Cesta k dobré školce

<  Zpět na výpis

VÍCE V LEVÉM MENU

Chcete mít dobře fungující a naplněnou školku, spokojené děti, kvalitní a stabilní tým a podporující rodiče? Chcete mít ujasněné role a dobře prezentovat svou organizaci navenek i dovnitř? Kdo by nechtěl! Je na čase propojit entuziasmus s profesionalitou. 

Na pěti víkendových setkáních se budeme postupně věnovat personalistice, vzdělávací koncepci a zajištění potřeb dětí, evaluaci, rozpočtu, smlouvám, provozním podmínkám a dokumentům, spolupráci s rodiči i komunikaci s veřejností.

Na cestě ke skutečně kvalitní lesní školce nám budou pomáhat Standardy kvality, soubor dobrých zkušeností a ověřené praxe vytvořený průvodci z nejzkušenějších lesních školek v ČR, sepsaný do jasných a přehledných bodů.

Pro koho? Pro ředitele, koordinátory, pedagogy. 

Cyklus je otevřený, je možné se hlásit na jednotlivé dny či bloky. 


Po absolvování seminářů si uděláte jasno v tom, co a proč jako lídři školek chcete dělat, a co nechcete. Budete umět vytvořit (ve spolupráci se svým týmem) provozní dokumenty své školky. Efektivně si rozdělíte role v týmu. Díky sdílení s ostatními účastníky zjistíte, že v tom nejste sami a budete se moci o sebe navzájem opřít, např. pomáhat si při tvorbě dokumentů, tvořit regionální centra, hledat přesahy a zdroje. Budete připraveni projít certifikací (splnit Standardy kvality).

Informace o cenách, místě konání a link na přihlašování najdete zde (nebo levé menu).   

Přihlašovat se můžete zde.

 

Blok 1/5
Vzdělávací koncepce jako živý dokument
Pátek 11. 10. 2019, 10:00 - 18:00
Lektorka: Johana Passerin
Školka stojí na vizi a na tom, zda najde správné lidi na její uskutečnění. Jak přenést ideály na zem? Školní vzdělávací program, integrované bloky, pedagogické přípravy. Řízená činnost a volná hra. Jak pracovat s pedagogickým slovníkem? Vyzkoušíme si několik modelových situací a naučíme se pojmenovávat a definovat proces učení. Vyhodnocování naplňování ŠVP. SWOT analýza. Praktický průvodce tvorbou dokumentu, který vystihuje Vaši lesní školku - propojenou práci s dětmi, týmem, místem. 

Evaluace výchovně-vzdělávacího procesu
Sobota 12. 10. 2019, 8:30 - 16:30
Lektorka: Alena Laláková
Jak vysledujeme, zda rozvíjíme děti všestranně? A poznáme, zda dítě potřebuje pomoc specializovaného odborníka? Reflexe vývoje dětí a pedagogická diagnostika; portfolia. Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí. Jak si vybudovat adresář školských poradenských pracovišť (PPP, SPC) a odborného multidisciplinárního týmu (dětský psycholog, logoped, speciální pedagog, pediatr, fyzioterapeut).


Blok 2/5
Jak vést tým
Pátek 6. 12. 2019, 10:00 - 18:00
Lektorky: Martina Březinová, Johana Passerin

 • Hierarchie nebo plošná struktura? Chtěli byste vybudovat demokratickou školku - je to vůbec možné? Rozhodovací procesy.
 • Porady a zápisy z porad. Jak často se scházet a jak strukturovat porady.
 • Jak vybrat nového průvodce? Co nestačí si jen říct na začátku? Jak vyhodnocovat, zda je dodržováno to, na čem jste se domluvili? 
 • Komunikace uvnitř týmu. Jak pracovat s týmem, aby táhl za jeden provaz? Jak předávat informace a nezbláznit se z toho, že se lidi ptají pořád na to samé?
 • Vedení týmu je hledání rovnováhy mezi despotismem a chaosem.

Etika a evaluace pedagoga v LK/LMŠ
Sobota 7. 12. 2019, 8:30 - 16:30
Lektorka: Alena Laláková
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Dobrý tým má jasno v tom, co dělá, ale také co nedělá. Pravidelně se dívá zpět a reaguje. Aneb jak předejít rozpadu týmu. Seminář předkládá účastníkům základní přehled o etickém přístupu v práci pedagoga, jednotlivých rovinách vztahů, do kterých pedagog vstupuje, etických dilematech dané profese a o metodách aplikované etiky, mezi něž patří především etický kodex. Seznámíme se s příkladem procesu tvorby etického kodexu organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí.

 

Blok 3/5
Negrantový fundraising
Pátek 24. 1. 2020, 10:00 - 18:00
Lektor: Petr Machálek
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Výhody a nevýhody jednotlivých fundraisingových metod, základy individuálního fundraisingu, základní principy, dárcovská pyramida, získávání kontaktů na potenciální dárce. Jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo email. Péče o dárce, dárcovské databáze. On-line fundraising a crowdfunding. Fundraisingové on-line kampaně. Základy firemního fundraisingu. S čím na schůzku s potenciálním firemním dárcem. Jak vytvořit fundraisingovou strategii. Příklady dobré praxe a praktické nácviky.

Bez peněz to nejde
Sobota 25. 1. 2020, 8:30 - 16:30
Lektorka: Pavla Štindlová
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Seminář je určen pro všechny, kteří se potýkají s řízením chodu organizace a jejích finančních toků. Dozvíte se:

 • Co je a co není finanční řízení.
 • Jaké jsou znaky udržitelného rozpočtu, jak jej sestavit a sledovat jeho čerpání, ať už jste v jakékoliv fázi životního cyklu organizace. 
 • Nezbytné pracovněprávní a ekonomické minimum
 • Pracovní smlouvy a povinnosti zaměstnavatele. 

 

Blok 4/5
Vědomé riziko
Pátek 20. 3. 2020, 10:00 - 18:00
Lektoři: Tereza Valkounová, Filip Kršiak 
V lesních školkách děti běhají v otevřeném prostoru, lezou na stromy, pracují s ostrými noži, sedí u ohně. Přijďte si ujasnit, jak pedagogicky takovou činnost obhájit. Podmínkou takového přístupu je dobrá příprava. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? Naučíme vás, jak jít do rizikových situací připravení, abyste mohli mít tolik potřebnou pozornost a dobře rozlišili riziko od nebezpečí. Naučíme se tvořit krizový plán, použijeme tabulku pro vyhodnocování rizik a přínosů. Budeme sdílet praktická řešení rizikových situací tak, abychom na jedné straně nehazardovali se životem a na druhé straně zachovali výchovně-vzdělávací přínos reálných situací, které život přináší. Ze semináře si odnesete praktické kroky pro sestavení krizového plánu ve vaší školce. A pokud jej sestavíte do 14 dnů od konání semináře, lektoři vám k němu dají zpětnou vazbu.

Krizová komunikace
Sobota 21. 3. 2020, 8:30 - 16:30
Lektorka: Tereza Valkounová, Filip Kršiak
Štěstí přeje připraveným a strach dobře prodává! Představíme nejaktuálnější mediální kauzy a jak se k nim postavit čelem! Připravte se s námi na to, jak budete reagovat, až se vás zeptají, co se ve školce stalo. Co musíte a naopak nesmíte sdělovat? Jak tvoříme veřejné vyjádření, aby nikomu ještě více neublížilo? Na semináři připravíme kroky, co dělat, jakmile jste např. zavolali záchrannou službu a řešíte otázku, jak celou situaci komunikovat, aby emoce a rozporuplné informace nepřerostly v nový konflikt. Kdo a kdy má mluvit s rodiči a jak se připravit na to, že se záchrannou službou může přijet rovnou i novinář s kamerou? Vycházet budeme z krizových situací, které se skutečně staly. Ze seminář si odnesete konkrétní návod, jak tým Vaší školky připravit na něco, co se snad nikdy nestane, ale kdyby ano, vaše příprava je vašim záchranným kruhem.

Blok 5/5
Nenásilná komunikace aneb jak být OPRAVDU SPOLU
Pátek 15. 5. 2020, 10:00 - 18:00
Lektorka: Marie Rumlenová
"Přežití lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé." M. Rosenberg

Co je nenásilná komunikace?
Metodu nenásilné komunikace (NVC) rozvinul Marshall B. Rosenberg. Je založená na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých. Pomáhá překonávat navyklé vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci. 

Na co se v kurzu zaměříme:

 • Jak tvořit harmonii ve vztazích okolo sebe a uvnitř sebe?
 • Kde vlastně vzniká násilí? Proč se k němu někdy uchylujeme?
 • Jak si zachovat integritu a lidskost ve vypjatých situacích? Kde hledat podporu?
 • Jaké kompetence můžeme dětem předat, aby jim pomáhaly efektivně řešit konflikty? 

Co je cílem kurzu:  

 • Osvojit si způsoby vyjadřování, které vedou k větší spokojenosti ve vztazích, prohlubují důvěru a blízkost.
 • Naučit se jak přistupovat ke konfliktům s ohledem na potřeby všech zúčastněných.
 • Naučit se být ve spojení sám se sebou a neztratit se v náročných situacích. 
 • Rozvíjet schopnost empaticky naslouchat druhým.

Co probereme:

 • Vysvětlíme si principy a východiska nenásilné komunikace.
 • Probereme a prakticky vyzkoušíme základní techniky nenásilné komunikace.
 • Proces empatického nasloucháni a jeho role v dialogu.
 • Jak se orientovat v konfliktu.
 • Dovednosti k vytvářeni podmínek pro úspěšné řešení konfliktů.
 • Návody na trénink a řešení situací s dětmi, partnerem a v práci.

Použité techniky: výklad, diskuse, brainstorming, rolová hra, imaginace, práce s tělem a gestem, praktický nácvik situací ve dvojicích a ve skupinách.

Pro koho: pro všechny, kteří si přejí mít hluboké a spokojené vztahy s rodinou, blízkými i vzdálenějšími lidmi, s dětmi i s dospělými. 

Lektorka Mgr. Marie Rumlenová Vystudovala obor kulturologie na FFUK. Studovala herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Prošla řadu výcviků v umělecké pedagogice, terapii a koučování. Deset let se věnovala vedení kreativních programů pro rodiče s malými dětmi. Nyní pracuje s jednotlivci, skupinami a firmami jako lektorka komunikace, osobního rozvoje a aromaterapie.  Žije v Praze, 15 let v manželství, s mužem vychovává 3 dcery.

 

Hygienické minimum v lesních klubech a MŠ
Sobota 16. 5. 2020, 8:30 - 16:30
Lektorka: Magda Kvítková
Praktické náměty zasazené do toho, čemu se říká správná hygienická praxe. Zaměříme se na základní oblasti hygieny v lesních školkách:

 • zázemí jako celek, rozdělení čistých a špinavých zón, návaznost jednotlivých prvků zázemí a denního rytmu;
 • odpady a odpadní vody z pohledu legislativy pro právnické osoby a v praxi (kam s čím), technologické vychytávky;
 • pitná vs. dešťová voda,
 • mytí rukou včetně zajištění vody v zázemí, podrobný popis dobré praxe, variantní řešení;
 • mytí rukou v terénu, různá řešení;
 • jídlo od rodičů a vaření s dětmi, legislativa a základy správné praxe;
 • catering v zázemí a v terénu,
 • zásady správného kompostování včetně obsahu kompostovacích toalet, podrobný popis postupu a zásad;
 • toalety, benefity a rizika nejčastěji používaných typů toalet včetně nakládání se vzniklým odpadem; 
 • nemocné dítě v kolektivu, očkování.

Cílem je prezentovat příklady jednoduchého optimálního řešení a možných variant. V každé oblasti budou představena základní pravidla, kterými se oblast řídí, a praktická řešení v prostředí lesního klubu a mateřské školy. Na základě zkušeností z kontrol místně příslušných hygienických stanic upozorníme na časté chyby a záměny důležitých pojmů. Doporučujeme předem pročíst související dokumenty v Infobalíčku (zejména kapitolu 11) a připravit si otázky. Pokud si přinesete fotografie zázemí, můžeme je na místě probrat. 

Seminář se nebude věnovat nastavení stravování v lesních MŠ.

 

Pro více informací se obraťte na Martinu Dvořákovou

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se