Program

Realizovaný program přednášek a dílen Průvodce dětí světem

 

Říjen 2014

Tereza Valkounová: Základní pojmy a hodnoty vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Gunter Grün Oostinga a Vera Oostinga: Udržitelný rozvoj a soběstačnost. 

 

Listopad 2014

Tereza Valkounová: Didaktika vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Pavel Kraemer: Alternativní pedagogické směry a jejich uplatnění ve VUR. 

Pavel Kraemer: Hra, volná hra, intuitivní hry.

 

Prosinec 2014 

Kateřina Jančaříková: Narativní učení, Ekonaratologie.

Daniela Koříková a Peťan Josefus: Sebepéče v pedagogické profesi. Vnitřní dítě.

Johana Passerin: Lidová slovesnost ve vzdělávání pro UR 1. část – Pohádky - divadlo.

Alena Laláková: Vývojová psychologie z hlediska různých pedagogických směrů.

Speciální potřeby dětí z pohledu moderní pedagogiky.

 

Leden 2015

Stáž do německých lesních MŠ.

 

Únor 2015

Gunter Grün Oostinga: Kde se cítíme dobře. Estetika, péče o zdraví. Vedení týmu, fungování pedagogického týmu.

 

Březen 2015

Jan Krajhanzl: Ekopsychologie.

Michal Juříček: Botanicko – ornitologická exkurze. 

Hana Korvasová, Aleš Máchal: Ekologický provoz MŠ a základy didaktiky EVVO.

 

Duben 2015

Václav Šneberger: Konflikt, agresivita vs. násilí.

Johana Passerin: Benefity rizika v MŠ.

Světlana Synáková: Body mind centering.

Alena Laláková: Komunikace.

 

Květen 2015

ZDRSEM: Kurz první pomoci v přírodě

 

Červen 2015

Štěpánka Trojská Čížková: Muzikoterapie.

Alena Laláková: Etický kodex pedagoga v MŠ.

Alena Laláková: Řízení týmu, fungování pedagogického týmu.

Kateřina Čiháková: Botanická exkurze – byliny.

Petr Šípek: Entomologická exkurze. Úvod do didaktiky biologie a botaniky. 

 

Srpen 2015

Helle Heckmann: Připravený učitel.

 

Říjen 2015

Simona Hoskovcová: Osobně vnímaná vlastní účinnost.

Michal Baroš: Estetika v udržitelném rozvoji a kulturní rozmanitost.
Johana Passerin: Svátky a tradice v mateřské škole.

Kateřina Čiháková (a kolektiv): Základy didaktiky botaniky a biologie a mykologie. 

 

Listopad 2015

Petr Žantovský Média: Rizika a přínosy.

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.: Alternativní ekonomika a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Aleš Máchal: Zázraky přírody.

 

Prosinec 2015

Magdalena Kapuciánová: Příprava na školku.

Johana Passerin: Volná hra.

Pavla Štindlová: PR a propagace.

Johana Passerin: Svátky a tradice ve VUR.

Tereza Valkounová: Metodologie výchovy VUR.

Magda Kvítková: Legislativa pro lesní MŠ.

 

Leden - březen 2016

Závěrečné zkoušky.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se