Hygienické minimum pro lesní školky

<  Zpět na výpis

Tři webináře, které Vás seznámí s hygienickým minimem nezbytným pro bezpečný provoz lesní školky. Cílem těchto webinářů je prezentovat příklad jednoduchého optimálního řešení a možných variant. V každé oblasti budou představena základní pravidla a praktická řešení v prostředí lesních školek. Na základě zkušeností z kontrol z hygieny upozorníme na časté chyby a záměny důležitých pojmů.

Důrazně doporučujeme prostudovat si předem související dokumenty v Infobalíčku a připravit si otázky. Členové ALMŠ mají přístup k Infobalíčku v rámci služeb členům, ostatní si jej mohou pořídit v rámci služby Informační servis.

Pro získání potřebného přehledu v souvislostech doporučujeme absolvovat všechny tři webináře. Není to však podmínkou účasti.

 

Zázemí lesní školky z pohledu hygieny
7.10.2021 9:00 - 13:00

První z webinářů se bude věnovat těmto tematickým okruhům:

 • zázemí jako celek, čistá a špinavá zóna,
 • základní pravidla pro provoz výdejny lesní MŠ z hlediska požadavků na zázemí,
 • jídlo od rodičů a vaření s dětmi z hlediska požadavků na zázemí,
 • pitná vs. dešťová voda,
 • mytí rukou včetně zajištění vody v zázemí,
 • mytí rukou v terénu,
 • nemocné dítě v kolektivu, očkování.

Přihlásit se můžete ZDE

 

Odpady, toalety a kompostování v lesní školce
4.11.2021 9:00 - 13:00

Druhý webinář se zaměří na tyto oblasti:

 • základní pravidla pro rozmístění prvků lesní MŠ/klubu z hlediska požadavků na zázemí,
 • pitná vs. dešťová voda,
 • mytí rukou včetně zajištění vody v zázemí,
 • mytí rukou v terénu,
 • možnosti mytí nádobí v zázemí a mimo zázemí,
 • odpadní vody,
 • tuhé odpady,
 • kompostování,
 • zajištění toalet v lesní MŠ/klubu.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

HACCP aneb hygiena v oblasti stravování
9. 12. 2021 9:00 - 13:00

Tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti. Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin se bude věnovat těmto okruhům systému HACCP,

 • druhy nebezpečí, činitelé způsobující onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany,
 • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe),
 • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP,
 • základní principy systému HACCP a jejich praktické využití,
 • postupy zavádění systému HACCP (společné vypracování základních bodů HACCP vlastní školky),
 • ověřování systému HACCP.

Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. Proškolení je povinné pro všechny zaměstnance i pracovníky školky. Je nezbytné, aby absolvent semináře následně proškolil další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly podobným odborným školením.

Absolvent semináře bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a obhájit jej.

V případě zájmu je možné věnovat krátký časový úsek také možnostem zajištění školního stravování v lesní MŠ (papírům).

Podmínkou pro přihlášení je absolvování webináře Zázemí lesního klubu z pohledu hygieny nebo obdobného semináře hygienického minima v minulosti.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Webináře vede Bc. Magda Kvítková, expertka ALMŠ, která se dlouhodobě věnuje legislativě související s lesními MŠ a kluby v ČR a vyjednává o nich se zákonodárci. V přednáškách a konzultacích se zaměřuje na otázky provozu lesních školek z hlediska dokumentace a tématům hygieny provozu lesních MŠ a klubů. Je matkou dvou dcer, absolventek lesních školek.

Pro koho: provozovatelé či zakladatelé lesních školek (členové i nečlenové ALMŠ). Před webinářem doporučujeme přečíst související kapitoly Infobalíčku.

Kde a jak: Setkání se budou konat online. Přihlášení účastníci dostanou den před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. Webinář není organizátory nahráván pro pozdější poslech.

Cena jednotlivých webinářů je 990 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu / 1290 Kč pro ostatní. Sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma. Slevy je možné uplatnit až po naplnění nezbytné minimální kapacity.

 

Pro více informací kontaktujte Zuzanu Knap.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se