Mezinárodní setkání střešních organizací LMŠ

<  Zpět na výpis

Lesní mateřské školy se rozšiřují po celém světě jako houby po dešti. V České republice fungují od roku 2010 a od té doby jich vzniklo a úspěšně funguje přes 130. Po šesti letech pionýrského fungování se je podařilo legislativně ukotvit a tím zařadit do hlavního proudu vzdělávání. Jaké úspěchy či překážky řeší lesní mateřské školy v Evropě? Jak si mohou být vzájemně nápomocny? A co mohou měnit společně? Setkání se koná v srdci Evropy, v malebné Praze na začátku adventu. Zváni jsou zástupci střešních organizací lesních MŠ z celé Evropy, aktivní podporovatelé celoročního kontaktu dětí s přírodou a zástupci státní správy. Součástí setkání je kulatý stůl odborníků, návštěvy lesních školek a konference pro veřejnost.

Mezinárodní konference a setkání lídrů evropských lesních mateřských škol se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské.

 

Setkání lídrů: 29. listopadu - 2. prosince 2017
Konference pro veřejnost: 1. prosince 2017, o spuštění registrace na konferenci budeme informovat, účast je zdarma, tlumočení zajištěno.

Více informací: Tereza Valkounová, koordinátorka setkání, nebo Martina Dvořáková, produkční

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

 

Mezinárodní setkání zástupců evropských střešních organizací lesních mateřských škol se koná v rámci projektu Rozvíjení kapacit lesních mateřských škol v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002245), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

*****     *****     ***** 

International meeting of forest kindergartens leaders
Forest kindergartens are spreading throughout the world like mushrooms after rain. In the Czech Republic, forest kindergartens started in 2010 and since that time there are over 130 of them. After six years of pioneering functioning they succeeded in legislative process and thus they are included in mainstream education now. What successes and obstacles do forest kindergarten in Europe face now? How can we help or support each other? And can we change anything together? The meeting takes place symbolically in the scenic Prague in the heart of Europe at the beginning of Advent time. Invitations lead especially towards representatives of european umbrella organizations of forest kindergartens, active supporters of children's contact with nature and representatives of the Czech government. On the programe there is a round table of outdoor learning experts, visits to forest kindergartens and public conference.

 

The European Conference and Meeting of the Leaders of the European Forest Kindergarten are held under the auspices of Miluše Horská, 1st Vice-Chairman of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.

 

Leaders meeting: Nov 29th - Dec 2nd, 2017
Public Conference: Dec 1st, 2017

PROGRAMME

Registration from 9:30 a.m.

10:00 – 12:30 European forest kindergarten initiatives brief presentations
12:30 – 14:00 lunch break
14:00  - 14:30 Forest kindergarten’s beginning and future (Petra Jäger)
14:30 – 15:00 Dirty Math (Juliet Robertson)
15:00 – 15:30 Floorbook approach (Claire Warden)
15:30 – 16:00 Risky play (Jane W. Siegfriedsen)
16:00 – 16:30 panel discussion with speakers

 

More information: Tereza Valkounová, Meeting Coordinator, and Martina Dvořáková, production

 

International meeting of forest kindergartens leaders take place within the project Developing capacities of forest kindergartens in the Czech Republic (CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002245) financed by EU Programme for Employment.

 

Logo OPZ

Kalendář akcí

  • Září 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Říjen 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Listopad 2019

    2/11 - 3/11 Ahlbom & Passerin: Volná hra

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se