Ptáci a písně v lese

25.4.2024 10:00 - 25.4.2024 16:00

Ptáci fascinují lidstvo již od nepaměti.

Jsou krásní, záhadní, ladní, úžasní akrobati i zpěváci. Proč nezpívat ptákům, když oni zpívají i nám? Společně otevřeme oči a nastražíme uši a s podíváme se a na tyto úžasné tvory z nevšedních úhlů pohledu a zaposloucháme se do jejich krásných hlasů.

Když vám na zahradě hnízdí opakovaně poštolky, holubi hřivnáči, brhlíci, rehkové a další drobotina, nejde to jinak, než se o ptáky začít zajímat více do hloubky. Kam odlétají tažní ptáci? Kdy přilétají? Kolikrát hnízdí? Jak a kde ptáci spí? Kolik mají mláďat? Ptáci jsou všude kolem nás a po celý rok je můžeme pozorovat právě v lese či zázemí školek. Jsou to zvířata, se kterými se při naší práci nejčastěji setkáváme. Můžeme jim pomoci stavbou hnízdních budek či krmítek. Povíme si, kteří ptáci budky využívají a čím ptáky nejlépe krmit a co dělat, když najdete opuštěné ptáče nebo zraněného jedince. Už několikrát jsme s dětmi v lese či v zázemí našli i ptáčka mrtvého. Jedinečná příležitost, jak  uchopit křehké, ale tak důležité téma smrti.

Seminář plný ptačího zpívání a povídání. Spousta tipů na určování hlasů a pobytových stop v terénu. K dispozici bude dlouholetá sbírka ptačího peří, vajec, hnízd, fotografií i příběhů, ale především nádherných okřídlených písní. Zpívat budeme hlavně o vrabcích, kukačkách, čápech, kosech, vránách, ale také o vlaštovkách, dudkovi, kvíčale, sokolovi či výrovi. Vyrobíte si také malého či většího ptáčka ze dřeva a peří a dozvíte se tipy na další výtvarné činnosti či krásné knihy.

O lektorce:
Gabriela Clareboets pracuje jako průvodkyně v lesní školce od roku 2010. Coby čtyřnásobná matka, trojnásobná babička a bývalá skautka tam může zúročit své zkušenosti v práci s dětmi. Žila 12 let ve Švýcarsku, kde ji inspiroval přístup k dítěti jako svobodné individualitě. Také se tam seznámila s ideou lesních školek. Ráda zpívá, hraje na několik hudebních nástrojů. Ve školce zajišťuje hudební doprovody v běžném provozu i na slavnostech. Mimo jiné pracuje jako lektorka, překladatelka a tlumočnice německého jazyka. Zajímá se o regionální historii a archeologii a využití pravěkých technik v práci s přírodními materiály. Ve volném čase se věnuje turistice, sběru a zpracování léčivých bylin a péči o vlastní přírodní ukázkovou zahradu a především sběru písní - lidových i umělých s přírodní tématikou. Vzdělává se na seminářích waldorfské pedagogiky, seminářích pořádaných ALMŠ a Školou lesem (např. Přírodní pedagogika, Lesní terapie) a dalších seminářích a kurzech pořádaných např. Českou společností ornitologickou (Kurz určování ptáků) či Orffovou společností. Podílí se na mapování výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Momentálně studuje muzikoterapii na Akademii sociálního umění Tabor a působí v lesním klubu Jsem lesem v Dobříši. 

Pro koho: pro učitelky mateřských škol i pro pedagogy a nepedagogy z lesních školek, pro mimoškolní pedagogy

Termín konání:  čtvrtek 25. 4. 2024 10:00 - 16:00 

Místo konání: LMŠ Zahrádka Troja, Na Farkách ev. č. 124, Praha - Troja (mapa)
Do LK Zahrádka Troja s dostanete autobusem č. 177 z metra Kobylisy, zastávka Poliklinika Mazurská (trasa), možnost parkování nabízí přilehlé sídliště (např. ulice Pomořanská).

Cena za osobu: 1 790 Kč pro nečleny ALMŠ, členové tarifu 3 a 2 mají slevu 20 %, členové tarifu 1 mají slevu 10 %. 

Přihlásit se můžete zde.

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

V případě otázek kontaktujte Michaelu Hořejší (michaela.horejsi@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se