Tvorba HACCP a hygienické minimum stravování - webinář 2/2

28.5.2021 9:00 - 28.5.2021 13:00

Hygiena stravování a tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti. Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin vedený zkušenou lektorkou je opět tu!

Seminář ocení všechny lesní kluby a lesní MŠ 
Seminář je určen pro zájemce, kteří se orientují v základech problematiky, ostatním doporučujeme alespoň pročíst podklady k HACCP, které jsou v Infobalíčku (kapitola 11, zejména 11.2 a související přílohy). Cílem semináře je vyjasnit jednotlivé pojmy a prohloubit znalosti účastníků v systému HACCP (plný i zjednodušený systém HACCP), hygienického minima a zásad správné praxe (výrobní a hygienické). Důraz bude kladen na praktické situace - možnosti řešení v „lesních podmínkách“ na základě použití správného principu. Seminář zohlední případné změny vyhlášky 107/2005 Sb.

Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. Proškolení je povinné pro všechny zaměstnance i pracovníky školky. Je nezbytné, aby absolvent semináře následně proškolil další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly podobným odborným školením.
Absolvent semináře bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a obhájit jej.
Absolvent získá elektronickou příručku zásad dobré praxe. 

Konkrétně se seminář bude věnovat těmto oblastem.

Hygienické minimum:

 • druhy nebezpečí - činitelé způsobující onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany,
 • bezpodmínečně nutné hygienické požadavky,
 • co je bezpečný pokrm,
 • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe).

Systém HACCP:

 • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP,
 • základní principy systému HACCP a jejich praktické využití,
 • postupy zavádění systému HACCP,
 • ověřování systému HACCP.
   

Webinář povede Bc. Magda Kvítková. Magda strávila školní část svého studia na oboru Studia občanského sektoru. Věnovala se však zejména praxi (NROS, NNO poskytující sociální služby, MŠMT), která jí pomohla získat přehled o českém neziskovém sektoru a bariérách jeho fungování. Od začátku svého působení v Asociaci lesních MŠ má na starosti zejména oblast legislativy. Je v kontaktu s lesními i kamennými MŠ, zajímá se o jejich potřeby a zejména legislativní překážky jejich fungování. V oblasti legislativy Magda poskytuje také konzultace, lesní kluby její služby oceňují zejména při zakládání či transformaci na lesní MŠ. 

 

Webinář vzhledem k jeho délce rozdělíme na dvě části:

 • Datum konání 1. části webináře: pátek 21.5.2021, 9:00 - 13:00
 • Datum konání 2. části webináře: pátek 28.5.2021, 9:00 - 13:00

Kde a jak: Setkání se bude konat online. Přihlášení účastníci dostanou den před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. Webinář není organizátory nahráván pro pozdější poslech.

Pro koho: webinář je určen výhradně členům ALMŠ

Cena: 1 290 Kč pro členy ALMŠ. Cena je za obě části webináře. Při naplnění minimální kapacity webináře sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma. 

Přihlášky: zde


V případě otázek kontaktujte Martinu Dvořákovou.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se