Výsledky jarního mapování 3: týmy lesních školek

Zveřejněno: 5. 9. 2022

<  Zpět na výpis

Asociace lesních MŠ se v únoru 2022 zeptala svých 150 členských organizací na 99 otázek pokrývajících široký svět fungování lesních školek. Předkládáme vám část třetí části vyhodnocení zaměřenou na týmy lesních školek, vedení i průvodce. 

Počet lidí v týmech lesních školek (čímž míníme lesní kluby (LK) i lesní mateřské školy (LMŠ) dohromady), které jsou členy ALMŠ, meziročně vzrostl o 12% na 888 osob. V LMŠ jich působí 311, v LK 577. Průměrně působí v jedné lesní školce necelých 6 osob, rozdíl mezi LMŠ a LK není velký - 0,63 osoby ve prospěch lesních MŠ. Podíl administrativních pracovníků, kteří nepracují s dětmi, lehce přesahuje 15% (17% v LMŠ, 14,4% v LK), pokud bychom toto procento vyjádřili v počtu osob, bude se jednat o 135,7 osob, tj. 0,9 osoby na 1 školku (1,07 v LMŠ, 0,82 v LK).

Zatímco v lesních mateřských školách je obvykle rozlišováno mezi hlavními průvodci/pedagogickými pracovníky a ostatními průvodci/chůvami (58,7%), v lesních klubech je tomu právě naopak, role jasně vymezeny nejsou (63,2%). Celkově převažuje spíše tendence role nerozlišovat (56%).

Lesní školky se ve srovnání s kamennými školkami mohou pyšnit relativně vyšším počtem mužů průvodců. Ve školním roce 2021/2022 vzrostl podíl mužů v lesních školkách o 18,8%. Zatímco v lesních MŠ vzrostl o 136,8%, v lesních klubech se snížil o 15,2%. 

Pozitivní zprávou je také rostoucí odborná kvalifikace průvodců a to jak v lesních MŠ, tak v lesních klubech. Zatímco počet osob s kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících, případně jakoukoliv pedagogickou kvalifikací, a kvalifikovaných chův roste, podíl průvodců s jinou kvalifikací spíše klesá. 

Co se týká podpory průvodců v dalším vzdělávání, věnují se jí všechny LMŠ a 95% LK. Školky svým průvodcům kurzy hradí (89,8% LMŠ, 82,3% LK), vyhledávají vhodné studijní příležitosti (81,6% LMŠ, 70,8% LK) a poskytující placené volno (67,3% LMŠ, 35,4% LK).

 

Výsledky si můžete prohlédnout v přehledné infografice. 

 

Mapování je součástí projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se