Rozhovor s Terezou Valkounovou: PROČ SI (NE)VYBRAT LESNÍ ŠKOLKU

Zveřejněno: 11. 5. 2021

<  Zpět na výpis

Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu. Rozhodování a výběr školky není pro rodiče snadný úkol. Přece jen je nástup do školky významným milníkem v životě jejich dítěte. Zároveň i pro rodiče to může být zlomový okamžik, kterým dítě poprvé lehce ztrácí z dohledu. Proto je dobré výběr nepodcenit. Školek a možností je celá řada. Zajímavou alternativou může být lesní školka. Nabízí se tu spousta otázek. Proto jsme oslovili přímo Asociaci lesních mateřských škol, konkrétně její předsedkyni PhDr. Terezu Valkounovou, Ph.D, abychom si mohli udělat co nejpřesnější obrázek o fungování tohoto typu školek.

Jaký je podle Vás hlavní benefit LMŠ oproti běžné MŠ?
Hlavní rozdíly a zároveň výhody jsou dvě: celoroční pobyt venku a malá skupina dětí. V lese není žádný krok stejný a to má prokazatelný vliv na rozvoj kognitivních funkcí. S dětmi jsme 70-90 % venku, což podporuje proces učení, ale také imunitu, kdy se děti díky pobytu venku stávají otužilejší a odolnější. Máme mnoha lety ověřeno, že příroda je pro děti z mnoha ohledů blahodárný prostor – plný věcí ke hře, které nejde rozbít, čerstvého vzduchu, možností pohybu a opravdových zážitků všemi smysly. Například ve Skotsku je učení venku součástí systematické reformy vzdělávání. Ukazuje se totiž, že učení venku obnovuje pozornost, zlepšuje kázeňské problémy a studijní výsledky napříč obory a posiluje paměť. Podle výroční zprávy České školní inspekce se však ukazuje, že je pobyt venku v mateřských školách neúměrně zkracován, kdy ve čtvrtině škol v dopoledních hodinách netrvá zpravidla 2 hodiny.
Další výhodou je skupina do 16 dětí vždy se 2 dospělými. To umožňuje věnovat se každému dítěti skutečně individuálně a spolehlivě zajistit bezpečí skupiny.

V čem jsou zásadní rozdíly mezi LMŠ a běžnou MŠ?
Do lesní školky ráno děti přicházejí oblečené podle aktuálního počasí v místě. To je někdy výzva, učíme se to všichni – děti i dospělí. A děti si tuto dovednost odnesou do života. Když oblečení z domova nevystačí, máme v zázemí nebo v batohu průvodců náhradní. Lesní školce stačí skromné zázemí, kde děti obědvají a spí. Není to tedy třída plná hraček – herním materiálem je nám vše, co najdeme v přírodě. Knihy a výtvarné potřeby máme v ruce nejčastěji během klidové fáze po obědě. Lesní školky mívají kratší provoz – jednak kvůli světlu a také s ohledem na potřebu dětí dobře se ráno vyspat, v klidu a pořádně se nasnídat a večer jít včas spát. V neposlední řadě je to ekologická stránka provozu a programu. Lesní školka potřebuje minimální materiální zázemí, děti denně vidí koloběhy látek, které jsou základem pro život na Zemi. A také zažijí, že v přírodě se cítí jako doma – bezpečně a příjemně.

Jak třeba probíhá společný oběd a následný odpočinek?
Základem je pravidelný řád. Oběd tedy probíhá vždy ve stejný čas a ideálně ve stejném rytmu. Když děti přijdou z lesa, odloží batohy, jdou na záchod, svléknou horní teplou či mokrou vrstvu, umyjí si ruce a zasednou společně ke stolu. Odpočinek po obědě je po celém dopoledni venku nezbytný – některé děti usínají ve svých spacácích, starší prohlížejí knihy, věnují se výtvarné činnosti nebo předškolní přípravě apod.

Před nějakou dobou se velmi řešilo, že zajištění stravování v lesní školce může být nepříjemnou, vlastně až absurdní komplikací z hlediska procesního a legislativního. Došlo v tomto smyslu k pozitivnímu posunu? Nebo jaká je aktuální situace?
Ano, řešili jsme problém, jak zajistit legislativně správný výdej jídla venku – v lesní školce si nelze vařit, protože požadavky na vybavení školní kuchyně jsou mimo možnosti našich malých zázemí. Jsme u lesa, takže často nemáme ani přípojky na vodu nebo elektřinu, ale vše se dá vyřešit – to je nakonec i důležitá součást vzdělávání, jak nebýt závislí na “tlačítku”. Loni se podařilo uzákonit tzv. výdejnu lesní mateřské školy, která je venku. Ta umožňuje lesní MŠ vydat dětem jídlo, které typicky přiveze catering nebo zajistí vývařovna mateřské školy v blízkém okolí, a fungovat tak plnohodnotně jako stravování v ostatních mateřských školách. Teď ještě dotahujeme doprovodnou vyhlášku, aby stále bylo možné vydávat jídlo v podmínkách, které máme. Pomáhá nám v tom hodně podpora nadace OSF, protože to vyžaduje hodně detailní znalost evropské legislativy a zároveň se očekává, že řešení, které bude východiskem, navrhneme.

Je LMŠ vhodná pro každé dítě nebo jsou zde nějaká omezení?
Omezení je spíš na straně nás, dospělých. Rodiče musí počítat s tím, že se děti vrací ze školky s mnohdy zašpiněným oblečením, a to není pro každého. V lesní školce nikdo dětem nebrání skočit do louže nebo tvořit s blátem, jsou to kouzelné momenty plné učení. S ušpiněním je potřeba zkrátka počítat. Děti se také setkají s potenciálně rizikovými situacemi, jako je lezení na stromy nebo otevřený prostor, rodiče se někdy musí více zapojit do budování školky a komunity. Velkou překážkou na straně dítěte by mohla být silná alergie nebo vážné tělesně-pohybové omezení. Jsou případy, kde rodiče zvolili lesní školku pro děti s různými speciálními potřebami a konečně našli to, co hledali – podpůrné prostředí. Příroda totiž sama o sobě působí terapeuticky.

Častou obavou rodičů může být zázemí pro případ nepříznivého počasí. Je tato obava na místě?
Máme takovou zásadu, že není špatné počasí, pouze špatné vybavení. Být dobře oblečení je tedy základ pro to, abychom byli celý den v suchu a teple s tím, co máme na sobě. Počasí je přizpůsobený i program – když mrzne, víc se hýbeme, když je horko, hrajeme si u potoka ve stínu stromů. Právě obava některých z rodičů týkající se pobytu venku i v nepříznivém počasí je jedním z bodů, který aktuálně představujeme veřejnosti v rámci kampaně Venku je bezpečně. Chceme ukázat, že ať už je venku jakkoli, dokážeme udržet své tělo v suchu a teple. Nikdo ve školce netrpí zimou, horkem nebo promáčením. Ale dítě může poznat, jak vypadá takové nepohodlí, a jak si může v tu chvíli pomoci – převléknout se, zahřát se. K tomu nám slouží zázemí, kde máme náhradní oblečení a přes zimu v něm každý den topíme. Na cestu lesem bereme sadu náhradního oblečení s sebou, a jsme vždy ve dvojici, aby se v případě akutní situace mohl jeden dospělý o dítě postarat, zatímco druhý zůstane se skupinou. Pro rodiče to znamená pořídit více různých vrstev a typů oblečení na ven.

Je možné plnit povinný předškolní rok v LMŠ? Jaké jsou možnosti?
Lesní mateřské školy jsou v Rejstříku škol a školských zařízení, to znamená, že je možné zde plnit povinný předškolní rok. To neplatí pro tzv. lesní kluby, proto je potřeba tyto typy odlišovat. Na mapě rodič najde i nejbližší lesní MŠ. Nicméně i v lesním klubu je to celkem snadno řešitelné individuální dohodou s MŠ, kam je dítě zapsané.

Vnímáte nárůst zájmu o lesní MŠ? Je poptávka větší než nabídka nebo je těchto školek dost, aby zájem uspokojily?
Záleží na regionu, ale zájem dlouhodobě roste. Jsou lesní školky, kde jsou čekací listiny. Obvykle se jedná o ty, které fungují dobře a udržitelně – rodič to může poznat např. podle toho, jestli školka naplňuje tzv. Standardy kvality. Rostoucí zájem lze vidět i na počtu lesních školek v ČR. Za deset let existence ALMŠ máme letos téměř 150 členských školek. Může se jednat o kombinaci více faktorů, mezi které patří například i pandemická situace, kde se ukázalo, že právě pobyt venku může být z hlediska šíření nákazy bezpečnější, a zároveň přispívá k podpoře imunity a tím pádem větší odolnosti dětí.

Máte přehled o tom, do jakých základních škol se následně děti z LMŠ hlásí? Nemají pak třeba problém s konvenční formou vzdělávání?
Lesní mateřské školy jsou pod kontrolou České školní inspekce. Můžeme tak říct, že ačkoliv se způsob vzdělávání liší, cíle jsou stejné, přičemž Asociace lesních MŠ toto hlídá v tzv. certifikovaných lesních klubech a mateřských školách. Děti z lesních mateřských škol jsou proto připraveny na další vzdělávání stejně dobře, jako děti z “kamenných školek”. Zároveň platí, že rodiče, kteří si zvolili lesní školku, si stejně pečlivě vybírají i školu. Někdy se ale stává, že poté, co rodiče platili lesní školku, potřebují již ulevit rodinnému rozpočtu a dítě nastoupí do běžné základní školy. I tam děti bez problémů fungují a umí vše, co potřebují. V některých případech dochází také k tomu, že není-li alternativní základní škola poblíž, tak ji zakladatelé lesní školky založí – opět pro své děti a děti z okolí.

Jste předsedkyní Asociace lesních MŠ. Co je vaším cílem a záměrem? Mohou se na vás, jako na asociaci, obracet i rodiče?
Asociace lesních MŠ má dlouhodobou vizi hájit právo dětí na vzdělávání v přírodě. Pomáháme vzniku lesních školek a jejich vysoké kvalitě tím, že sdílíme know-how, školíme, spolupracujeme s odborníky. Naší důležitou rolí je i vyjednávání legislativních podmínek. Pro rodiče připravujeme každý měsíc newsletter, aby měli přehled, co nového se děje, zprostředkováváme i různé slevy na vybavení dětí do lesa. V turbulentním čase mimořádných opatření jsme zapojovali rodiče do tlaku na stát, aby děti mohly co nejdříve zpět do školek.

 

Zdroj: Tereza Šilhánová, Mom4moms.cz, 11. 5. 2021

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se