Přednášky na Letní škole pro členy ALMŠ

25.7.2017 18:00 - 28.7.2017 12:00

Členové ALMŠ letos opět naplnili Letní školu a přihlašovat se mohou již pouze náhradníci. Dobrou zprávou pro všechny, kteří se na celý program nedostali, je možnost účastnit se dopoledních přednášek!

Zájemce o dopolední přednášky prosíme o přihlášení přes tento registrační formulář.

Přednášky se konají ve Stájích Toulcova Dvora, na adrese Kubatova 1, Praha 10.

Letní škola se v roce 2017 koná v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílovou skupinou projektu jsou členské organizace ALMŠ. Letní školy, vč. dopoledních přednášek, se tedy mohou zúčastnit pouze základní, certifikovaní nebo čestní členové ALMŠ.

Všichni, kdo obdrželi potvrzení účastni na Letní škole, jsou přihlášeni i na dopolední přednášky, které jsou její součástí. 

 

 

Hlavní přednášky

Gregory Sommer - Kojotí učení I: Probouzení smyslů

úterý 25. 7.  18:00 - 20:00

Spojení s přírodou probouzí naše smysly a rozvíjí vztah k místům, kde žijeme, a která objevujeme. Ať už je to venkov, hluboká divočina, hory nebo městský park, kontakt s přírodou prohlubuje naši pozornost k tomu, co žije kolem nás, o čem vyprávějí hlasy ptáků a co znamenají stopy, které tam zvířata zanechala. Dovednosti pro život v přírodě, jako třeba umění přespat venku bez stanu a spacího pytle, rozdělávání ohně nebo poznávání jedlých bylin, nám přinášejí zážitek sounáležitosti se zemí a s krajinou.

Budeme společně zkoumat, proč je to důležité zažít, a jaká cvičení mohou spojení s přírodou prohloubit. Dozvíte se, jak můžeme tato témata odkrývat v lesní mateřské škole, kde pracujeme se zvědavostí každého jednotlivého dítěte. Jak podpoříme takové zaujetí pro přírodu vedoucí k hlubšímu pochopení místa, rostlin a zvířat.

 

Gregory Sommer - Kojotí učení II: Mentorské učení

středa 26. 7. 9:30 - 12:00

Kojotí učení je netradiční způsob vzdělávání. Je to utváření kultury, která pomáhá studentům se učit. Je založeno na výzkumu, který dělal Jon Young v tradičních společenstvích, kde školy, jak je známe, neexistují. Kojotí učení používá metody jako například vyprávění a kladení otázek, které podporují zvědavost studentů. Kojotí učení je nový koncept založený na spojení nových a starých metod, pozorování cyklů, rytmů, přírody a lidí. Stěžejní myšlenkou je rovnoprávnost souputníků, učitele a žáka na společné cestě k poznání.

Podíváme se na to, jak můžeme tyto ideje a metody vtělit do lesní školky. Jak u dětí podpořit hru, schovávání, šplhání, chytání brouků, hry s klacky a další zvláštnosti, abychom rozvinuli jejich vztah přírodě. Seznámíme se s uměním klást otázky, probouzením vnímavosti, významem kreslení, metodou sezení na místě, mapováním a pojmenováváním míst.

O lektorovi:

Gregory Sommer vyrostl na severozápadním pacifickém pobřeží ve státě Washington. Zaujalo ho objevování a stopování a naučil se dovednostem pro život v divočině. Jako mladík strávil rok v divočině v New Jersey, kde žil v chýši, kterou si sám postavil. Studoval u Jona Younga umění mentoringu a spojení s přírodou, aby prohloubil své porozumění přírodě a místu. Již 15 let pracuje s dětmi i dospělými v různých přírodních programech a ve vzájemném mentorství. V současné době žije v Berlíně, je průvodcem v lesní školce a svobodné škole. Dospělým v různých kurzech předává své znalosti stopařství a dovednosti pro život v divočině. Dálkově se věnuje studiu gaelštiny na Sabhal Mòr Ostaig ve Skotsku.

 

Rudolf Hettich - Tvořivé vzdělávání I a II

čtvrtek 27. 7. a pátek 28. 7. 9:30 - 12:00

Výchova dítěte je nepochybně nejsmysluplnějším, nejvyšším a nejdůležitějším úkolem mezilidských vztahů. Obsahy dnešního vzdělávání se téměř bezvýhradně a jednostranně orientují na vše vnější, na to měřitelné a počítatelné, a stejně tak na rozumová a intelektuální témata. Mediální věk se svou materialisticko-technicko-přírodovědeckou orientací zredukoval bytost člověka na pouhopouhé prozkoumatelné tělo. S duchem a duší dítěte se přitom nějak nepočítá. Vzdělávání dnes pro vývoj dítěte také znamená dalekosáhlé kulturní přizpůsobení. Přitom dítě ztrácí vědomí své duchovní a duševní důležitosti, která je mnohem podstatnější než tělesná pomíjivost. Nabízí se otázka, zda tímto omezeným vzděláváním může být dnes bytost dítěte vůbec nějak oslovena a pro svůj růst obohacena. Dítě není jen hlava a ruce - nýbrž srdce, duch a duše.

Páteční přednáška prohlubuje témata čtvrteční přednášky.

O lektorovi:

Rudolf Hettich je environmentální pedagog, tvůrce přírodních hřišť a zahrad, lektor, fotograf, zakladatel německé Společnosti pro přírodní a environmentální vzdělávání, školy Naturgarten Schule a nakladatelství Rudolf Hettich Verlag.

V ČR v současnosti vede vzdělávací program Přírodní pedagogika v rámci projektu Rozvíjení kapacit lesních MŠ v ČR realizovaný Asociací lesních MŠ.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se