Přípravy na rok 2022

Zveřejněno: 1. 11. 2021

<  Zpět na výpis

Ve světle všudypřítomné nejistoty se může zdát naivní cokoli plánovat. Ale jakožto nezisková organizace zodpovídající se 150 dalším členským organizacím nelze strčit hlavu do písku a čekat, co bude. Na posledním letošním Sletu jsme se zeptali přítomných členů, co by si přáli či očekávali od ALMŠ - tedy čemu máme dát prioritu. Ti, kdo vážili cestu Ústí nad Labem se tak stali živou součástí strategického plánování ALMŠ pro rok 2022. Dalším zdrojem podnětů nám bylo nahlížení do mapování potřeb, které jsme uspořádali na jaře. Vše pak celý víkend hnětly, tvarovaly a upekly členky poradního orgánu ALMŠ společně s Radou a výkonným týmem pod vedením supervizora Petra Sedláčka (Nespire:).


Při plánování jsme pracovali se dvěma směry - ven na veřejnost a dovnitř do sítě lesních školek pod střechou ALMŠ. Prioritní úkoly směrem k veřejnosti jsou: 

 • rozvíjet pozitivní PR o lesních školkách, navázání vztahů s novou vládou, 
 • usilovat o užší spolupráci s ministerstvy, 
 • využívat příležitosti pro grantový fundraising na vzdělávání a výzkum, 
 • rozvíjet spolupráci k etablování oboru přírodní pedagogika, 
 • měřit a komunikovat dopad činnosti ALMŠ. 

Každé z těchto témat je rozpracováno do konkrétních kroků a má je na starost někdo z týmu ALMŠ. Pro příklad: Denisa Dvořáková osloví lesní školky a regionální média k propagaci příkladů z praxe, Pavla Štindlová spolu s novou posilou týmu se zaškolí v metodice sledování dopadu, Klára Krchňavá bude sdílet praxi v tandemovém vzdělávání podpořeném z MAS, Magda Kvítková má na starost zahájení výzkumného projektu věnovaného odpadům v lesních školkách.


Druhou skupinou témat jsou plány směrem dovnitř - co potřebují členové od své střešní organizace. Nejvíce hlasů se objevilo směrem ke 

 • vzdělávání nepedagogů a nováčků - tuto oblast pokrývá pobočný spolek Škola lesem a bude řešena na samostatném setkání. 

Dalšími prioritami byly

 • platforma pro sdílení zkušeností, 
 • podpora kvality lesních školek, 
 • informování o legislativních změnách, 
 • zahraniční síťování, 
 • dotované kurzy a služby, 
 • krizová podpora. 

Příkladem konkrétně vyplývajících úkolů je aktualizace Standardů kvality pro oblast pedagogiky (garantem jsou Martina Březinová a Johana Passerin), posílení účasti na Sletech jakožto vzácné platformy pro sdílení a zároveň povinnosti členů ALMŠ (Martina Dvořáková), vytvoření databáze kontaktů na zahraniční partnerské lesní školky pro zájemce o stáže (Karolína Kostínková), Magda Kvítková bude pokračovat v neustálém sledování změn v legislativě a informovat o nich v členské sekci. Ohledně platformy pro sdílení jsme se shodli, že příležitostí je dost, jen je dobře využívat: Slety, uváděcí podpory nováčkům, online Podpůrné skupiny v regionech, facebookové fórum, vzdělávací akce v čele s Letní školou.  

Na Sletu jsme také řešili konkrétnější podobu oslav Mezinárodního dne lesních školek 2022. Na letošní Letní škole jsme určili směr - LesUmění. Díky společné podzimní diskuzi máme jasněji - bude divadlo! Zazněl i slogan: v lese jako v pohádce. Cílem je ukázat, kolik kultury a umění v lese je. Máme svá oblíbená jeviště, kufřík s rekvizitami a divadlo může začít. Více tipů ke společné oslavě přineseme po Novém roce. 

O našich krocích budeme průběžně informovat. Naším hlavním komunikačním kanálem směrem k členským organizacím zůstává newsletter. Pokud si jej každý měsíc pročtete, neunikne vám žádná podstatná zpráva.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se