Je hotový návrh hygienických předpisů pro lesní mateřské školky

Zveřejněno: 5. 1. 2017

<  Zpět na výpis

Návrh hygienických předpisů pro lesní mateřské školy předložilo ministerstvo zdravotnictví k připomínkám. Asociace lesních mateřských škol ho považuje za splnitelný, řekla dnes její předsedkyně Tereza Valkounová. Splnění hygienických požadavků je jednou z podmínek pro zapsání lesních školek do školského rejstříku. Pak by mohly podobně jako jiné registrované MŠ čerpat dotace ministerstva školství a zlevnit školné.

  

Při požadavcích na lesní mateřské školy muselo být zohledněno, že děti drtivou část dne tráví venku a že tato zařízení nemívají jako zázemí zděnou budovu. Pitná voda pro provoz nemusí být tekoucí, ale může být přivezena v nádobách určených pro styk s potravinami, tedy například v barelech. Zázemí lesní MŠ musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a zahřátí, odpočinek a pobyt dětí při nepříznivém počasí.

 

Lesní MŠ by mělo být podle návrhu vyhlášky možné provozovat pouze mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nebo překročení hygienického limitu hluku. Předsedkyně asociace plánuje jednat o výkladu tohoto ustanovení. "Lesní MŠ pravidelně sledují stav ovzduší a reagují na něj. Pokud to bude vykládáno jako povinnost ovzduší sledovat a případně zařadit náhradní program při smogové situaci, je to splnitelné. Problém by byl při plošném zakazování lesních MŠ v lokalitách, kde se smog někdy objevuje," řekla.

Návrh také počítá s nutností hygienického zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou v bezprostřední blízkosti lesní MŠ. Obdobné nařízení podle Valkounové funguje například také v Německu, kde jsou lesní školky velmi rozšířeny. "Jsou tam využívány různé veřejné instituce. Pojem bezprostřední vzdálenost tak bude muset být relativní vzhledem ke vzdálenosti těchto institucí," řekla.

 

Možnost zápisu do školského rejstříku, o kterou dlouho usilovaly, se lesním mateřským školám otevřela poslední novelou školského zákona. Tam byly definovány jako jeden z typů předškolního zařízení. V Česku funguje asi 140 lesních MŠ. Teoreticky mohly už do konce letošního září podat žádost o zapsání do školského rejstříku od září 2017 a doložit soulad s hygienickými předpisy dodatečně, měly by na to čas do konce srpna.

Vzhledem k tomu, že hygienické podmínky dosud nebyly schváleny, ale lesní MŠ sdružené v asociaci zatím vyčkávají, řekla Valkounová. Otázkou bude také právní výklad vyhlášky.

 

Zdroj: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/je-hotovy-navrh-hygienickych-predpisu-pro-lesni-materske-skolky

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se