Žádost o výjimku k rukám ministra zdravotnictví

Zveřejněno: 9. 4. 2021

<  Zpět na výpis

k rukám ministra zdravotnictví ČR prof. Arenbergera

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

 


Věc: Žádost o výjimku z opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 


Vážený pane ministře,

žádáme Vás o udělení výjimky z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN odstavce 5, který zakazuje provoz mateřských škol zákazem osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. V aktuálně platném znění je povolena osobní přítomnost jen dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů vybraných profesí. 


Žádáme Vás o udělení výjimky lesním mateřským školám registrovaným dle zákona 561/2004 Sb. § 34 tak, aby byla umožněna osobní přítomnost dětí v neměnných skupinách nejvýše v počtu 15 dětí.


Výjimku pro třídy v počtu nejvýše 15 dětí by jistě uvítala i řada malotřídních mateřských škol. Prosíme proto o zvážení udělení výjimky i pro malotřídní MŠ obecně. 


Odůvodnění

  1. Aktuálně vydané mimořádné opatření nezohledňuje existenci malých mateřských škol (např. lesních MŠ), v nichž je celkově zapsáno průměrně 15 dětí, z nichž je pouze 3 - 5 dětí předškolního věku. Provoz mateřské školy pro tak malé množství dětí není udržitelný ani pedagogicky vhodný. 
  2. Zákazem osobní přítomnosti mladších dětí ve vzdělávání tyto děti zbavujeme možnosti vzdělávání v bezpečném (testovaném) prostředí. Takto malé děti se nemohou dlouhodobě vzdělávat a rozvíjet klíčové sociální vazby prostřednictvím technologií. Stejně tak děti v povinném předškolním roce mají posledních několik týdnů na dokončení první etapy života ve vzdělávací instituci. Zamezení jejich setkávání s mladšími dětmi brání realizovat činnosti, které staví na práci třídy jako celku, ztrácí se jejich důležitá role v kolektivu jakožto vzoru a možnost reflexe vzdělávacího pokroku.
  3. Ve zdůvodnění opatření je uvedeno, že čím je starší dítě, tím vyšší je riziko nákazy, a to s důrazem na mobilitu. Zákazem přítomnosti menších dětí v MŠ bude mobilita osob velmi pravděpodobně zvýšena, navíc dochází ke kontaktům kombinovaným a netestovaným. Rodiče, vědomí potřeb dětí a zároveň často řešící souběh pracovního života s péčí o dítě, budou dětem umožňovat  kontakt s vrstevníky v rámci volného pohybu osob. To považujeme za rizikovější než otevření MŠ v neměnném testované kolektivu.
  4. S přicházejícím jarem je možné ve vyšší míře realizovat výchovně - vzdělávací činnosti venku. Vyšší bezpečnost vzdělávání venku dosud opatření pro školy nezohledňují a to napříč vzdělávacími stupni. Rodiče a široká veřejnost nerozumí, proč není vzdělávání venku možným řešením výuky např. u početnějších škol, ačkoli v jiných oblastech (např. volný pohyb osob) je přítomnost v početné skupině (netestovaných) osob přípustná.

 

 

 

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se