Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj

<  Zpět na výpis

Cílem projektu je rozšířit pedagogické kompetence zapojených pedagogů předškolních zařízení tak, aby vzdělávání dětí probíhalo v pravidelném a celoročním kontaktu s přírodou v souladu s konceptem vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
 
Po skončení projektu bude dvacet pedagogů proškolených tak, že dokáží samostatně uplatnit koncept vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve své práci s předškolními dětmi, revidovat a obohatit svoji vzdělávací nabídku, reflektovat své postoje k udržitelnému rozvoji, pracovat vědomě s rizikem a sdílet získané kompetence s kolektivem pedagogů a rodičů ve školce.
 
Základní průběžnou aktivitu projektu představuje vzdělávací cyklus s názvem Průvodce dětí světem. Sestává z dvanácti třídenních intenzivních kurzů, které zahrnují základy udržitelného rozvoje, didaktiku vzdělávání pro udržitelný rozvoj, oblasti dovedností pro pobyt v přírodě, pedagogickou psychologii, osobní rozvoj, školský management a práci s rizikem. Podpůrnou aktivitou celého vzdělávacího cyklu je mentoring s cílem poskytnout účastníkům kvalitní zpětnou vazbu, podpořit uplatnění znalostí a dovedností z kurzů přímo ve vlastní práci ve školce. Součástí intenzivního studia je také zkušenost ze společné čtyřdenní exkurze do berlínských lesních mateřských škol.
Pro šíření nejlepší mezinárodní praxe jsou součástí projektu dvě mezinárodní konference, na jejímž programu se podílejí jednak zahraniční lektoři a dále samotní účastníci absolvující zahraniční stáže. Konference jsou otevřené pro širokou veřejnost.
 
Důležitou součástí programu je informální vzdělávání, v programu jsou cíleně zařazeny příležitosti pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi účastníky (např. vzájemné hospitace účastníků, sdílení metodických listů). Během vzdělávacích kurzů jsou pedagogické kompetence rozvíjeny interaktivně s důrazem na uplatnění nových kompetencí ve vlastní praxi. Uplatnění vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi výrazně napomáhá mentoring. Jedním z jeho úvodních cílů je motivování cílové skupiny a podpora vnitřní motivace věnovat se zahájenému studiu. V dalších fázích napomáhá mentoring tomu, aby účastník dokázal s kolegy a rodiči ve školce sdílet nové zkušenosti vyplývající ze studia a s nimi navrhované změny ve vzdělávacím programu.
 
Součástí projektu je také posílení kapacity Asociace lesních MŠ, vedoucí pracovnice absolvují studium zaměřené na strategické plánování, lobbying, projektové řízení a PR v rozsahu, který odpovídá intenzivnímu kurzu.

 

 

Kontaktní osoby:

Didaktička, koordinátorka: johana.passerin@lesnims.cz 

Projektová manažerka: magda.kvitkova@lesnims.cz

 

Tento program je realizován díky podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Partneři: www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz 

Kalendář akcí

  • Září 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Říjen 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Listopad 2019

    2/11 - 3/11 Ahlbom & Passerin: Volná hra

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se