LesníClass: O. HOZMAN - Organická architektura a stavby v přírodě

29.7.2016 9:30

Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí, a jak ve výchově působí naopak kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v prostředí síla vůle?

Pro koho: pro pedagogy lesních MŠ a koordinátory. Na každé z přednášek je kromě účastníků Letní školy prostor pro 50 osob. Cena: 100 Kč členové Asociace lesních MŠ / 150 Kč nečlenové.

Toulcův dvůr v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ.

Přihláška zde

 

Tvůrci lesních mateřských škol mají na paměti hlavně důležitost pobytu ve volné přírodě - to je ostatně i jejich hlavním rysem. Kulturní a estetický rozměr výchovy a vzdělávání by ale neměl být opomíjen. Mnohé školky mají zahrady, nebo nějakým způsobem pečují o kousek přírody kolem svého zázemí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí, a jak ve výchově působí naopak kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v prostředí síla vůle? Co jsou to elementární bytosti a jak může vypadat tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi? Jaký je vztah elementárních bytostí k člověku?


Společně se podíváme na rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka a dítěte. Dozvíme se, jaké existují metody práce při navrhování herního a výukového prostředí. Jak vytvořit náladu v tvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice a imaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostření a pro komunikaci s druhým člověkem. V rámci přednášky budou ukázány projekty škol, školek, školních zahrad a hřišť, které vznikaly při společné umělecké práci pedagogů, rodičů a dětí.
Akad arch. Oldřich Hozman vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a v roce 1989 ukončil studium architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1988 studoval na Uměleckoprůmyslové univerzitě v Helsinkách. Od roku 1990 pracuje jako svobodný architekt. Do své práce zahrnuje principy celostní architektury, jemných sil přírody, geomantie a rituály harmonizace prostoru. Navrhuje nízkoenergetické a ekologické stavby a přírodní zahrady. Ve svých projektech používá kolektivní tvorbu architektonických modelů při společné práci se zadavatelem. Projektuje alternativní školy, chráněné dílny a terapeutická centra. Věnuje se rozvoji tvořivosti týmů při práci se sochařskou hlínou. Přednáší u nás i v zahraničí na téma celostní architektura. V současné době dokončuje pátý ročník Akademie Rafael - školy umělecké terapie v Bratislavě.
    

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se