Vzdělávat můžete venku, ale na jídlo si postavte dům

Zveřejněno: 5. 12. 2018

<  Zpět na výpis

Jedenačtyřicet lesních mateřských škol (LMŠ - školky, které vstoupily do školského rejstříku, pozn. red.) zůstává v nejistotě a s nimi více než 900 dětí, které se v nich vzdělávají. Jsme v druhém roce provozu LMŠ jako nového typu mateřských škol v ČR. Nového v tom, že v souladu se školským zákonem, vzdělávají děti venku, proto jejich zázemí netvoří stavby. Na neexistenci budov ovšem právě tvrdě narazila stále nedořešená poslední otázka jejich provozu – stravování, neúředním jazykem řečeno svačiny a obědy pro děti.

Stravování je v českém školském systému nedílnou součástí vzdělávání. Nárok dětí na pravidelné jídlo zajišťuje školský zákon (č. 561/2004 Sb.), jeho nezávadnost hlídá mimo jiné zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.). Zatímco první konstatuje, že děti mají mít zajištěnu stravu školou, druhý specifikuje, jakým způsobem má být s jídlem manipulováno.

A zde LMŠ narážejí. Do zdi úřadu ministerstva zdravotnictví. Zatímco ostatní instituce, jako ministerstvo školství či Česká školní inspekce, vnímají, že na nový druh vzdělávání je třeba nově aplikovat existující pravidla, případně doplnit nová, ministerstvo zdravotnictví odmítá jednat. Snaha inovovat vzdělávání tady naráží na strnulost požadavků na podmínky školního stravování.

Resort zdravotnictví totiž nyní nově požaduje pro výdej jídla stavby. ALMŠ s tímto úřadem přitom jedná od vzniku prvních LMŠ a nikdy takový požadavek nezazněl tak konkrétně jako nyní. Je tedy zřejmé, že záleží na úhlu pohledu.

Dostat úředníky z ministerstva zdravotnictví k jednacímu stolu je úkol, kterému se Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) věnuje několik let. Zorganizovat schůzku se ale povede jen občas. Zjara se to podařilo v Senátu za podpory senátorů včetně lékařů, v listopadu se uskutečnila schůzka s hlavní hygieničkou. Výsledek je ale stále stejný. Ministerstvo zdravotnictví nechce problém řešit a zároveň slyšíme, že se měl řešit dříve, než vznikl. Nyní zdravotnictví pro změnu čeká na kroky ministerstva školství,” říká Tereza Valkounová, předsedkyně ALMŠ, která sdružuje většinu LMŠ a lesních klubů v České republice.

Podstatou problému není, zda lze v lesních podmínkách dodržet kvalitní hygienický standard stravování. To lze. Víme to z našich členských školek i ze zbytku EU. Kdyby zde bylo epidemiologické riziko, dávno by bylo jasné a řešené. Problémem je, že ministerstvo zdravotnictví vyžaduje formálně dodržovat svůj výklad evropských směrnic.

LMŠ zajišťují správnou hygienickou praxi mimo stavby. V jejich definici ve školském zákoně je přímo zakotveno, že stavby mít nesmí - což je logické - vzdělávají celoročně venku. LMŠ mají zázemí (typicky jurtu nebo maringotku) s tekoucí vodou, prostorem na uložení pomůcek, topením. Děti se sem nejčastěji přicházejí právě naobědvat.

Po schválení LMŠ ve školském zákoně bylo na základě výkladu vyhlášky 107/2005 umožněno stravovat se mimo jídelny (tzn. stavby). Letos byla intenzivně řešena otázka svačin od rodičů a zajištění stravování od rodičů tam, kde není dostupná jiná možnost. Ministerstvo školství společně s Českou školní inspekcí tento postup nerozporuje. Ministerstvo zdravotnictví ale nedává prostor pro to, aby jídlo, ať už dovezené z blízké mateřské školy nebo od rodičů, mohlo být dětmi v lesní školce konzumováno. Samozřejmě, že se tak nyní děje - nenecháme děti o hladu jen proto, že úřad nyní trvá na výdeji jídla v budově.

Jaké navrhujeme řešení?

Zdravotnictví tlačí na školství, aby doplnilo výjimku, aby LMŠ nezajišťovaly stravování. Ano, bylo by tím o starost méně na všech stranách a pokud to jinak nepůjde, bude ALMŠ toto řešení podporovat.

Stačilo by však daleko méně - například doplnit vyhlášku o školním stravování, aby bylo jasné, jak v LMŠ probíhá - tedy za dodržování správné hygienické praxe a mimo budovy s tím, že výdej jídla zajišťuje nepedagogický pracovník,” říká předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová.

Aktuálně se čeká na další kolo jednání mezi školstvím a zdravotnictvím. “Doufáme, že přinese alespoň dílčí posuny, které zmírní nejistotu LMŠ. To znamená umožnit rodičům, aby dětem dávali do školky domácí svačiny a aby na LMŠ byla aplikována hygienická pravidla s ohledem na to, že nemají stavbu,“ dodává Valkounová.

 

 

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Asociaci lesních mateřských podporují LESY ČR, s.p.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se