Strategie pro rok 2024: Známe své zdroje a jsme zdrojem

Zveřejněno: 4. 11. 2023

<  Zpět na výpis

Asociace lesních MŠ se drží své vize: posilovat kontakt předškolních dětí s přírodou. Toto hrací pole je široké, mnoho políček je odehraných a stabilně drží, nová jsme odkryli při strategickém plánování v Horní Čermné v Orlických horách. O víkendu po Sletu v pátek 13. října zasedlo 18 žen poradního kruhu ALMŠ k otázkám týkající se toho, co se podařilo, z čeho čerpáme a co chceme v oblasti vzdělávání předškolních dětí světu nabídnout.

Společné úspěchy
Sešli jsme se v náročném čase rozběhlého školního roku, řádících nemocí, které bohužel nedovolily některým v účasti, a v osobních příbězích, kde každý nese svůj úděl. A přesto všechno jsme spolu –⁠ stabilní tým, kde si profesní zkušenosti podávají ruku s přátelskými příběhy. Třeba když se na nádraží sešly dvě kolegyně: „A než jsme si stihly říct všechno důležité, ujel nám autobus.” Na loňském strategickém plánování jsme do cílů zahrnuli pojem “rodinné stříbro” –⁠ jsou to lidé v širokém týmu ALMŠ, kteří jsou vzácnými poklady, když dělají to, co umí. A není toho vůbec málo. Shrnutí toho, co jsme na rok 2023 připravili a skutečně se povedlo, nám posvítilo na plody naší práce.

Co se povedlo v roce 2023

 • Pokračuje růst členské základny
 • Vznikl Strom činností ALMŠ
 • Plán udržitelnosti ALMŠ – od nuly k Tarifům
 • Funkční rozhodování uvnitř poradního orgánu ALMŠ
 • Advokační práce – přívětivé výsledky dle potřeb naprosté většiny
 • "Malá mezinárodní škola" klapla a svět může v roce 2024 přijet za námi
 • Zkvalitňování nabídky služeb ALMŠ (grafikou, odborností, zacílením)
 • Komunikace ven – lidé vědí, co ALMŠ dělá
 • Konkrétní kroky směrem k oboru Přírodní pedagogika na vysokých školách
 • Upevňujeme pozici ALMŠ v rámci větších sítí (NNO, strategie ČR)
 • Zpevňujeme vztahy s klíčovými úředníky a stakeholdery
 • Zvyšování kvality lesních školek – uznání ze strany ČŠI při kontrolách lesních školek
 • Úspěšné nové semináře Školy lesem (např. Kavárna pro vedoucí)
 • Stabilita týmu a osobní růst členek týmu
 • Mapování potřeb lesních školek – průběžně z něj čerpáme
 • Vydali jsme knihu s ISBN (Slabikář práce se dřevem)
 • Radost z kurzu pro začínající průvodce
 • Posílili jsme přímou komunikaci s rodiči (např. webinář Odolné dítě)
 • Zahájili jsme kurzy pro pedagogy MŠ – nová cílová skupina
 • Uskutečnila se "CK ALMŠ" (členky sdílejí příležitosti k cestování do přírody i za kulturou)

Bez zdrojů nemáme co nabídnout
Diskuze o nadcházejícím roce měla nelehké východisko: ALMŠ se po celý rok 2023 snažila najít strategického finančního partnera, aby doplnila schodek v plánovaném rozpočtu. To se zatím bohužel nepodařilo. Vzali jsme to jako příležitost k hledání finanční nezávislosti na velkých projektech nebo dárcích. Při plánování jsme ji rozdrobili do menších udržitelných zdrojů v každé z oblastí, které se ALMŠ chce věnovat i v roce 2024. Zdroje jsme si definovali dle hledisek udržitelného rozvoje jako ekonomické, ekologické a sociální. Ekonomické zdroje jsou zejména příjmy z činností ALMŠ a potenciální dary od podporovatelů vzdělávání předškolního vzdělávání v přírodě. Pod ekologickými zdroji si lze představit prostředí činností ALMŠ, kde se odehrávají – s jednoznačným přínosem pro přírodu "uvnitř i vně". Činnosti ALMŠ tedy staví na zdraví a wellbeingu zapojených lidí, minimalizaci spotřeby energie (např. hledáním synergií) atd. Sociální zdroje jsou pro ALMŠ bohaté – tvoříme síť podpory napříč celým v úvodu zmiňovaným hracím polem. Aktivně tvoříme občanskou společnost a to nás zpětně činí silnějšími.

Sedm směrů činnosti ALMŠ
Při plánování roku 2024 jsme těžili z toho, že spektrum činností je jasné a je potřeba ho “oprášit” a podívat se, zda má zůstat. Rychle se ukázalo, že ALMŠ bude v roce 2024 pokračovat v těchto činnostech:

 • Podpora členů
 • Certifikace
 • Legislativa a advokační práce
 • Tvorba aliancí a mezinárodní spolupráce
 • Vzdělávání průvodců a podpora oboru Přírodní pedagogika
 • Dobré jméno vzdělávání předškolních dětí venku
 • Finanční a organizační stabilita ALMŠ 

V každé oblasti je mnoho příležitostí, ale kapacity i zdroje jsou omezené. V roce 2024 proto bude ALMŠ cílit na konkrétní kroky, které ze strategického plánování vyplynuly:

Podpora členů

 • Posilovat společnou vizi (Tarif 1 – noví podporovatelé vize)
 • Posilovat blízké vztahy (stávající členové posílají dál materiály ALMŠ)
 • Posilovat pospolitost (Slet, Letní škola – více prostoru poznávat se)
 • Nové Tarify členských příspěvků (srozumitelné, dostupné)
 • Více pozornosti lesním klubům

Certifikace

 • Zvýšení ceny certifikace (dle mapování cena není překážkou)
 • Uváděcí podpora je nasměrováním ke Standardům kvality
 • Doplnit environmentální a pedagogický pilíř (hledání grantové příležitosti)
 • Navázat spolupráci s ČŠI (certifikace znakem kvality LMŠ)
 • Mentoring na cestě ke kvalitě (posilovat kapacity Skupiny pro kvalitu)

Legislativa a advokační práce

 • Zviditelňovat lesní školky jako inovátory občanské společnosti (lokální komunity)
 • Větší advokační podpora lesních klubů
 • Propojení příkladů dobré praxe s (mezi)národními strategiemi
 • Advokační podpora všech MŠ (odstraňování překážek pro kontakt dětí s přírodou)
 • Tvorba aliancí a mezinárodní spolupráce
 • Mezinárodní Letní škola 2024
 • Spolupráce s Asociací předškolní výchovy, UNESCO
 • "Cena Juliet Robertson"

Vzdělávání průvodců a podpora oboru Přírodní pedagogika

 • Do grantového kalendáře ALMŠ zvýraznit zdroje na vzdělávání průvodců
 • Při plánování seminářů zařazovat novinky
 • Jasně vymezit, co bude dostupné Tarifu 1,2,3
 • Posilovat vztahy s VŠ a VOŠ
 • Přednášky, dílny pro VŠ
 • Zviditelnění fakultních lesních MŠ

Dobré jméno vzdělávání předškolních dětí venku

 • Široce využívat výstupy (grafiky, články)
 • Den lesních MŠ – propojit s Mezinárodní Letní školou
 • Členky Skupiny pro kvalitu posílají materiály v regionu dál

Finanční a organizační stabilita ALMŠ

 • V prosinci 2023 kampaň na poskytnutí daru (QR kód)
 • "Porcování" Infobalíčku (zpřehlednění, určení co je pro Tarif 3)
 • Posílení fundraisingového týmu
 • Kancelář v blízkosti Hlavního nádraží a v prostředí podobně naladěných lidí

Strategické cíle jsou díky společné víkendové práci jasné. Zároveň nás už život naučil, že "když člověk plánuje, Vesmír se směje". Doufejme, že vesmírný úsměv bude více dílem radosti nad tím, že je jasné, co je naše přání. Přejeme si, ať se naplní všechna dobrá přání, a ať dobře rozpoznáváme příležitosti, kterých se máme chopit od těch, které patří jiným.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se