Přihlašování na Přírodní pedagogiku spuštěno!

Zveřejněno: 23. 9. 2016

<  Zpět na výpis

Jak jsme Váš již informovali, uspěli jsme se žádostí o podporu projektu s názvem Rozvíjení kapacit lesní MŠ v ČR, který kromě jiného zahrnuje i dva ročníky tří vzdělávacích programů pro pedagogy členských organizací ALMŠ. PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA je jedním z těchto programů, uzávěrka přihlášek je vzhledem k brzkému konání prvního semináře již 3. 10. 2016.

 

Informace o vzdělávacím programu

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité minimální přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. Nestačí prostě děti odvést do lesa a očekávat, že tím je zajištěno vzdělávání. V ČR zatím není možnost systematicky studovat didaktiku pedagogické práce v přírodě.  Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům, kteří již nějakou zkušenost se vzděláváním dětí v přírodě mají, porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně.


Přírodní pedagogika je obor rozšířený zejména v Německu, odkud pochází i lektor celého cyklu RUDOLF HETTICH. Zabývá se fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních herních prostor, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové org. Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel. Více informací o lektorovi a Přírodní pedagogice najdete zde: www.gnu-ev.de


Přednášky budou probíhat v němčině, překládat bude Timo Daneš. Kurz je určen pro 22 účastníků.


Ročník 2016/2017 se uskuteční v Praze a Říčanech. Místo pro konání následujícího ročníku bude stanoveno dle poptávky.

Termíny konání a témata jednotlivých vzdělávacích bloků
21. - 22. 10. 2016     Úvod. Vliv lesa a přírody na život dítěte
16. - 17. 12. 2016    Řemeslné činnosti v přírodě
17. - 18. 3. 2017    Základy znalosti o lese a přírodě
26. - 27. 5. 2017    Lesní a přírodní hry pro děti a dospělé
30.6. - 1. 7. 2017    Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou


Požadavky na účastníka
•    Pedagog/průvodce lesní MŠ, která je členskou organizací Asociace LMŠ.
•    Minimálně roční praxe v oboru předškolní pedagogiky.
•    Strukturovaný životopis (v rozsahu 1 normostrany).
•    Motivační dopis (v rozsahu 500 znaků).
•    Akceptace podmínek účasti


Podmínky účasti
•    70% účast (hodinová dotace celé programu je 80 hodin, účastník musí absolvovat min. 56 hodin)
•    prezentace zkušeností z programu na některém ze sletů ALMŠ (duben, červenec, říjen 2017)
•    prezentace zkušeností z programu na úvodním semináři ročníku 2017/2018 (1 odpoledne)

 

PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE ZDE.

 

 

 Logo OPZ

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se