Lesní chůva: dvoudenní přípravný kurz ke zkoušce

10.6.2022 10:00 - 11.6.2022 17:00

Přípravný kurz pro průvodce - nepadagogy v LMŠ. Kurz rozdělen do tří základních bloků a po jeho absolvování můžete skládat zkoušku za zvýhodněných podmínek u naší partnerské organizace.

ALMŠ pořádá přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci nepedagogického pracovníka v lesní MŠ.

Kurz je rozdělen do tematických bloků:

  • bezpečnost při práci s dětmi,
  • pedagogika a psychologie
  • pracovněprávní vztahy.

Kurz nezahrnuje školení první pomoci ani samotnou zkoušku. Po zkušenosti z loňského roku zdůrazňujeme nutnost absolvovat kurz první pomoci jako nevyhnutelnou součást příprav na zkoušku. Z našich zkušeností můžeme doporučit zážitkový kurz první pomoci ZDrSEM Mama, přihlásit se můžete zde

 

O lektorkách:
Johana Passerin stála u založení Asociace lesních MŠ, kde působí dodnes jako členka Rady a koordinátorka Skupiny pro kvalitu. Od roku 2010 pracuje jako pedagožka v lesních školkách, založila a vede LMŠ Hvězdy v lese. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky a mnoho stáží v předškolních zařízeních. V současné době studuje speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte.  

Martina Březinová je ředitelkou a průvodkyní v LMŠ Lesmír a LK Lewandulka v Liberci. Je členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ, lektoruje kurzy o lesních školkách a práci se dřevem s dětmi, konzultuje. V roce 2012 dokončila doplňkové pedagogické studium Speciální pedagogika, obor Etopedie. V roce 2020 absolvovala Svatojánskou kolej, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Od roku 2012 jezdí pravidelně na waldorfské letní akademie pro předškolní vzdělávání v Semilech, kde čerpá sílu a inspiraci pro svou práci s dětmi.
Miluje děti, knihy, přírodu, divadlo, dobré filmy, pohyb. Ráda zahradničí, plete, vaří, maluje, šije, kutí, cvičí a přetváří staré věci na nové. Zajímá se o pedagogiku a její směry, alternativní medicínu, permakulturu, psychologii, ekologii a člověka. Práce v lesní mateřské školce je její splněný sen. 

Termín konání: 10. - 11. 6. 2022, pátek 10 - 18 hod., sobota 9 - 17 hod.      

Místo konání: LK Zahrádka Troja, Na Farkách ev. č. 124, Praha - Troja (mapa).
Do LK Zahrádka Troja s dostanete autobusem č. 177 z metra Kobylisy, zastávka Poliklinika Mazurská (trasa), možnost parkování nabízí přilehlé sídliště (např. ulice Pomořanská). 

LK nabízí možnost přespání v několika místnostech (karimatka a vlastní spacák  s sebou).
Na pátek objednáme pro zájemce oběd u školkového dodavatele, v sobotu nabízíme možnost společného objednání oběda (např. přes DámeJídlo, Wolt nebo Bolt) nebo opékání. V zázemí si můžete ohřát i vlastní jídlo v mikrovlnné troubě.  

Cena: 2 390 Kč pro členy ALMŠ / 2 990 Kč pro ostatní       

Do 22. 5. 2022 se můžete přihlásit ZDE.
Přihlásit se lze pouze na kurz, pouze na zkoušku, či na obojí. Zájemci o kurz a zkoušku zároveň mají přednost před ostatními.

 

Informace o zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Závěrečná zkouška není součástí kurzu a ALMŠ jí plánuje ve spolupráci se Prostorem pro rodinu. Termín zkoušky je stanovený na sobotu 25. června 2022 v Praze. Cena zkoušky je 5 400 Kč pro absolventy semináře Lesní chůva, kteří jsou zároveň i členy ALMŠ. Pro ostatní (nečleny a neabsolventy) je cena 5 600 Kč. Přihlašování ke zkoušce je možné dvěma způsoby: 

  • Vyplněním přihlášky (ke stažení ZDE) a zasláním poštou nebo emailem na adresy uvedené v sekci D přihlášky.
  • Nemáte-li možnost tisku, lze vyplnit tuto online přihlášku a tištěnou přihlášku vyplnit až na místě. 

Prosíme zájemce o zkoušku, aby přihlášku ke zkoušce v kterékoliv verzi poslali co nejdříve (v případě přihlášky emailem stačí foto vytištěné přihlášky na email info@prostorprorodinu.cz), vytištěnou přihlášku přineste v den zkoušky. Přihláška v jakékoliv verzi musí být doručena pořadateli zkoušky nejpozději 5 dní před jejím konáním a v tomto termínu musí být také uhrazena.
Pro získání slevy je třeba uvést, že jste absolventy kurzu Lesní chůva s ALMŠ v Praze a zároveň členy ALMŠ. Podklady k platbě Vám budou zaslány na základě přihlášky.

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: první pomoc a zdravověda, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Další informace o zkoušce naleznete zde. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. 

Doplňující informace
Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky“ (kód: 69-017-M) je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. 
Pozor, pouze Chůva pro děti do zahájení školní docházky opravňuje držitele kvalifikace k práci nepedagogického pracovníka s kvalifikací k práci v lesní MŠ dle vyhlášky o předškolním vzdělávání. Ostatní dvě, tedy Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) tuto podmínku nesplňují a nejsou pro práci v lesní MŠ dostatečné.

 

Pro více informací se můžete obrátit na Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se