 2014 založila. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky (2014) a mnoho stáží v předškolních zařízeních (Německo, Izrael, Dánsko, Švédsko, Skotsko a Island). Vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci (2020), kde dále studuje navazující magisterský obor Muzikoterapie. Spolupracuje s divadelním uskupením Pruhované panenky a divadlo je jedním ze základních kamenů pedagogické koncepce LMŠ Hvězdy v lese.

Olívia Fantúrová se od dětství věnuje tanci, zpěvu a divadlu. Do Čech přišla před 10 lety a vystudovala zde teorii a dějiny divadla a režii na Janáčkově akademii múzických umění. V letech 2019 - 2021 působila jako vedoucí pedagožka a režisérka Hereckého studia Švandova divadla. Díky deziluzi z převládajícího přístupu v institucionálních strukturách upřednostnila status tvůrkyně a lektorky na volné noze. Soustřeďuje se na specifika režijně-herecké spolupráce, seberozvojové metody a již několik let vede herecké a pohybové workshopy. V současnosti se účastní nadstavbového výcviku systemických konstelací a tuto techniku propojuje se svým pedagogickým a režijním přístupem. Kvůli pandemii (a uzavření divadel) se jí naskytla možnost pedagogické práce v Lesním klubu Havránek, která jí dodnes naplňuje nejvíc. V této sféře vytváří také programovou náplň a celkovou koncepci klubu. Zároveň vede kurzy dramatické výchovy pro předškoláky, školáky (WZŠ Jinonice) a studenty (Gymnázium Na Zatlance). 

 

Termíny a témata setkání:

  • 1. 10. 2022 - celodenní - Divadlo a dramatická výchova v MŠ, hledání vlastní srdcové pohádky skrze mýty a archetypy.
  • 8. 12. 2022 - večerní - Techniky a prostředky divadelní práce; Loutka, kostým, role.
  • 23. 2. 2023 - večerní - Storytelling, práce s hlasem, řečí, textem.
  • 13. 4. 2023 - večerní - Inspirace, imaginace, intuice, téma návratu, kletby, ustavení nového světa, spojení protikladů.
  • 13. 5. 2023 - celodenní - Prezentace osobních příběhů, konstelační práce a reflexe.

Celodenní setkání se konají od 10:00 do 18:00, večerní od 17:00 do 20:00. 

Místo konání: Základní škola waldorská, Butovická 9, Praha 5poslední setkání se koná v ZŠW v pavilonu A na adrese Mezi Rolemi 2, Praha 5.

Cena: 4 590 Kč pro členy ALMŠ / 5 690 Kč pro ostatní

 

Přihlásit se můžete zde
Přihlášky uzavíráme ve čtvrtek 1. 9. 2022. Je možné přihlásit se pouze na celý cyklus. 

 

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

 

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se