Vzdělávací koncepce jako živý dokument

17.3.2023 9:00 - 17.3.2023 16:00

Školka stojí na vizi a na tom, zda najde správné lidi na její uskutečnění. Jak přenést ideály na zem? Školní vzdělávací program, integrované bloky, pedagogické přípravy a evaluační systém by měly být obrazem toho, jak si školka přeje pracovat.

Vyzkoušíme si několik modelových situací a naučíme se pojmenovávat a definovat proces učení i vyhodnocovat naplňování ŠVP. Probereme řízené činnosti a volnou hru. Řekneme si jak pracovat s pedagogickým slovníkem.
Webinář je praktickým průvodcem tvorbou dokumentu, který vystihuje vaši lesní školku - propojenou práci s dětmi, týmem, místem. Je zaměřený na tvorbu pedagogické koncepce a následně školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jejich využití v každodenním životě školky.

Webinář nabízí pomoc těm, kteří by to chtěli udělat lépe, ale trochu neví, z kterého konce začít. Častou "dětskou nemocí" školních vzdělávacích konceptů bývá to, že dokument psalo postupně několik osob, každý přidal něco za použití systému "copy paste", tudíž výsledkem je slepenec ideálů bez návaznosti na hodnoty organizace nebo evaluační systém.

ŠVP nemusí být jen otravná formalita. Abyste mohli napsat dobrý ŠVP, potřebujete nejdříve pochopit systém kurikulárních dokumentů. Ukážeme vám, že evaluace není sprosté slovo, ale pojem, který označuje proces vyhodnocování a sebevyhodnocování. Naučíme vás ještě několik dalších cizích slov a pojmů i to, jak si je osvojit ke svému užitku. Ukážeme vám provázanost se Standardy kvality a to, jak vám může být tento dokument ku pomoci. Z webináře byste si měli odnést strukturu vlastního ŠVP a jistotu, že ho dokážete naplnit smysluplným obsahem vyjadřujícím ducha vaší lesní školky.

Děkuji! Přála bych tvůrkyním a tvůrcům ŠVP v jakémkoliv zařízení, ne jen v LMŠ, aby měli možnost takového školení, aby ŠVP byl autentický a srozumitelný pro rodiče i prarodiče i pro odborníky. 

O lektorce:
Johana Passerin působí jako průvodkyně v lesních MŠ již od roku 2010, od roku 2014 pak v lesní mateřské škole Hvězdy v lese, kterou založila a vede. Cenné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud navštívila školky např. v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu. V ALMŠ má na starosti oblast vzdělávání, věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a mezinárodní spolupráce. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky, mnoho stáží v předškolních zařízeních a je kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. Absolvovala obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého, kde dále studuje muzikoterapii. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte.

Kdy: pátek 17. 3. 2023 od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. 

Kde a jak: Setkání se bude konat online. Přihlášení účastníci dostanou den před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. Webinář není organizátory nahráván pro pozdější poslech.

Cena: 1 190 Kč pro členy ALMŠ / 1 490 Kč pro ostatní.
Při naplnění minimální kapacity webináře sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma. 

Přihlásit se můžete zde

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap zuzana.knap@lesnims.cz (zuzana.knap@lesnims.cz).

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se