Otevřený dopis ministru Blatnému

Zveřejněno: 20. 11. 2020

<  Zpět na výpis

19. 11. 2020 hovořil ministr zdravotnictví MUDr. Jan Blatný, PhD. v poslanecké sněmovně o lesních klubech. Právní oddělení Ministerstva zdravotnictví totiž nedávno vypracovalo svůj výklad, že lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol nesmí být v provozu. Ministr Blatný uvedl, že “lesní kluby fungují, co se vzdělávání týče, stejně jako mateřské školy, ale nejsou stejně kategorizovány. Jedná se o spolkovou činnost a je těžké je právně uchopit a od ostatních spolků odlišit”. Vyjádřil však vůli situaci řešit. Otevřeným dopisem ministrovi chceme podpořit řešení, aby bylo umožněno vzdělávání předškolních dětí bez ohledu na právní statut zřizovatele.

Vážený pane ministře, 

děkujeme za Váš projev v poslanecké sněmovně (19.11.2020), v němž jste vyjádřil zájem řešit situaci tzv. lesních klubů. Jsme střešní organizací jak pro lesní mateřské školy registrované Ministerstvem školství, tak pro lesní kluby. Oba typy organizací spojuje, že jsou to nejčastěji spolky, a dále podstata jejich činnosti - celoročně vzdělávají děti do 6 let v přírodě. Ze stanoviska, které jsme nedávno obdrželi od právního oddělení Ministerstva zdravotnictví však vyplývá, že lesní kluby v provozu být nesmí z důvodu zákazu shromažďování, zatímco lesní MŠ mohou pokračovat v činnosti a do škol se vrací nejmenší žáci. Tento rozpor je pro rodiny a provozovatele lesních klubů nespravedlivý, vnímají jej diskriminačně. Epidemiologické riziko je nelogicky posuzováno z hlediska právní formy, nikoliv z věcné podstaty činnosti. 

Lesní kluby vzdělávají děti srovnatelně jako lesní mateřské školy a dodržují stejné hygienické standardy (ve vlastním zájmu dodržují manuál MŠMT a ve vládních opatřeních je možné je k tomu i zavázat).  Během jarní vlny epidemie ani nyní nebyly v souvislosti s jejich provozem zaznamenány problémy naznačující zvýšené epidemiologické riziko. Vzhledem k převažujícímu pobytu venku je tomu spíše naopak. S provozem lesních klubů neměly problém ani místní hygienické stanice, s nimiž provozovatelé lesních klubů svůj provoz konzultují. 

Jako východisko navrhujeme zapracovat do opatření vlády obecnější formulaci tzn. umožnit provozovat zařízení výchovy a vzdělávání pro děti do 6 let nebo umožnit provoz mateřských škol a obdobných zařízení pro děti předškolního věku. 

Pokud bychom se totiž drželi výkladu, že není možné poskytovat předškolní výchovu a vzdělávání dětem mimo mateřské školy, pak vylučujete 15 - 20 000 dětí z lesních klubů, dětských skupin, a dalších “školek” zřizovaných jako živnost apod. Kvůli formalitě by zůstaly doma děti, kterým je velmi obtížné zajistit vzdělávání tzv. na dálku bez kontextu vzdělávacího prostředí a kolektivu, což je mimochodem důvod, proč ani na jaře nebyla předškolní zařízení zavřená. Dalším podstatným důvodem pro sjednocení podmínek v oblasti předškolního vzdělávání je situace rodičů, kteří buďto doma vzdělávají sourozence školáky nebo potřebují udržet zaměstnání, aby zabezpečili rodinu.


Děkujeme Vám za vůli vyřešit situaci lesních klubů co nejdříve,


za Asociaci lesních MŠ, 
PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., předsedkyně
a Magda Kvítková, legislativní expertka

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se