Projekty

 • Visegrad Fund

  As part of the Advocacy Strategies for Forest Kindergartens in V4 countries, we were presenting our Slovakian, Polish and Hungarian partners our experiences with the implementation forest kindergartens as a full-fledged alternative to traditional pre-school education, while working on improving the Czech education system too. V rámci projektu Advokační strategie lesních MŠ ve Visegrádských zemích jsme slovenským, polským a maďarským partnerům předávali naše zkušenosti se zavedením lesních MŠ jako plnohodnotné alternativy předškolního vzdělávání a zároveň jsme pracovali i na zdokonalování českého vzdělávacího systému.

  Detail projektu

 • Erasmus+ 2017-2019

  Uzavřeli jsme strategické partnerství s litevskými a slovenskými partnery v rámci evropského programu Erasmus +. Naším cílem je výměna nejlepší praxe, zaměříme se zejména na metodu poradních kruhů, standardy kvality a udržitelný management a leadership.

  Detail projektu

 • Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR

  Cílovou skupinou tohoto dvouletého projekt je více než 130 členských organizací Asociace lesních mateřských škol. Podpoříme jejich další profesionalizaci v oblasti provozu i lidských zdrojů. Uspořádáme několik vzdělávacích programů, konferenci střešních organiizací z celé Evropy, aktualizuje Infobalíček i Standardy kvality. Představíme tu nejlepší zahraniční praxi.

  Detail projektu

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se