Vnímám sebe - vnímám přírodu: ohlédnutí za 14. Letní školou

Zveřejněno: 12. 8. 2023

<  Zpět na výpis

“Letní škola mi přinesla uvědomění, že lesní školky mají opravdu moc změnit svět a já jsem toho součástí, jupí!”
(ze zpětné vazby účastníků)

Po skončení letošní Letní školy jsme si uvědomili, že Letní škola se proměnila v “oslavu našeho poslání” a stala se tak trochu festivalem. A to nejen množstvím účastníků, ale hlavně svou pestrostí a různorodostí. Nejvíce lidí přijíždí na LŠ jako na konferenci – čerpat vědomosti, inspiraci, ale také propojit se s lidmi z oboru, sdílet a potkávat se. Týmy školek pojímají účast na LŠ jako teambuilding. Překvapivě – lidé si jezdí na Letní školu také odpočinout a dobře se najíst, nechat o sebe pečovat, jako na dovolenou, dobít energii a znovu najít motivaci k práci. Letní školy se zúčastnilo 146 lidí, dalších téměř 50 osob byli lektoři a tým (lidé, kteří připravovali program, zajišťovali technickou stránku jeho realizace, starali se jídlo a úklid). 46 lidí se zúčastnilo Letní školy online.
Letos jsme uvítali tři hlavní hosty z Dánska – Helle Jensen, Katinku Gøtzsche a Michaela Stubberupa. Ti měli dopolední přednášky k tématu empatie, vnímavosti k sobě navzájem, která je podmínkou pro environmentální senzitivitu. V pondělí večer jsme pokřtili novou knihu paní Jensen, vydanou v češtině – Dialog. Paralelně s dopoledními přednáškami probíhal program v lese, přírodovědné exkurze vedl Gregory Sommer z Berlínské školky Robin Hood.
Odpoledne bylo na výběr z mnoha dílen, diskusních skupin a kontinuálních dílen. Nejvíce lidé ocenili přírodovědné exkurze Grega Sommera, Jana Kršňáka (Digi děti) a Katinky Gøtzsche (Empatie), divadlo v přírodě, řemeslné, rukodělné dílny a prožitkové dílny. Na příští rok si účastníci přejí co nejvíce dílen přímo v lese nebo venku, putování a tvoření, hodně praktických, rukodělných a zážitkových dílen a hodně pohybu.
Problém s časem a “výběrem z velké nabídky” řeší účastníci na Letní škole již od dob, kdy byla LŠ pro 30 osob a na výběr byly 4 dílny.  Díky laskavé finanční podpoře Státního fondu životního prostředí jsme letos mohli zajistit skvělé zahraniční lektory a zachovat cenu Letní školy na úrovni dostupné všem, zároveň ale musíme plnit časovou dotaci 8 hodin vzdělávání na den. Díky tomu je program skutečně nabitý a to nejen pro účastníky, ale i pro organizátory a lektory. Zároveň jde o jeden týden v roce, kdy si můžeme užít na jednom místě velkou hojnost programu, setkávání a inspirace.
Opět se potvrdilo, že formální a neformální část jsou stejně důležité. Večer se zpívalo u ohně a tančilo v hlavním sále. Letní škola má totiž ještě jednu velmi důležitou úlohu a tou je setkání lektorů, týmu Asociace lesních MŠ a průvodců v jednom kruhu. Slovy jedné účastnice: “Neznala jsem vás z blízka a Letní škola mi to umožnila”.

Na příští rok je plánována mezinárodní 15. Letní škola otevřená účastníkům i lektorům z celého světa. První taková konference pod širým nebem se odehrála v roce 2019 v Zürichu a je nám velkou ctí, že můžeme být hostitelskou zemí dalšího takového setkání.

 

Shrnutí dat z analýzy dotazníků ohledně programu:

 • Dotazník zpětné vazby vyplnilo 135 ze 146 zúčastněných (92,4% návratnost) a 16 ze 46 online účastníků.
 • Zpětnou vazbu vyplnilo 13 mužů (9 %) z celkového počtu 135 odevzdaných dotazníků. To téměř odpovídá počtu mužů v LMŠ/LK (11 %).
 • Více, než polovina účastníků se považuje za pokročilé v oboru pedagogiky, jen 15 % procent se považuje za profesionály. V tomto ohledu se zdá, že dramaturgie a programová nabídka Letní školy odpovídá profilu účastníků.
  • 31 osob se označilo za začátečníky (tj. 22 % respondentů) →  ⅕ dílen může být zaměřena na začátečníky.
  • 79 osob se označilo za pokročilé (tj. 58,5 %) → ½ dílen by měla být zaměřena na pokročilé.
  • 20 osob se označilo za profesionály(tj. 15%)
  • 5 lidí neuvedlo v tomto ohledu nic.
 • K financování Letní školy využilo Šablony JAK nejméně 30 školek, mnoho lidí ale na tuto otázku neznalo odpověď.
 • Do programu LŠ přibyly diskusní tematické a regionální skupiny. Šlo o nový formát s časovou dotací 45 minut. Nové věci lidé buď odsoudí, nebo přijmou s nadšením, což byl i případ diskusních skupin, které publikum přivítalo. “Uvítala bych větší prostor pro sdílení”, píše jedna účastnice a tato zpětná vazba se opakuje téměř v každém čtvrtém dotazníku. Diskusní skupiny se lidem líbily, ale byly příliš krátké. Díky nim také chybí odpočinek po obědě. Určitým řešením by bylo, kdyby také diskusní skupiny byly kontinuální.
 • Opět se potvrdilo, že formální (přednášky a dílny) a neformální část (tombola, večerní tanec a zpěv u ohně) jsou stejně důležité. Formální a neformální část Letní školy má stejnou váhu po zdrcující většinu respondentů (109 osob, 80,7 %); jen 16,3 % přijíždí vysloveně kvůli přednáškám a dílnám. Setkání je důležité nejen mezi účastníky, ale i mezi účastníky a týmem ALMŠ. I tento cíl LŠ úspěšně plní: “Neznala jsem tváře ALMŠ z blízka… LŠ mi to umožnila”.
 • Zcela se vytratil dříve hodně uváděný rozměr Letní školy – “jedu sem jako na terapii” uvedla jen 1 osoba. (Loni nabídnuté políčko zaškrtlo 80 % respondentů.)
 • Na příští rok si účastníci přejí co nejvíce dílen přímo v lese nebo venku, putování a tvoření (tohle přání bude určitě splněno), hodně praktických, rukodělných a zážitkových dílen a hodně pohybu.
 • Lepšímu výběru by mohlo pomoci i označení dílen na teoretické/didaktické (přednáška), tvořivé (např. práce se dřevem v LMŠ), sebezkušenostní (např. ego pedagoga), zážitkové – venkovní (např. stopování).

A my se teď pouštíme do přípravy Letní školy 2024. Své místo si můžete zajistit již nyní! Do 30. 9. 2023 za early bird cenu :-).  

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se