Výzkum

<  Zpět na výpis

Lesní mateřské školy a kluby jsou v České republice novým fenoménem, který přitahuje rozsáhlou pozornost studentů/tek a odborníků/nic z různých oborů. Rádi bychom vám proto usnadnili orientaci a na této stránce nabídli:

  • tip na Český portál ekopsychologie, který se kontaktu dětí s přírodou dlouhodobě věnuje na stránkách www.ekopsychologie.cz a www.facebook.com/ekopsychologie,
  • přehled vysokoškolských prací na téma lesních školek (pokud jste takovou práci úspěšně dokončili, pošlete nám ji, prosím),
  • náměty pro vaše připravované seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové a doktorské práce,
  • konzultace s odborným garantem této sekce, PhDr. Janem Krajhanzlem, Ph.D., kterého můžete kontaktovat e-mailem (jan.krajhanzl@gmail.com) nebo se za ním stavit na ústní konzultaci na katedře environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity v Brně (termín dle dohody).

 

Realizované práce:

KAPUCIÁNOVÁ, Magdalena. Lesní mateřské školy : magisterská
práce. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. Dostupná na vyžádání.

KRYLOVÁ, Vendula. Motivace matek k umístění dítěte do lesní mateřské školy : bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2012. Dostupná na vyžádání.

MÁCHALOVÁ, Hana. Biotop lesa a jeho využití v mateřské škole : bakalářská práce. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. Dostupná zde.

 

Navrhovaná témata pro studentské práce:

•  Je lesní MŠ finančně méně náročná než klasická MŠ?
•  Jak spolupracuje lesní MŠ s komunitou?
•  Podporuje pravidelný pobyt v přírodě imunitu dětí?
•  Jak rozvíjí děti při pobytu v lese jemnou motoriku a grafomotoriku?
•  Public relations lesní mateřské školy, aneb jak o sobě dát vědět
•  Význam přírody jako vzdělávacího prostředí - jak jej interpretují pedagogové lesních MŠ
•  Principy konceptu lesní mateřské školy - jednotnost či diverzita v jejich chápání?
•  Motivace rodičů pro zapsání dítěte do lesní mateřské školy

 

Uskutečněné průzkumy: 

Jak si vedou lesní MŠ a kluby v době koronavirové krize?

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se