Lesní chůva: dvoudenní přípravný kurz ke zkoušce 

11.6.2021 10:00 - 12.6.2021 16:00

ALMŠ pořádá přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci nepedagogického pracovníka v lesní MŠ.

Kurz je rozdělen do tematických bloků:

  • bezpečnost při práci s dětmi,
  • pedagogika a psychologie,
  • pracovněprávní vztahy.

Kurz nezahrnuje školení první pomoci ani samotnou zkoušku. 

O lektorkách:

Johana Passerin stála u založení Asociace lesních MŠ, kde působí dodnes jako členka Rady, koordinátorka Skupiny pro kvalitu a vzdělávání. Od roku 2010 pracuje jako pedagožka v lesních školkách. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky a mnoho stáží v předškolních zařízeních. V současné době studuje speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte.  

Martina Březinová je ředitelkou a průvodkyní v LMŠ Lesmír a LK Lewandulka v Liberci. Je členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ, lektoruje kurzy o lesních školkách a práci se dřevem s dětmi, konzultuje. V roce 2012 dokončila doplňkové pedagogické studium Speciální pedagogika, obor Etopedie. V roce 2020 absolvovala Svatojánskou kolej, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Od roku 2012 jezdí pravidelně na waldorfské letní akademie pro předškolní vzdělávání v Semilech, kde čerpá sílu a inspiraci pro svou práci s dětmi.
Miluje děti, knihy, přírodu, divadlo, dobré filmy, pohyb. Ráda zahradničí, plete, vaří, maluje, šije, kutí, cvičí a přetváří staré věci na nové. Zajímá se o pedagogiku a její směry, alternativní medicínu, permakulturu, psychologii, ekologii a člověka. Práce v lesní mateřské školce je její splněný sen. 

Termín konání: 11. - 12. 6. 2021, pátek 10 - 18h, sobota 9 - 17h         

Místo konání: LMŠ Lesmír, Horova 973, Staré Město, 460 01 Liberec.     

Nabízíme možnost přespání v několika místnostech a objednávky oběda. Přihlášení účastníci budou o této možnosti informováni emailem. 

Cena: 2 190 Kč pro členy a příjemce Informačního servisu ALMŠ / 2 750 Kč pro ostatní.       

Přihlásit se můžete ZDE. Přihlásit se lze pouze na kurz i pouze na zkoušku, či na obojí. Zájemci o kurz a zkoušku zároveň mají přednost před ostatními.

Informace o zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)
Závěrečná zkouška není součástí kurzu a ALMŠ jí naplánovala ve spolupráci se Prostorem pro rodinu na 25. června 2021, na adrese Thákurova 3, Praha 6. Pro členy ALMŠ a absolventy přípravného kurzu Chůvy v Liberci je smluvena cena 4500 Kč, pro ostatní za 5300 Kč. Přihlašování ke zkoušce je možné dvěma způsoby: 

  1. Vyplněním přihlášky (ke stažení ZDE) a zasláním poštou nebo emailem na adresy uvedené v sekci D přihlášky.
  2. Nemáte-li možnost tisku, lze vyplnit tuto online přihlášku a tištěnou přihlášku vyplnit až na místě. 

Přihláška (v kterékoliv verzi) musí být doručena pořadateli zkoušky nejpozději 5 dní před jejím konáním a v tomto termínu musí být také uhrazena.
Pro získání slevy je třeba uvést, že jste absolventy kurzu Chůvy s ALMŠ v Liberci a zároveň členy ALMŠ. Podklady k platbě Vám budou zaslány na základě přihlášky.

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: první pomoc a zdravověda, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Další informace o zkoušce naleznete zde. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. Ke zkoušce doporučujeme min. 2 roky starý kurz ZDrSEM, zkoušející našim absolventům a členům ALMŠ poskytují pouze nižší cenu za zkoušku, nikoliv jakákoliv jiná zvýhodnění. 

Doplňující informace
Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky“  69-017-M je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. Pozor, nejedná se o kvalifikací Chůva pro dětské koutky. Tato kvalifikace není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

Pro více informací se můžete obrátit na Martinu Dvořákovou

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se