Zahradní slavnost ve Sluněnce - Den lesních mateřských škol

22.6.2016 16:30 - 22.6.2016 18:30

Rádi bychom informovali o završení projektu "Voda pro hru i pro život" v lesní školce Sluněnka v Olomouci-Slavoníně. Chceme Vás u příležitosti celostátního Dne lesních mateřských škol pozvat na zahradní slavnost, která se koná ve středu 22. června 2016 od 16:30.

Projekt Voda pro hru i pro život - budování přírodního jezírka v zahradě lesní školky Sluněnka - bude úspěšně završen slavností pro přátele i veřejnost, která se koná ve středu 22. června 2016 od 16:30 h u příležitosti celostátního Dne lesních mateřských škol. Zásluhou dobrovolníků, kteří odpracovali 180 brigádnických hodin a díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, jež vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika, je zahrada LŠ Sluněnka obohacena o biotop určený pro drobné živočichy i hru dětí. Přestože se školka nachází v těsném sousedství nemilanského lesíka, kde tráví děti mnoho času, považujeme vlastní zahradu za velkou přednost. Je budována postupně v místě, kde se prolíná příroda s příměstskou krajinou a poskytne dětem kontakt s půdou a rostlinami i zdravé prostředí uzpůsobené pro jejich vývoj. Členové spolku Setkání - já a ty, který školku provozuje, s pomocí příznivců i dětí a jejich rodičů, proměňují původně zanedbaný a zarůstající areál. Byly odstraněny náletové dřeviny, rumiště, upraven terén, založeny záhony a trávníky. Voda v lesíku a jeho okolí však chybí drobným živočichům i dětem. Proto tady vznikl vodní prvek - jezírko osázené rostlinami - jež bude nabízet vodu hojně se vyskytujícím ptákům, žabám i dalším tvorům a také dětem umožní běžný kontakt a hru s vodou. Děti budou mít možnost pozorovat, co se v jezírku a okolí během roku děje. "Princip komunitního utváření je jednou z hodnot uvedeného spolku," říká učitelka lesní školky Sluněnka Renáta Rygelová. "Nyní se chceme podělit o radost z úspěšně završeného projektu a zveme všechny zájemce na naši zahradní slavnost pořádanou u příležitosti Dne lesních mateřských škol." Návštěvníci se mohou seznámit s dokumentací mapující budování jezírka i proměnu areálu, budeme informovat o plánovaných projektech, vystoupí neformální pěvecké uskupení přátel Sluněnky s několika písněmi a také děti ze školky. K zahradní slavnosti patří i oheň a drobné pohoštění připravené rodiči dětí.

Pořadatel: Lesní mateřská škola Sluněnka

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se