Učíme se v lese - jíme v lese

Zveřejněno: 7. 5. 2019

<  Zpět na výpis

Rok se s rokem sešel a ALMŠ opět čeká měsíc ve znamení stravování venku. Před rokem jsme pořádali kulatý stůl v Senátu, kde Ministerstvo zdravotnictví naznačilo, kudy je potřeba jít. Bohužel přes náš usilovný tlak jsme se zatím neposunuli. Teď je ideální příležitost při novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. Proto si kolečko zopakujeme - 13. května pořádá místopředsedkyně Senátu Miluše Horská kulatý stůl na téma stravování venku. ALMŠ se podařilo v rámci projektu podpořeného Visegrádským fondem pozvat odbornice ze Skotska, které školí vaření venku v souladu s evropskou legislativou. Nově budeme řešit i stravování v lesních klubech. Navrhovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví totiž, zdá se, zakazuje manipulaci s jídlem mimo budovy úplně všem.


Co novela pro lesní MŠ a kluby znamená?
Pokud chce krajská hygienická stanice kontrolovat stravování, zná jen školní jídelny nebo podnikání v pohostinství, tedy provozovny. Zvláštní zákon pak mají dětské tábory. Ve chvíli, kdy se stravou manipuluje kdokoliv jiný, například nezisková organizace - lesní klub, jedná se o činnost, na níž se pravidelná kontrola hygieny nevztahuje, protože se nejedná o provozovnu. Jak ale upozorňuje Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ (ALMŠ), ani to však neznamená, že nemá dodržovat základní hygienická pravidla. "Jak někdo sáhne na jídlo, koná tzv. činnost epidemiologicky závažnou. Pokud způsobí někomu újmu, má problém. Na správnou hygienickou praxi se proto lesní MŠ a kluby potřebují připravit,  třeba na našem semináři pořádaném na míru lesním školkám," dodává Valkounová.


Problematický návrh novely
Ministerstvo zdravotnictví (MZdr) chce novelou zákona o ochraně veřejného zdraví situaci změnit. Každý subjekt, který manipuluje s jídlem, nově zavazuje k nahlášení potravinářského podniku, alias provozovny. A zde narážíme. Provozovny zná jen živnostenský zákon. Znamená to tedy, že by si neziskovky musely zřizovat živnosti a stavět budovy pro zajištění svačin a obědů? Z našeho pohledu je to nesmysl, protože manipulací s jídlem nepodnikají. Jídlo ani není jejich samostatnou činností, je jen doplňkem, který potřebují, aby se děti mohly po celý den vzdělávat. A z praxe víme, že stravování lze bezpečně zajistit i bez budov.

Tuto připomínku MZdr zatím nevypořádalo a tak není jasné, zda bude nějak doplněna definice potravinářského podniku. Prozatím takovému kroku nic nenasvědčuje. "Důrazně se stavíme proti vhánění neziskových organizací mezi podniky. Účel neziskových organizací je ze zákona definován. A také je definována lesní mateřská škola jako vzdělávání mimo stavby a MZdr to nemůže ignorovat," upozorňuje Valkounová.


Jaké je řešení?
Z loňského kulatého stolu v Senátu a dalších složitých jednání vzešlo dočasné řešení vyjít vstříc rodičům, kteří si nepřejí drahé nebo nekvalitní dovážené školní stravování. Mají možnost zajistit si ho sami. To se v řadě případů děje, ale je to provizorní stav. Logičtější by bylo, kdyby vznikly podmínky pro vaření a krátkodobé skladování jídla přímo lesní mateřskou školou (ovšem bez podmínky výstavby budov). "Jinde v Evropě je vaření venku možné a bezpečné. Víme tedy, že nepožadujeme nic nereálného," říká Valkounová. Dále je potřeba změnit vyhlášku o školním stravování. Ta nyní umožňuje školní stravování mimo školní jídelnu jen ve výjimečných případech. V případě lesních školek je ale výjimka pravidlem a proto by bylo vhodné vyhlášku upravit. V praxi se totiž stalo, že výdejnám zřízeným mimo kamenné budovy byla odebrána povolení k výdeji stravy. Kdo a za jakých podmínek může vydat dítěti jídlo mimo budovu přitom není zas tak složité. Je tedy nad slunce jasné, že situaci musí ministerstva řešit a Asociace lesních MŠ k tomu opět napne všechny své síly.

 

Více informací Vám ráda poskytne
Tereza Valkounová: tereza.valkounova@lesnims.cz, tel. 777327227

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se