Země Visegrádu společně řeší lesní školky

Zveřejněno: 26. 2. 2020

<  Zpět na výpis

Ve čtvrtek 27. února proběhne v Budapešti závěrečné setkání k podpoře lesních a přírodních školek v oblasti visegrádské čtyřky. Setkávání začalo v listopadu 2018 v rámci projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem. Vedoucím projektu je Asociace lesních MŠ, která v jednáních zastupuje Českou republiku. Cílem je umožnit přístup k lesním školkám pro všechny děti a jejich rodiče v regionu.

Během dvouletého období se partneři pravidelně setkávali za účelem projednání aktuálních otázek, poučení se z dobré praxe a školení s odborníky na jednotlivé oblasti včetně advokační strategie. Témata setkávání byla věnována klíčovým otázkám fungování lesní MŠ: hygiena potravin, vzdělávací principy a metodika učení venku, přístřeší a hygiena a vyhodnocování rizik a přínosů.

Ze zemí V4 má pouze Česká republika předškolní vzdělávání formou lesní mateřské školy (tzn. mimo budovu) ukotvené ve školském zákoně. Mezi hlavní cíle projektu proto patří analýza legislativní situace a bariér v dalších zemích V4, ale také budování dobrých vztahů s lidmi v rozhodovacích pozicích. Ve všech hlavních městech regionu V4 proběhly kulaté stoly se zákonodárci a zástupci místních samospráv s cílem otevřít jednání na klíčová témata, zviditelnit přínosy a podmínky vzdělávání v lesních školkách a hledat kroky k příznivějšímu legislativnímu prostředí.

Vzhledem ke společné historické minulosti je vzdělávací politika v zemích V4 podobná a zástupci lesních školek se tak mohou ve své strategii vzájemně podporovat. Přesto každá ze zemí prochází specifickým vývojem, který se projevuje také v rozdílných cílech. Maďarské lesní školky se zasazují o pilotní program vzdělávání v přírodě, v Polsku je snaha o legislativní ukotvení lesních MŠ do školského zákona, na Slovensku se na prvním místě jedná o zavedení hygienických standardů pro lesní kluby. V České republice nyní dokončujeme vyjasnění situace se stravováním v LMŠ a nově začneme jednat o začlenění venkovního vzdělávání do dlouhodobých národních strategií (např. Rámcový vzdělávací program, Strategie 2030+).

Legislativní ukotvení je potřeba řešit také z toho důvodu, že počet lesních školek v rámci zemí Visegrádu roste, a odhadujeme, že v současné době je v regionu vzděláváno téměř 5000 dětí v minimálně 235 lesních MŠ nebo podobných projektech.

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se