Úspěšná spolupráce lesních školek v zemích V4

Zveřejněno: 29. 3. 2019

<  Zpět na výpis

Koncem března v Bratislavě proběhl první ze čtyř plánovaných kulatých stolů které ALMŠ odborně zastřešuje. Zástupci střešních organizací a zástupci ministerstev ze Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska diskutovali o výhodách a nevýhodách stávajících právních úprav i praktické stránce jejich dopadu. Tématem kulatého stolu bylo zázemí a hygiena - tedy ty nejpalčivější otázky pro všechny zúčastněné země.

Slovenské dětské lesní kluby jsou nyní v podobné situaci, jako by byly české lesní školky v případě, že by tenkrát v roce 2015 prošlo původní znění zákona o dětských skupinách, které provoz zařízení bez zděných zázemí zakazovalo. Lesní školky z celého světa se však síťují a podporují ve sdílení dobré praxe, ale i příkladech toho, co úplně nefungovalo. Česká republika, reprezentovaná Asociací lesních MŠ a českou náměstkyní pro legislativu MŠMT Mgr. et Mgr. Danou Prudíkovou, PhD., prezentovala zástupcům slovenských ministerstev proces vzniku naší stávající legislativy včetně prvků, které je třeba dále vyladit. Opětovně se nám potvrdilo, že osobní komunikace se státními odborníky kombinovaná s vysvětlováním fungování lesních školek je nezbytnou podmínkou k ochotě řešit problém. Výstup jednání je slibný. Slovenské ministerstvo školství je připravené o tématu lesních klubů dál jednat, tzn. bere si tuto agendu na starost. Přesnější obrázek o jednání si můžete udělat z článku, který vyšel ve slovenských novinách.

  

Kulatý stůl proběhl v rámci mezinárodního projektu “Advokační strategie lesních školek v zemích V4” podpořeného Visegradským fondem.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se