Školkovné a daňové přiznání

Zveřejněno: 11. 1. 2018

<  Zpět na výpis

Od roku 2016 je možné uplatňovat slevu na dani pouze za umístění dítěte v předškolním zařízením, kterým se rozumí:

  • Dětská skupina.
  • Mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení včetně lesní MŠ.
  • Zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter péče srovnatelný s péčí poskytovanou v mateřské škole nebo dětské skupině.

Tzn. na příklad školkovné v soukromých mateřských školách provozovaných na základě živnostenského oprávnění, které nejsou v Rejstříku škol a školských zařízení, ale splňují hygienická pravidla pro provoz MŠ tj. vyhláška 410/2005 ve verzi platné v roce 2017 daňově uznatelné je. Poskytuje-li zařízení péče (např. lesní klub) srovnatelný charakter péče a má provozovnu nevyhovující vyhlášce 410/2005 platné v roce 2017, nárok na odpočet školkovného nevzniká.

Do úhrnu zaplaceného školkovného není možné zahrnovat žádné členské příspěvky, kurzovné ani dary. Zároveň upozorňujeme, že dar je pouze něco, za co dárce neočekává/neobdrží od obdarovaného žádné protislužby. Vydává-li osoba prostředky vynaložené na členské příspěvky nebo služby za dary, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání z důvodu krácení daně.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se