LK Skřítek Edulín HK

Aktuální členství: Lesní klub

LK Skřítek Edulín HK

Adresa Bělečská 42, 500 09 Hradec Králové, Česko
Web https://www.skritekedulin.cz/
E-mail spolek.edulin@gmail.com
S dětmi trávíme veškerý možný čas venku. Běháme po lese, sbíráme šišky, počítáme stromy, skáčeme v kalužích, hrabeme se v hlíně, vyrábíme možné i nemožné věci, zkoumáme přírodní zákony, změny a život kolem sebe, sledujeme cyklus krajiny a lesa, vedeme děti k respektu k přírodě, sobě samým i druhým lidem, vnímáme vztah mezi tím, co různými smysly konzumujeme, a světem, ve kterém žijeme. Dýcháme čerstvý vzduch, dbáme na zdravou stravu a zvelebujeme prostor kolem sebe. Hravou formou se seznamujeme také se základy psychosomatiky, ekologie, enviromentální výchovy, užíváme si badatelské dny třeba ve spolupráci s ekocentrem Sever a Městskými lesy, aktivity pořádané Skautským institutem, divadlo, hudbu, muzea, koncerty, knihovny, výlety, exkurze, zážitkovou a lesní pedagogiku, zvířata, tanec, jógu a jiné pohybovky, mindfulness, plavání, bruslení, lyže...

Zázemí je připraveno v maringotce Máje a jejím nejbližším okolí. Pod střechou jsou připravené stolečky, židličky, prostor pro karimatky a spacáky k odpočinku, hračky, pastelky, papíry a další báječné potřeby a pomůcky. Uvnitř jsou také malá kamna, která zajistí příjemné teplo během sychravého a zimního období. Okolí kamen je zabezpečeno. Sociální zázemí a zdroj pitné vody jsou v těsné blízkosti maringotky. Venkovní zázemí pak rozšiřuje možnosti volné hry a zážitkového a situačního učení ještě o malou pěstitelskou zahrádku, pískoviště, blátoviště, hlínoviště, kameniště a jiné dary přírody a lesa, se kterými se dá čarovat nejen ve venkovní kuchyňce. Malý lanový park, stromová houpačka, hamaka, zaplachtovaný prostor pro setkávání v pařezovém kruhu, pergola a mnoho dalšího promění obyčejný všední den, ať už dětský, nebo dospělácký, v každodenní nevšední lesní zážitek.


Co nabízíme od března 2023:
Klubík Edulínek - adaptační dopoledne pro rodiče a děti.
Klubík je určený pro děti od 2 let v doprovodu rodičů a je ideální průpravou pro seznámení se s prostředím lesní školky.
Koná se za každého počasí vždy ve čtvrtek od 9.00 do 12.00, první setkání proběhne 2.3.2023.
Sraz je u maringotky Máji na Cikánském plácku (souřadnice najdete v sekci Kontakty).
Přihlašuje se předem prostřednictvím e-mailu spolek.edulin@gmail.com.
Od září 2023 poběží Klubík i nadále, a to souběžně s chodem školky.

Co nabízíme od září 2023:
Klub Skřítek Edulín - plnohodnotná lesní školka.
3denní a 5denní docházka pro děti, domluva na míru možná.
2-3 průvodci při maximálním počtu 12 dětí.
Provozní doba od 8.00 do 15.00, resp. 16.00 (nadstandardní zájmové činnosti).
Svačiny a obědy, ideálně veganské, vegetariánské, ale i masité, hlavně zdravé, výživné a plnohodnotné.

Co je tu pro rodiny:
Komunita lidí, kteří se vzájemně podporují.
Možnost realizovat se při budování zázemí i vzdělávání dětí.
Možnost pravidelných setkávání při mimoškolkových aktivitách.
Návazná spolupráce s hradeckými základními školami s respektující výukou a vzděláváním.

Kalendář akcí školky

  • Březen 2023

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Duben 2023

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Květen 2023

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se