Exkursion Prag 2023

12.2.2023 14:00 - 15.2.2023 21:00

Wir laden Sie nach Prag um zu sehen, wie die Waldkindergärten arbeiten, die bereits Wurzeln geschlagen haben und bereits Hunderte von Vorschulkindern in die Welt entlassen haben.

Pro češtinu klikněte zde nebo skrolujte dolů.

Seit neun Jahren besuchen wir zur Inspiration die Berliner Waldkindergärten. In dieser Zeit sind in Tschechien viele Waldkindergärten entstanden und gewachsen, die auch etwas zu bieten haben. Derzeit gibt es 165 Waldkindergärten in Tschechien, davon 23 in Prag. Wir laden Sie nach Prag um zu sehen, wie die Waldkindergärten arbeiten, die bereits Wurzeln geschlagen haben und bereits Hunderte von Vorschulkindern in die Welt entlassen haben. Drei Tage voller Inspiration durch Besuche in Waldkindergärten, Hand in Hand mit didaktischer Unterstützung durch tschechische Pioniere der Waldkindergärten.
Mit der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gehen wir gemeinsam der Frage nach, wie das Naturpädagogik die Medizin für die Gegenwart sein kann.

Wie funktionieren Waldkindergärten in der Tschechischen Republik? Sie sind gemeinnützige Organisationen (NGOs), die meist von Eltern gegründet wurden, sie arbeiten die ganze Woche von morgens bis nachmittags, Kinder essen dort zu Mittag und halten dort Mittagsschlaf, einige Einrichtungen haben Kinder ab 2 Jahren. Einige Einrichtungen werden vom Staat finanziell unterstützt, andere nicht. Mit den Waldkindergärten in Deutschland haben wir gemeinsam, dass wir bei jedem Wetter draußen sind und die Natur ein Ort ist, an dem es uns allen gut geht.

Die dreitägige Exkursion zu Waldkindergärten in Prag ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Betreuer gedacht - Sie erhalten neue methodische Ideen, Sie können teilen, womit Sie sich in Ihrem Kindergarten praktisch beschäftigen, Sie erhalten Inspiration für die Arbeit mit den Kindern und für das Funktionieren des Teams. Den ganzen Vormittag verbringen wir mit den Kindern im Wald, begleitet von Dolmetschern. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um zu Prag entdecken. Am Abend tauschen wir uns im Hotel gemeinsam über Ihre Erfahrungen und Fragen aus.

Die Exkursion wird von Guides aus dem Team von der Assoziation der Tschechischen Waldkindergärten (ALMS) geleitet:

 • Tereza Valkounová, Vorsitzende der ALMS und Begleiterin in der Waldkindergarten Hvězdy v lese (“Sterne im Wald”)
 • Johana Passerin, Mitbegründerin und Mitglied des ALMS-Rates, Direktorin der Waldkindergarten Hvězdy v lese
 • Timo Daneš, Dolmetscher, Spezialist für Naturpädagogik, Dolmetscher bei Rudolf Hettich und ehemaliger Begleiter in einem Waldorfkindergarten.

Guides helfen den Teilnehmern, vom Bahnhof zu ihrer Unterkunft zu gelangen, sie übersetzen die Fragen während des Besuchs in den Kindergärten, sie geben Tipps für das Nachmittagsprogramm in Prag und sie werden bei Abendprogramm.

Datum: 12. - 15. Februar 2023

Programm:

 • Sonntag 12. 2. 2023

Anreise nach Prag (Ankunft am Abend), Treffen mit den Prager Guide am Bahnhof in Prag, Transfer zum Hostel, Unterbringung, Einteilung in Gruppen, abendliche Informationsveranstaltung

 • Montag und Dienstag 13. - 14. 2. 2023

In der Regel von 7:00 bis 14:00 Uhr Exkursionen in die Waldkindergarten, Nachmittagsprogramm frei - Teilnehmer erhalten kulturelle und andere Tipps, ab 20:00 Uhr didaktischer Austausch im Hotel. Die Teilnehmer der Januar-Exkursion nach Berlin werden für einen Abend eingeladen.

 • Mittwoch 15. 2. 2023

Vormittags Ausflug zur Waldkindergarten, Transfer zum Bahnhof zur Abreise nach Berlin. Die Diskussion und Reflexion der Erfahrungen vom Mittwoch und das allgemeine Feedback zur Exkursion werden schriftlich geführt.

Transport: mit dem Bus von Berlin nach Prag und zurück
Unterkunft: in einem geprüften Hotel

Schätzpreis: 3.225 CZK / 140 EUR

Der Preis beinhaltet eine Fahrkarte Berlin - Prag - Berlin, Unterkunft in einem Hotel in einem ruhigen Teil von Prag, drei Exkursionen in Waldkindergärten und zwei abendliche didaktische Treffen. Der Preis beinhaltet keine Mahlzeiten während des Tages und Transport in Prag.

Hier können Sie sich anmelden.

Fragen zur Exkursion richten Sie bitte an Zuzana Knap (zuzana.knap@lesnims.cz), bevorzugt in Englisch.

 

Mehr zum Projektabsicht
Die Waldkindergärten - Natur als Heilmittel für die Jetztzeit?

Die Herausforderungen in Europa führen uns zu einer stärkeren Vernetzung, und es wäre wertvoll, sie von beiden Seiten der Nachbarländer aus zu betrachten. Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist es, Erfahrungen und Strategien, die sowohl mit den Folgen einer Pandemie als auch in jüngerer Zeit mit den Herausforderungen des Krieges verbunden sind, unter Lehrern aus Waldkindergärten auszutauschen. Wie sich die Folgen der Krise in Europa auf die Waldkindergärten auswirken, ist ein gemeinsames Thema beider Länder. Uns interessiert, wie die verschiedenen Waldkindergärten mit was umgehen, was funktioniert und was zu vermeiden ist. Wir möchten die Erfahrungen sowohl aus den täglichen Aktivitäten mit Kindern als auch mit den Systemeinstellungen von Organisationen teilen, die zu ihrer größeren Resilienz und Nachhaltigkeit führen.

Die Exkursion findet mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt.

 

Devět let jezdíme do berlínských lesních školek pro inspiraci. Za tu dobu vyrostlo v České republice mnoho lesních školek, které mají taky co nabídnout. Aktuálně jich je 165 a v Praze 23. Přiďte se podívat, jak fungují ty, které již mají zapuštěné kořínky a do světa již pustily desítky předškoláků. Tři dny inspirace z návštěv v lesních školkách v Praze, ruku v ruce s didaktickou podporou českých průkopníků lesních školek.
S grantovou podporou Česko-německého fondu budoucnosti se budeme společně věnovat otázce, jak je příroda lékem pro současnost.

Jak fungují lesní školky v České republice? Jsou to neziskové organizace zřizované většinou rodiči, fungují celý týden od rána do odpoledne, děti v nich obědvají a spí, v některých jsou děti již od 2 let. Některé finančně podporuje stát, některé ne. S lesními školkami v Německu je spojuje, že jsou venku za každého počasí a příroda je místem, kde je nám všem dobře.

Třídenní exkurze do lesních školek v Praze je určena jak začínajícím průvodcům, tak i těm zkušenějším - načerpáte nové metodické nápady, můžete sdílet, co prakticky řešíte ve vaší školce, získáte inspiraci jak pro práci s dětmi, tak pro fungování týmu. Celé dopoledne strávíme s dětmi v lese s tlumočníkem, odpoledne budete mít volné pro objevování toho, co vás v Praze láká. Večer budeme společně na hotelu sdílet vaše zážitky a otázky.

Exkurzi povedou průvodci z Asociace lesních MŠ: 

 • Tereza Valkounová, předsedkyně ALMŠ a průvodkyně v LMŠ Hvězdy v lese,
 • Johana Passerin, spoluzakladatelka a členka Rady ALMŠ, ředitelka LMŠ Hvězdy v lese
 • Timo Daneš, tlumočník ALMŠ, specialista na tlumočení přírodní pedagogiky s Rudolfem Hettichem a bývalý průvodce ve waldorfské mateřské škole. 

Průvodci pomohou účastníkům dostat se z  nádraží do místa ubytování, budou tlumočit dotazy během návštěvy školek, nabídnou tipy na odpolední program v Praze, provedou večerním sdílením. 


Termín: 12. - 15. 2. 2023


Program exkurze:

 • Neděle - cesta do Prahy (příjezd ve večerních hodinách), setkání s pražskými průvodcemi na nádraží v Praze, přesun do hostelu, ubytování, rozdělení do skupin, večerní informační setkání
 • Pondělí a úterý - obvykle od 7:00 do 14:00 exkurze do lesní školky, odpoledne volný program - účastníci dostanou kulturní a další tipy, od 20:00 didaktický kruh v hotelu. Na jeden večer budou pozváni účastníci lednové exkurze do Berlína.
 • Středa - dopolední exkurze do lesní školky, přesun na nádraží k odjezdu do Berlína. Die Diskussion und Reflexion der Erfahrungen vom Mittwoch und das allgemeine Feedback zur Exkursion erfolgen schriftlich.

Doprava: autobusem z Berlína do Prahy a zpět

Ubytování v ověřeném hotelu 


Předpokládána cena: 3 225 Kč (přibližně 132 EUR, přesná cena v EUR závisí od aktuálního výměnného kurzu FIO banky v den úhrady. Úhradu prosím proveďte v českých korunách. 

Přesná cena bude známa v prosinci 2022 - čekáme na potvrzení cen dopravce a vybraného ubytovacího zařízení.

Cena zahrnuje jízdenku Berlín - Praha - Berlín, ubytování v hotelu v klidné části Prahy, tři exkurze v lesních školkách a dvě večerní didaktická setkání. Cena nezahrnuje stravování během dne a dopravu po Praze. 


Prihlásit se můžete zde.

Otázky k exkurzi směřujte na Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz), ideálně v češtině či angličtině.


Proč projekt "Lesní školky - příroda jako lék dnešní doby?"

Výzvy v Evropě nás vedou k větší propojenosti a bylo by cenné podívat se na ně z obou stran sousedních států. Cílem navrhovaného projektu je sdílet mezi pedagogy z lesních školek zkušenosti a strategie spojené jednak s důsledky pandemie a nově s výzvami války. To, jakým způsobem na lesní školky doléhají důsledky krizí v Evropě, je společné téma pro obě země.
Cílem setkání pedagogů je zjistit, jak se s tím různé lesní školky vyrovnávají, co funguje a čemu se vyhnout. Chceme sdílet zkušenost jak z denních aktivit s dětmi, tak se systémovým nastavením organizací, která vedou k jejich větší odolnosti a udržitelnosti.

Exkurze se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se