ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH - kurz pro učitele (Nabídka)

<  Zpět na výpis

21. 7. 2022

Kurz je rozdělen do následujících bloků :
1. blok: Proč a jak?
Kromě přehledu dovedností kurzu se zamyslíme nad bloky ve vyučování a při učení a budeme rozvíjet dovednost „pozorování
chování“ a objevovat sílu popisného jazyka namísto hodnocení.
2. blok: „Okno chování“ aneb čí je to problém
V rozdílných situacích jsou vhodné rozdílné komunikační dovednosti. Naučíme se rozlišovat tyto situace pomocí schématu
zvaného okno chování.
3. blok: Jak pomáhat a zároveň rozvíjet samostatnost
Budeme se zabývat rozvojem pomáhajících dovedností i podmínkami, kdy a jak je lze využívat tak, abychom podporovali
samostatnost žáků a zvyšovali jejich pohodu.
4. blok: Naslouchat je mnohdy víc než pomáhat bez hranic
Procvičíme si dovednost aktivního naslouchání a budeme mít možnost diskutovat o jeho účincích oproti účinkům „aktivního pomáhání“.
5. blok: Když se „nic“ neděje
Chvíle, kdy si nikdo na nic nestěžuje, jsou mimořádně vhodné pro rozvoj a upevňování vztahu. Probereme vybrané
komunikační nástroje, které k tomu lze využít.
6. blok: Tvoje svoboda končí tam, kde narušuje moji pohodu
Důležitou součástí efektivní komunikace jsou konfrontační dovednosti. V tomto bloku si objasníme zásady efektivní
konfrontace podle Thomase Gordona. Také se budeme zabývat běžnými chybami neefektivní konfrontace a jejich vlivem na vztah.
7. blok: Život není soupeření
Pobavíme se o tradičních způsobech řešení konfliktů a jejich důsledcích. Zároveň si ukážeme možnost, jak to lze dělat jinak.
8. blok: Když víme, co je potřeba, pak nám soudce není eba třeba
Projdeme si společně kroky, které nám umožní řešit konflikty tak, aby z nich vyšli všichni zúčastnění jako vítězové. Taková
řešení jsou trvalejší a nevyžadují vynakládání další energie ne jejich udržování.
9. blok: Ach ta dnešní mládež aneb i když vidíme svět jinak, můžeme spolu vycházet
Často se setkáváme se situacemi, kdy máme s dětmi nebo i kolegy, nadřízenými či rodiči dětí diametrálně odlišné názory.
Společně se budeme zabývat možnostmi řešení takovýchto situací a možnými následky těchto řešení.
10. blok: Šedivá je teorie, zelený strom praxe
Ukážeme si další možnosti, jak lze získané komunikační nástroje využít při práci s kolektivy například při mediaci či facilitaci
a budeme se zabývat dalšími možnostmi jejich integrace do vlastní praxe.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se