Přírodní pedagogika 2018/2019

Zveřejněno: 24. 4. 2018

<  Zpět na výpis

Po dvou velice úspěšných ročnících Přírodní pedagogiky, které se uskutečnily ve Středočeském a na Jihomoravském kraji a byly plně hrazeny z grantu, otevíráme ročník třetí. S výjimečným Rudolfem Hettichem se budete moci potkat opět ve středních Čechách. Jeho vzdělávací cyklus není zdaleka jen o poznávání bylin, stromů, zvířat, ptáků a jejich pobytových znamení. Přírodní pedagogika Rudolfa Hetticha je jedinečné holisticky zaměřené vzdělávání, které propojuje přírodní vědy a umění, vědění staré tisíce let a moderní poznatky kvantové fyziky, kulturu a přírodu. Pět setkání přinese účastníkům nejen poznání a sebepoznání, ale rozvine i jejich schopnost všímat si a pozorovat, rozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry.

 

Průřezová témata:

  • Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů.
  • Reflexe - co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými?
  • Rozdíly mezi prací uvnitř a venku.
  • Sebepoznávání a učení se sebepozorováním.
  • Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
  • Přírodní cykly. Elementy.
  • Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu.
  • Řemesla, lidová slovesnost, léčivé byliny. Divadlo v přírodě.
  • Co se hodí pro jakou věkovou skupinu, základní poznatky o vývojových potřebách dítěte.
  • Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe.

 

RUDOLF HETTICH se již třicet let zabývá fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních zahrad a hřišt, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové organizace Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung a lektor a fotograf na volné noze. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.


Přednášky probíhají v němčině a jsou konsekutivně tlumočeny do češtiny.

Termíny konání: 5. - 6. 10. 2018, 16. - 17. 11. 2018, 8. - 9. 2. 2019, 12. -13. 4. 2019, 6. - 8. 6. 2019 (součástí záverečného setkání budou prezentace studentů)

Místo konání: říjnové setkání se koná na Toulcově dvoře, Kubatova 32/1, Praha. Pokračování cyklu (od listopadu do června) se bude konat v Ekocentru Loutí, Loutí 4, Rabyně.

Ceny:
celý cyklus: Kč 7500 / Kč 10500

Snížená cena je určena pro členské organizace a odběratele informačního servisu.

 

Kapacitu kurzu byla naplněna. Příjem přihlášek byl proto ukončen. Zájemci o další ročníky se mohou přihlásit u koordinátorky kurzu.

 

Koordinátorka kurzu: Johana Passerin

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se