Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - AKTUALIZACE

Zveřejněno: 21. 3. 2022

<  Zpět na výpis

Řada z vás pomáhá Ukrajině a jejím obyvatelům v rámci svého volného času. Ambicí tohoto textu je přinést vám přehledné informace o tom, jak můžete pomoci jako organizace. Zaměříme se na tři oblasti: poskytnutí zaměstnání, možnost přijímání dětí z Ukrajiny do lesních školek a podmínky dlouhodobé pomoci.

 

Aktualizováno 3. 5. 2022

Zaměstnání
V lesní MŠ může působit ukrajinská učitelka na pozici pedagoga pouze v případě, že má uznaný diplom a mluví česky. Požadavek na znalost českého jazyka se v souladu se zákonem 67/2022 Sb. neuplatňuje ve třídách, ve které jsou zřízeny pro děti cizinců, nebo jsou smíšené, ale děti cizinců v nich početně převládají. Na pozici chůvy může pracovat, pokud mluví dobře česky a absolvuje zkoušku (nebo má uznaný diplom v oboru zdravotnictví atp. viz vyhláška). Pro pozici asistenta pedagoga je třeba znalost jazyka a uznaný diplom nebo absolvovaná zkouška.
Avšak máte-li ve třídě 17 dětí a více, vzniká vám povinnost mít pro ně třetí dospělou osobu. Kvalifikace pro tuto třetí osobu stanovena není, stejně jako není stanoven požadavek na jazykovou vybavenost. Musí se však jednat o osobu starší 18 let. 

V lesním klubu žádné oficiální požadavky na konkrétní kvalifikace či jazykovou vybavenost nejsou. Volba pracovní pozice pro cizince je tak zcela v kompetenci klubu. Také v adaptační skupině je možné zaměstnat cizince, nicméně smyslem adaptační skupiny je naučit děti česky. Proto je logicky nezbytná přítomnost aspoň jedné česky mluvící osoby. 

Pro všechny pracovní pozice v lesních MŠ a klubech již tradičně důrazně doporučujeme absolvování zdravotnického kurzu. V tomto případě však prosím zvažte konkrétní situaci zájemce o práci, ať realistickým kurzem zbytečně nevyvoláváte traumatické vzpomínky. 

Informace o pracovních povoleních a přehled dávek, na které mají přijíždějící nárok, naleznete na webu úřadu práce i na webu ministerstva práce a sociálních věcí  v češtině i ukrajinštině.
Konkrétní grantové / dotační možnosti pro zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny nejsou k nalezení, ale potenciální zaměstnavatelé jsou vyzýváni, aby přímo kontaktovali ředitele krajské pobočky úřadu práce. Věříme, že ti budou mít v současné rychle se měnící situaci nejčerstvější informace. 

Zajímavé informace k zaměstnávání lidí z Ukrajiny ve škole najdete na blogu advokátní kanceláře Holubová advokáti


Přijímání dítěte do školky
Ukrajinské děti přicházející v důsledku válečného konfliktu do ČR mají možnost chodit do českých mateřských škol. Mateřská škola zřizovaná krajem nebo obcí má povinnost dítě cizince přijmout, pokud má nenaplněnou maximální povolenou kapacitu. Soukromé školy mají možnost, nikoliv povinnost takové dítě přijmout. A to i v případě, že se jedná o dítě pětileté či šestileté, které by teoreticky mělo absolvovat rok povinného předškolního vzdělávání. Obecně mají povinnost školní docházky děti, které v ČR jsou déle než 3 měsíce. To nyní vychází na červenec a dá se předpokládat, že kvůli jedinému měsíci nebude nikdo tuto povinnost v aktuálním školním roce kontrolovat. 
Současně můžeme předpokládat, že zájem o vstup do MŠ bude vysoký. Povinnost dítě přijmout tedy jako soukromé školy nemáte, ale možnost jej přijmout máte. 
POZOR: Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu vzdělávání přijímat. Avšak o navýšení kapacity je možné zažádat v rejstříku a to ihned bez stanoviska hygienické stanice (stanovisko hygienické stanice se nebude dodávat ani dodatečně). Takovéto navýšení bude automaticky propsáno do rejstříku. PLATNOST navýšení kapacity však bude pouze po dobu platnosti tohoto zákona (a to je ve věci hygienické výjimky, do konce března 2023).
Zápis dětí z Ukrajiny v mimořádném termínu proběhne zcela standardně. Nárok na normativ je stejný jako u všech ostatních dětí. Navíc máte v případě přijetí dítěte s odlišným mateřským jazykem nárok na asistenta pedagoga, jen je nutné zorganizovat návštěvu pedagogicko psychologické poradny. Podrobněji ZDE.  
Potřebné informace k administrativním záležitostem naleznete přehledně na webu MŠMT a to včetně postupu, co dělat, pokud je zde dítě bez rodičů. Skvělé metodické materiály i administrativní podporu pro začleňování dítěte s odlišným mateřským jazykem naleznete u organizace Meta. Provozujete-li také základní školu, mohl by vás zaujmout web NF Děti Ukrajiny
POZOR dle aktuálně schváleného zákona se děti cizinci nebudou moci zapisovat do spádové školky v době standardního květnového zápisu. Účelem tohoto opatření je, aby možnost docházky byla garantována českým dětem. (Předpokládáme, že navýšení kapacity se bude ještě ladit po květnových zápisech na systémové úrovni.) Pro soukromé mateřské školy toto pravidlo neplatí. Metodiku MŠMT s podrobnějšími informacemi najdete ZDE

Vše výše uvedené mohou využít také lesní kluby, které mají navíc tu výhodu, že zápisy atp. mají zcela ve své režii. 

Pokud provozujete dětskou skupinu, informace naleznete ZDE. Konkrétní legislativa je dána zákonem 66/2022 Sb.

Ministerstvo školství vyhlašuje tzv. šablony na ADAPTAČNÍ SKUPINY. Podrobnosti naleznete ZDE. Oprávněným příjemcem jsou školy, obce, ale také NNO pracující s dětmi. Zejména lesním klubům se tak otevírá příležitost prohloubit svou spolupráci s obcemi.
Zajímavou grantovou výzvu vypsala také Komerční banka


Pečujte o sebe
Jsme pyšní na své členy, kteří pomáhají ve svém volném čase i v rámci svých profesí. Jsme si však vědomi také faktu, že jsme plně přešli z krize kovidové do krize migrační/válečné. Dobře proto zvažte své reálné možnosti a rozvrhněte si síly. Lidé přicházející z Ukrajiny budou naši pomoc potřebovat dlouhodobě. Pečujte o sebe! To, že denně neřešíte aktuální krizi neznamená, že jste špatný člověk. Když se sesypete, nikomu nepomůžete. Odpočiňte si a pak si můžete naplánovat konkrétní akci na konkrétní čas, který vám vyhovuje. 
Situace, kterou zažíváme, je pro mnohé z nás nová. Naštěstí. Cítit strach a úzkost je normální. Metody, jak tyto pocity zpracovat, můžete nalézt na webu Centra Locika. Na stejném místě naleznete doporučení, jak s dětmi téma války komunikovat

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se